Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Mai / Majo 2019


02.05.2019: 
 Aleksandro Melnikov: Rostov-na-Donu bilde kaj komente (kiel hologramo de la vivo en Rusio) kaj Homo sub Stalin ĝis Putin (viveroj de esperantisto en la tiom malsamaj epokoj)
Aleksandro S. Melnikov naskiĝis en 1951, esperantistiĝis en 1965. Profesoris kaj estris katedron de fremdaj lingvoj de teknika universitato. Membro de la Akademio de Esperanto, laŭreato de la premio je la nomo de akademiano Paul Ariste (pro kontribuo al interlingvistiko), dum pluraj jaroj –kunlaboranto de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Poznana Universitato. Diplomiĝis fakultate de kemio, poste – pri la angla lingvo. En 1990 doktoriĝis pri teorioj rilataj al internacia planlingvo. En 2004 defendis la unuan kaj, eble, solan en la mondo habilitacian disertacion pri tio, kio ebligas al Esperanto krei, konservi kaj transdoni kulturaĵojn, kia estas lingva personeco de tipa E-kulturano, kiel naskiĝas esperantonimoj, kiujn rimedojn Esperanto havas por estetikeco kaj emocieco de tekstoj ktp. Aŭtoras centon da sciencaj kaj popularigaj artikoloj kaj dekon da libroj en la rusa kaj Esperanto. Lian verkon “Gvidlibro tra Esperantio…” (2015) akademiano Carlo Minnaja nomis mejloŝtono de la E-kulturo. En la movado – klubestro en Rostov-na-Donu (kvinon da jaroj eĉ profesia), SEJM-prezidanto, Ĉefdelegito de UEA en Sovetio ktp. Ekde 1968 (tiam lernejano) instruis Esperanton en diversaj landoj: dum la Bergena UK, kadre de la projekto Indiĝenaj Dialogoj en Nederlando, en NASK (Usono), Barlastono (Britio) k.a. Prelegis en dekoj da landoj: de Japanio ĝis Hispanio, de Islando ĝis Aŭstralio.
Alexander Melnikov, geboren 1951, ist seit mehr als fünf Jahrzehnten in der Esperanto-Welt aktiv. Als Linguist schrieb er eine Doktorarbeit über internationale Plansprachen. Sein heutiger Vortrag handelt von seiner Heimatstadt Rostow am Don und darüber, wie es sich als Mensch unter Stalin bis Putin lebte bzw. lebt.


05.05.2019:   
Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo ni denove prezentos la lingvon internacian. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 5. Mai 2019, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auch auf der Bühne werden wir wieder die „Internationale Sprache“ präsentieren. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)


09.05.2019:   Jahreshauptversammlung 2019 / Jarĉefkunveno 2019 de Esperanto Hamburg
La Jarĉefkunveno de Esperanto Hamburg okazos je la kutima tempo je 19.30 h en la salono 1/2 de Kulturladen St. Georg.
Die Jahreshauptversammlung findet zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr im Rahmen des Klubabends im Raum 1/2 des Kulturladen St. Georg statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

  1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
  2. Bericht der Rechnungsprüfer
  3. Beratung und Beschlussfassung darüber
  4. Entlastung des Vorstandes
  5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
  6. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
  7. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender


16.05.2019:   
Esperanto-Schnupperkurs: Was Sie schon immer über Esperanto wissen wollten und nie zu fragen wagten
Nach dem Europafest in Norderstedt nun ein öffentlicher Schnupperkurs mit Peggy Ley für alle Interessierten der Internationalen Sprache.


22.05.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido FÄLLT AUS / NE OKAZOS
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“. Sed en Majo la kunsido ne okazos. Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“. Im Mai fällt die Sitzung aber aus.

books-1015594_640
23.05.2019:   
GraVe: Gramatika Vespero – hodiaŭ: ĉu, se, ĉar, ke…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instrumaterialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung von „ĉu, se, ĉar, ke…“ mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net.


30.05.2019: 
 Ĉielenirtago: Adiaŭo de Esperanto-arbo kaj vizito de Geschichtswerkstatt Horn
La plej lasta komuna ekskurso al la „Esperanto-arbo“ en Hamburgo okazos ĉi-jare, ĉar la arbo estos faligota pro novkonstruado de metro-linio. Je la 15a horo ni renkontiĝos ekster la U2/U4-metrostacio „Horner Rennbahn“ – eliro „Am Gojenboom“. La prezidanto de la „Geschichts-Werkstatt Horn“ post gvidado malfermos la pordon al la interesa historio de kvartalo Horn. Poste estos tempo por havi kafon kaj kukon (laŭ deziro – je pro-praj kostoj) ĉe kafejo MAY. Bonvolu anonci vin ĉe kluba renkontiĝoj aŭ je info@esperanto-hamburg.de.
In diesem Jahr findet der allerletzte Ausflug zum „Esperanto-Baum“ in Hamburg statt, weil der Baum dem Neubau einer U-Bahn-Linie zum Opfer fallen wird. Wir treffen uns um 15 Uhr an der U2/U4-Haltestelle „Horner Rennbahn“ – oben am Ausgang „Am Gojenboom“. Der Vorsitzende der „Geschichtswerkstatt Horn“ öffnet uns nach der Führung die Türen zur interessanten Geschichte des Stadtteils Horn. Danach haben wir Gelegenheit, unseren Kaffeedurst und Kuchenhunger im „Café MAY“ zu stillen (auf eigene Kosten). Anmeldung bei den Klubabenden oder unter info@esperanto-hamburg.de.

