Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

August / Aŭgusto 2019

barbecue-1305026_1280
01.08.2018:
   19a horo – Dekjara festo en Kulturladen St. Georg kun komuna rostado
Ĉi-jare ni estas 10 jarojn en la kulturdomo St. Georg. Kompreneble ni festos tion. Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 25a de julio. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
19 Uhr: In diesem Jahr sind wir 10 Jahre im Kulturladen St. Georg. Das müssen wir feiern. Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 25. Juli anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


08.08.2019:   Eta historio de kuraca scienco

La artikolo de la revuo KONTAKTO ne nur pri-traktas la homeopation, sed ankaŭ aliajn sciencajn vidpunktojn kiel la memoro de la akvo, la Placebo efiko, pura akvo aŭ la originoj de la inversa medicino.
Der Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO ist ein kurzer Abriss der Wissenschaft der Medizin von den Anfängen bis heute. Beleuchtet werden nicht nur die Homöopathie, sondern z. B. auch das Gedächtnis des Wassers oder die Wirkung des Placebo-Effekts.

kunsthalle-3338832_1280
15.08.2019:   18:45 h
– Pia Haasis:   1a esperantlingva gvidado tra la arta halo de Hamburg (Kunsthalle)
Bonvolu atenti: Renkontiĝejo estos la enirejo de la Kunsthalle je la 18:45 horo.
Finfine ni faros ion alian. SED KION? Hamburgo estas bela urbo kun multaj vidindaĵoj kaj kulturaĵoj. Do la elekto estis vere malfacile. La arta muzeo Kunsthalle ofertas ambaŭ. Sekve ni decidis organizi esperantlingvan gvidadon tra du ekspozicioj. Por tiuj ekspozicioj ne ekzistas publika gvidado. Pia, kiu interesiĝas pri arto kaj vizitis jam diversajn “Documenta”-ekspoziciojn en Kassel, gvidos nin esperantlingve.
Hamburga Salono – ekspozicio de la Hamburga Artista Klubo de 1897
Tiu-ĉi salono montras ĉiun jaron aliajn grupojn da pentristoj kun rilato al Hamburgo. En 2019 oni ekspozicias la skandalajn pentraĵojn de la Hamburga Artista Klubo de 1897. Oni montras pentraĵojn i.a. de Arthur Illies, Julius von Ehren, Thomas Herbst kaj Julius Wohlers. Pia havas personan rilaton kun unu de la pentristoj. Pli pri tio dum la gvidado.
Klasika Moderno de 1900 – 1960
Vi vidos pentraĵojn i.a. de Paula Modersohn-Becker, Max Beckmann, Pablo Picasso kaj Paul Klee. La klasika moderno estas la epoko de la „ismoj“ ĝis la abstrakta pentromanie-ro. Ĝi montras la evoluon de la pentraĵoj de 1900 ĝis 1960. La klasika moderno ofertas novan manieron sperti koloron, spacon, lumon, tempon, movon kaj socian realon. Neni-am antaŭe la arta libereco estis tiel radikala. Bonvolu noti ke ni renkontiĝas en la enirejo de la Kunsthalle, kiu situas tre proksime al la ĉefstacidomo, jam je la 18:45 horo por havi sufiĉe da tempo.
Erste Kunsthallenführung auf Esperanto – Bitte beachten: Treffpunkt ist Eingangsbereich Kunsthalle um 18:45 Uhr.
Wir wollen endlich mal etwas ganz anderes machen. ABER WAS? Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, die viele Sehenswürdigkeiten und kulturelle Angebote hat. Die Kunsthalle bietet beides. Wir haben uns also für eine Führung durch 2 Ausstellungen der Kunsthalle entschieden. Es gibt für diese Ausstellungen keine öffentlichen Führungen. Pia, die sich für Kunst interessiert und auch immer wieder zu den Documenta-Ausstellungen in Kassel fährt, bietet diese Führung für uns auf Esperanto an.
Hamburger Salon – Ausstellung Hamburger Künstlerklub von 1897
In diesem Salon werden jedes Jahr andere Künstlergruppen mit Bezug zu Hamburg ausgestellt. Dieses Jahr sind es die skandalösen Gemälde des Hamburger Künstlerklubs von 1897. Es handelt sich um Gemälde von z. B. Arthur Illies, Julius von Ehren, Thomas Herbst und Julius Wohlers. Pia hat zu einem der Künstler eine persönliche Beziehung. Mehr dazu während der Führung.
Klassische Moderne von 1900 – 1960
Dort befinden sich Gemälde von z. B. Paula Modersohn-Becker, Max Beckmann, Pablo Picasso und Paul Klee gezeigt. Die klassische Moderne ist das Zeitalter der „Ismen“ bis zur Abstraktion. Sie zeigt also die Entwicklung der Malerei von 1900 – 1960. In der Malerei der klassischen Moderne werden Farbe, Raum, Licht, Zeit und Bewegung aber auch die gesellschaftliche Wirklichkeit auf eine neue Weise erlebt. Nie zuvor wurde die künstlerische Freiheit so radikal umgesetzt.
Bitte beachtet, dass wir uns direkt im Eingangsbereich der Kunsthalle treffen. Die Anfangszeit ist auf 18:45 Uhr vorverlegt, damit wir genug Zeit haben.


22.08.2019:   Zamenhof kaj ties emocioj pri Volapük
Johann Martin Schleyer kaj lia lingvo Volapük estis plurfoje menciitaj en la verkaro de Zamenhof, ĉar la aŭtoro de Esperanto evidente forte emociiĝis, kiam li eksciis, ke antaŭ li alia homo jam publikigis internacian neŭtralan planlingvon, kiu ŝajne plenumis la mondlingvan revon de la homaro, arigante ĉirkaŭ si certan nombron da apogantoj, simpatiantoj kaj lernantoj. Sed Zamenhof baldaŭ komprenis, ke Volapük pro sia troa artefariteco tute ne taŭgas kiel mondlingvo kaj ankaŭ ne hezitis diri tion al Schleyer kaj al la publiko. Sed Schleyer malŝatis kaj rifuzis ĉiun kritikon kontraŭ Volapük kaj lia persono, do varma rilato inter li kaj Zamenhof, kiun Schleyer probable konsideris kiel rivalon, ne povis estiĝi. Laŭ eseo de Andreas Künzli el la revuo „La Ondo de Esperanto“, kiun ni legos por pridiskuti enhavon kaj gramatikon.
Johann Martin Schleyer und dessen Sprache Volapük wurden mehrfach erwähnt in den Werken von Zamenhof, denn der Autor des Esperanto war offensichtlich stark bewegt, dass schon vor ihm jemand anderes eine internationale neutral Plansprache veröffentlicht hatte, die scheinbar den Weltsprachen-Traum der Menschheit erfüllte. Ein Essay von Andreas Künzli aus der Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“. Gemeinschaftliches Lesen und Diskutieren, sowohl inhaltlich als auch grammatikalisch.


28.08.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


29.08.2019:   Vespero de teatro
Ni kune spektos la filmajn tetraĵetojn (entute 56 minutoj) „La lasta amo“, „Sanson Carrasco kontraŭ Don Quijote“, „Konsilu min, doktoro Zamenhof“ kaj „Analfabeto“ kaj pridiskutos ilin.
Gemeinsam schauen wir die Theater-Filmchen (insgesamt 56 Minuten) „Die letzte Liebe“, „Sanson Carrasco gegen Don Quijote“, „Beraten Sie mich, Doktor Zamenhof“ und „Analfabet“ und diskutieren hierüber.

September / Septembro 2019


05.09.2019:   Sporto: Ĉu vere socie virta?
Kio vere kaŝiĝas sub tiu vorto “sporto”? Se temas pri korpaj ekzercadoj kaj kolektivaj ludoj, kies celo estas trejne partoprenigi ĉiujn, jes ja, tia aktiveco certe estas konsilinda, plezurdona kaj saniga, ne nur korpe sed ankaŭ mense. Sed sporto montriĝas ankaŭ ofte kiel instituciigita sistemo el (ĉefe) korpaj konkuradoj universale reglamentitaj, kies fina celo estas la elstarigo kaj imponigo de rekordo kaj de rekordulo, danke al normigita mezurado kaj tutmonda komparado de individuoj. Legado kaj diskutado laŭ artikolo de revuo „Kontakto“.
Was verbirgt sich wirklich hinter dem Wort „Sport“? Wenn es sich um körperliche Ertüchtigung und gemeinsame Spiele nach dem Motto „Dabei sein ist alles!“ handelt, dann führt dies sicher zu einem gesunden Körper in einem gesunden Geist. Aber „Sport“ ist häufig mehr: eine Millionengeschäft mit Korruption, Doping, Sklaverei… Diskussion nach einem Artikel der Zeitschrift „Kontakto“.

Krucvortenigmo_968334_1280
12.09.2019: La terura krucvort-enigmo
Ni ja ĉiuj ŝatas krucvort-enigmojn, ĉu ne? Tiuj enigmoj kutime amuzas nin kaj igas nin malkovri novajn vortojn. Ni solvos la enigmojn en la tradicio de nia kara Benno Klehr.
Kreuzworträtsel mag wohl jeder. Sie machen nicht nur Spaß, wir entdecken auch viele neue Esperanto-Wörter. Heute lösen wir die Rätsel in der Tradition  unseres geschätzten Benno Klehr.


18.09.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


19.09.2019:   
El libro de Boris Kolker: Kiel naskiĝis Esperanto
Boris Kolker skribis/kompilis la en Esperantujo mondfaman libron „Vojaĝo en Esperanto-lando“. Ni legos/tralaboros la unuan ĉapitron el rakontoj, poemoj, Esperanto-historio. Venu kaj lernu.
Boris Kolker schrieb ein in der ganzen Esperanto-Welt bekanntes Buch über Reisen im Esperanto-Land, bzw. stellte Geschichten, Gedichte und Historisches zusammen. Hieraus lesen, lernen und erarbeiten wir uns das erste Kapitel.


SABATO   21.09.2019:   Komuna ekskurso
al Hitzacker / Elbe
Renkonto: 9:30 h ĉe la vojaĝcentro en la ĉefstacidomo, ni ekveturos je 9:57 trajne al Lüneburg, de tie al Hitzacker, alveno 11:39 h. De la malgranda stacidomo de Hitzacker ni iros 2 km* ĝis la surinsula malnova urbo de Hitzacker. (* Por piedlaculoj Klaus D. disponos sian „taksion“ por la vojo de/al la stacidomo.) Tie estos tempo por manĝi apud la rivero Elbe en la restoracio Inselküche http://dieinselkueche.de/ kaj por rigardi la urbeton. Gvidos nin Gerald. Por la posttagmezo laŭ vetero, emo kaj konstitucio estos jenaj eblecoj: Plua rondpromenado en la pitoreskan malnova urbeto; promenado 2 ĝis 5 km longa: Vinomonto (bildo) – arbaro – ebenaĵo apud Elbe kaj Jeetzel kaj / aŭ vizito de la urba muzeo www.museum-hitzacker.de/ kaj / aŭ de la „Archeo“, arĥeologia muzeo  www.archaeo-zentrum.de/. Poste ni renkontiĝos por komuna kaftrinkado antaŭ la hejmenvojaĝo. Reiro* al kaj reveturado de la stacidomo de Hitzacker: 19:21 h / alveno en Hamburgo 21:04 h. Kostoj: 8 € / reduktita: 6 € –  por veturado + enirprezoj. Manĝojn kaj trinkaĵojn vi mem pagu. Aliĝo ĝis la 12.09.2019 ĉe Gerald aŭ Ralph. Malfruaj aliĝoj kaj kostoj por amikoj de Esperanto Hambung + 2 €. (Foto de Hitzacker: Gerald R.)
Ausflug nach Hitzacker am Samstag, 21.9.2019. Treffpunkt: 9:30 Uhr am Reisezentrum im Hauptbahnhof. 9:57 Uhr Abfahrt, über Lüneburg nach Hitzacker, Ankunft 11:39 Uhr. Spaziergang* zur Altstadt, Essen im Restaurant Inselküche, Altstadtrundgang – und nachmittags je nach Wetter, Laune und Konstitution. (* Für die Fuß-müden stellt Klaus D. sein „Taxi“ zur Verfügung.) Weiterer Altstadtspaziergang – Wanderung über Berg und Tal bei Hitzacker – Museumsbesuche. Anschließend gemeinsames Kaffeetrinken und Spaziergang* zum Bahnhof Hitzacker. Rückfahrt: 19:21 Uhr, Ankunft in Hamburg 21:04 Uhr. Kosten für die Fahrten und Eintrittsgelder: 8 € / reduziert 6 €. Speisen und Getränke sind selbst zu bezahlen. Anmeldung bis zum 12.09.2019 bei Gerald oder Ralph. Spätere Anmeldung sowie Kosten für Freunde von Esperanto Hamburg e.V. + 2 €.


26.09.2019:  Vojaĝo tra Esperanto-koncertoj
Koncerto ĉe Esperanto-renkontiĝo estas deva afero. Tamen oni ofte sentas, ke ĉiam estas la samaj, jam konataj kantistoj, ĉu ne? La hodiaŭa koncerta filmo (50 minutoj) prezentos al ni (preskaŭ) nur virinaj voĉoj: Anjo Amika el Hungario, Dominika kaj Georgo Handzlik el Pollando kaj Maria Villalon el Hispanio. Cetere Chiara Raggi el Italio prezentos sian novan muzikan albumon „Kjara: Blua Horizonto“.
Ein Konzertbesuch gehört einfach zu einem Esperanto-Treffen dazu. Trotzdem hat man häufig das Gefühl, man lauscht immer wieder den „gleichen Verdächtigen“, oder? Der heutige Film (50 Minuten) ist eine Zusammenstellung von (fast ausschließlich) weiblichen Stimmen: Anjo Amika aus Ungarn, Dominika und Georgo Handzlik aus Polen und Maria Villalon aus Spanien. Außerdem präsentiert Chiara Raggi aus Italien ihr neues musikalisches Album auf Esperanto „Kjara: Blua Horizonto“.

Oktober / Oktobro 2019


Festotago
   03.10.2019:   
15 h – Peggy Ley: Studrondo 2.0 ĉe Jürgen kaj Ralph
Ni revivigu la studrondon. Ni komune, memstare, seninstruiste akiros novajn lingvosciojn, kreskigos nian vorttrezoron kaj trejnos la liberan parolon. Nin gvidos Peggy Ley. Studrondo – kunmetita el la radikoj „stud“ kaj „rond“ – estas nomo por grupo de personoj, kiuj celas al komuna, seninstruista memlernado por atingi komunan aŭ propran celon. Temas pri akirado aŭ pligrandigo de aktiva vortrezoro, por uzi ĝin en libera parolo, tiel kreskante la sekurecon en esprimado de propraj pensoj kaj imagaĵoj aŭ por respondi al ideoj de kundiskutanto. Bonvolu antaŭe anonci vian partoprenon por ekscii la adreson de la kunveno kaj por havi sufiĉe da kafon kaj kukon.
Lasst uns die Studrondo wiederbeleben. Wir erarbeiten uns gemeinsam, selbstständig, lehrerlos neues Sprachwissen, erweitern unseren Wortschatz und trainieren das freie Sprechen. Dorthin geleitet uns Peggy Ley. Das Esperantowort „Studrondo“ ist aus den Wörtern für „studieren“ oder auch lernen und „Runde“ zusammengesetzt. Es bedeutet also erst einmal einfach nur Studienkreis oder Studiengruppe. In der Studrondo wird eigenständig gemeinsam gelernt, um eigene oder gemeinschaftliche Ziele zu erreichen. Es geht darum, den aktiven Wortschatz zu erweitern und anzuwenden, um frei zu sprechen und dadurch mehr Sicherheit darin zu bekommen, eigene Gedanken und Vorstellungen auszudrücken oder auf Ideen der Gesprächspartner antworten zu können. Um Anmeldung wird gebeten, um die Adresse zu erfahren und damit genügend Kaffee und Kuchen vorrätig sind. (Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)


10.10.2019:   “Malpli da havoj, malpli da zorgoj” – la KonMari-metodo
Marie Kondo, japanino, inventis metodon por pritrakti la malordon por sperti vivŝanĝan magion kiel finrezulton. Ŝi havas striktan sistemon pri la sinsekvo de la kategorioj laŭ kiu vi, paŝo post paŝo, trarigardu viajn aĵojn. Sed antaŭ ol komenci, pripensu: kio estas via ideala vivstilo? Kian rezulton vi deziras atingi? Kiam vi imagas tion, kion vi volas por vi mem, vi tuj sentos, ke estas multe da aĵoj en via loĝejo, kiujn fakte vi ne (plu) bezonas. Kompreneble ni amasigas daŭre: aĉetas, ricevas, kolektas, ne volas forĵeti ― konvinkite, ke ankoraŭ estos bone por io poste… Legado kaj diskutado laŭ artikolo de revuo „Kontakto“.
Die Japanerin Marie Kondo erfand eine Methode, Unordnung anzugehen, um zu erleben, wie sich am Ende das ganze Leben verändert. Wir diskutieren nach einem Artikel der Zeitschrift „Kontakto“, ob dies so auch bei uns möglich wäre.


17.10.2019:   FORPASIS TELEGRAFO – STOP –
FUNEBRU! – LA „TELEGRAFO“ KIU FORTE KONTRIBUIS NASKI NIAN EPOKON DE FULMKOMUNIKADO, NE PLU EKZISTAS! – STOP! – POR KONDOLENCI UZU INTERRETON – STOP – Aŭskultu tekston kaj skribu la ĝustajn ciferojn kaj datumojn. Cetere komprenekzerco „Kono pri dormantaj pianoj“. Elektu el tri eblecoj la ĝustan respondon. Ekzercoj el edukado.net.
DER TELEGRAPH IST TOT – STOP – Das Telegramm, das unser Zeitalter mit schneller Nachrichtenübertragung entscheidend geprägt hat, gibt es nicht mehr. Beileidsbekundungen bitte per E-Mail. Eine Übung zum richtigen Verständnis von Zahlen und Daten. Außerdem die Verständnisübung „Das Wissen von den schlafenden Klavieren“. Aus drei Möglichkeiten die richtige auswählen. Übungen aus edukado.net.


23.10.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


24.10.2019:   La kontribuaĵo de la Justa Komerco kiel ponto inter homoj tra la tuta mondo

Ĉu ne estas simpla afero por vi trakti afable, bone aŭ almenaŭ juste, la homojn en via ĉirkaŭo? Se vi ne estas tia kombinaĵo de Jesuo kaj Budho, vi eble dubas pri la maniero kiel trakti juste ― aŭ almenaŭ iom pli juste – homojn tra la mondo. Homoj, kun kiuj vi, kvankam vi ilin neniam konos persone, tamen ja havas kontakton. Ĉu vi dubas? Pensu dum vi trinkas vian kafon ĉe la ĉiutaga mantenmanĝo. Pensu pri la kafo-produkistoj, kiuj tra la produktadĉeno venigis la kafon sur vian tablon! Legado kaj diskutado laŭ artikolo de revuo „Kontakto“.
Es ist ganz einfach