Juni / Junio 2019


06.06.2019:   Rotary – tutmonda ideo
Peter Opa el Los Angeles / Usono restos kelkajn tagojn pro Rotary-kongreso en Hamburgo. Antaŭ ol forvojaĝi al Esperanto-kongreso en Neumünster li prezentos ĉe ni sian hejman urbon kaj la ideon de Rotary.
Peter Opa aus Los Angeles / USA verbringt einige Tage wegen eines Rotary-Kongresses in Hamburg. Bevor er zum Esperanto-Kongress nach Neumünster weiterreist, zeigt er uns seine Heimatstadt und erklärt uns die Idee von Rotary.


07. – 10.06.2019:   Germana Esperanto Kongreso 2019 en Neumünster
Por ebligi al plejmulte da la membroj de Esperanto Hamburg partopreni la kongreson en Neumünster, la estraro de EHH decidis subvencii la viziton de EHH-membroj per 25 Eŭroj. Bonvolu turni vin kun kotiza kvitanco al nia kasisto.
Um möglichst vielen Mitgliedern von Esperanto Hamburg e.V. die Teilnahme am Kongress in Neumünster zu ermöglichen, entschied der EHH-Vorstand den Besuch für EHH-Mitglieder mit 25 Euro zu subventionieren. Bitte die Kongressgebühren-Quittung unserem Kassierer vorlegen.


13.06.2019:   Antaŭ 200 jaroj la biciklo estis inventita – kaj – Neŭromerkatiko, moderna ilo por regi la homon
Du artikoloj el la revuo KONTAKTO por legi kaj diskuti. Kio estas neŭromerkatiko? Ĝi estas merkatiko, kiu uzas diversajn stimulojn, influantajn sur la homa cerbo, por kaŭzi la necesan agon. Tiuj stimuloj povas efiki pere de vido-, flaro- tuŝo- kaj kaj gustosensoj, memorkapablo, sociaj stereotipoj kaj valoraĵoj, do ĉio, kio povas provoki senkonsciajn reagojn de la celata aĉetonto.
Wir lesen und diskutieren zwei Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO. Vor zwei Jahrhunderten wurde das Fahrrad erfunden, hierzu gibt es viel Wissenswertes. Außerdem: Neuro-Marketing. Dies ist Marketing für die Sinne, es soll beim potenziellen Käufer unterbewusste positive Gefühle auslösen und somit den Absatz der Produkte steigern.


20.06.2019:   Historio de la vestaĵoj en Burundu
Dum la Afrika IJK oni povis rimarki la imponajn vestaĵojn de multaj partoprenantoj kaj vidis, ke el la diversaj landoj estas tre diversaj stiloj de vestaĵoj. Specife la burundanoj demonstris dum la Kulturlingva Festivalo belajn tradiciajn vestaĵojn. Laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Die Geschichte der Kleidung im afrikanischen Burundi ist bunt. In einem Artikel der Zeitschrift KONTAKTO wird von der Schönheit und Vielfalt der traditionellen Kleidung berichtet.


26.06.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


27.06.2019:   Religio en la hodiaŭa mondo
La vorto „religio“ pripensigas nin pri du malsamaj aferoj: unuflanke aro de kredoj pri la apero de la universo kaj ĝiaj vivaĵoj, aliflanke organizita grupo de homoj, kies ligo estas komunaj kredoj kaj obeemo al la samaj reguloj. Diskutado laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Nach einem Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO beleuchten wir das Thema „Religion“ in der heutigen Welt.

Juli / Julio 2019


04.07.2019:   Genro kaj cisgenra normigo
La esprimo „genra egaleco“ lastatempe furoras, interalie en Esperantujo: ĝi aperas ekzemple kiel kongresa temo aŭ TEJO-komisiono. Sed tro ofte ĝi okazas en manieroj, en kiuj estas limigita, trosimpligita, nedaŭripova kaj de longtempa vidpunkto eĉ eventuale damaĝa. Informado kaj diskutado lax artikolo de revuo KONTAKTO.
Nach einem Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO informieren wir uns und diskutieren wir über die Geschlechtervielfalt und den Umgang hiermit.


 11.07.2019:   Ĵomart kaj Nataŝa – 30 jaroj da kunkantado
Tiu ĉi historio eble estas iel simila al multaj: Vi eklernas Esperanton kaj eniras la movadon. Se vi estas muzik-ŝatanto, vi tuj deziras ekkoni kantojn originale verkitajn en Esperanto. Frue aŭ malpli frue vi renkontas la muzikon de Ĵomart kaj Nataŝa. Ni auskultas kantojn de ili kaj legas artikolon de revuo KONTAKTO.
Es ist immer gleich: Du lernst Esperanto und nimmst an Treffen teil. Wenn Du Musik magst, dann möchtest Du Lieder im Esperanto-Original hören. Und früher oder später kommst Du nicht mehr an der Musik von Ĵomart und Nataŝa vorbei. Ein Text über 30 Jahre des Musiker-Ehepaares aus der Zeitschrift KONTAKTO und Lieder von Ĵomart und Nataŝa.


 18.07.2019:   Pluramemo – novaj difinoj en amorilatoj
Pluramemo estas vivmaniero en kiu, kun la konsento de ĉiuj koncernaj homoj, oni rajtas havi pli ol unu amrilaton samtempe. Kion vi opinias? Diskutado laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Polyamorie bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der man mehrere Partner liebt und zu jedem einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Wie ist deine Meinung hierzu? Eine Diskussion auf Grundlage eines Artikels aus der Zeitschrift KONTAKTO.

globuli-1574436_1280
25.07.2019:   Homeopatio ne funkcias
Homeopatio estas unu el la plej popularaj formoj de alternativa medicino. Sed homoj, inkluzive de ĝiaj uzantoj, ofte ne scias, kio ĝi reale estas: ĝi estas io natura kun plantoj, ĉu ne? Tute ne. Laŭ artikolo de revuo KONTAKTO.
Homöopathie ist eine der beliebtesten Formen der alternativen Medizin. Aber selbst die Anwender dieser Medizin wissen häufig nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Vermutlich irgendetwas mit Pflanzen? Zu kurz gesprungen. Nach einem Artikel der Zeitschrift KONTAKTO.

August / Aŭgusto 2019

barbecue-1305026_1280
01.08.2018:
   19a horo – Dek jara festo en Kulturladen St. Georg kun komuna rostado
Ĉi-jare ni estas 10 jarojn en la kulturdomo St. Georg. Kompreneble ni festos tion. Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 25a de julio. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
19 Uhr: In diesem Jahr sind wir 10 Jahre im Kulturladen St. Georg. Das müssen wir feiern. Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 25. Juli anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


08.08.2019:   Eta historio de kuraca scienco

La artikolo de la revuo KONTAKTO ne nur pritraktas la homeopation, sed ankaŭ aliaj sciencaj vidpunktoj kiel la memoro de la akvo, la Placebo efiko, pura akvo aŭ la originoj de la inversa medicino.
Der Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO ist ein kurzer Abriss der Wissenschaft der Medizin von den Anfängen bis heute. Beleuchtet werden nicht nur die Homöopathie, sondern auch das Gedächtnis des Wassers, den Placebo-Effekt und die Inversions-Medizin.

kunsthalle-3338832_1280
15.08.2019: Gemeinsamer Besuch der Hamburger Kunsthalle

Krucvortenigmo_968334_1280
22.08.2019: La terura krucvort-enigmo


28.08.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

Totenkopf-2580981_1280
29.08.2019:   La lago de skeletoj

September / Septembro 2019


05.09.2019:   FORPASIS TELEGRAFO – STOP –


21.09.2019:   Komuna ekskurso al Hitzacker


Januar 2020: Zamenhof-Fest

Unser nächstes Zamenhoffest wird diesmal nicht im Dezember 2019, sondern erst im Januar 2020 stattfinden. Das genaue Datum wird noch festgelegt.
Nia venonta Zamenhoffesto ne okazos en Decembro 2019 sed nur en Januaro 2020. La ekzaktan daton ni ankoraŭ ne fiksis.


09.04.2020:   Rakonto de Nikolaj Lejkin: „Post la Paska diservo“
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) estis rusa verkisto, artisto, dramaturgo, ĵurnalisto kaj publikigisto. Li dediĉis sin ĉefe al satiro kaj estis eldonisto de humura gazeto, en kiun komencis sian literaturan karieron Anton Ĉeĥov, kontribuinte per ĉirkaŭ 200 rakontoj. Al la sama gazeto kontribuis per bildoj ankaŭ Nikolai Ĉeĥov, la frato de Anton Ĉeĥov. (laŭ vikipedio) La rakonton trradukis al Esperanto Aleksander Korĵenkov.
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) war ein russischer Autor, Künstler, Dramaturg, Journalist und Publikist. Er verschrieb sich hauptsächlich der Satire und war Herausgeber einer humoristischen Zeitschrift, bei der Anton Tschechow seine literarische Karriere begann, sowie dessen Bruder Nikolai Tschechow Bilder beisteuerte. Die österliche Geschichte wurde von Aleksander Korĵenkov ins Esperanto übersetzt.

 

Laste aktualigita 2019-05-12/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed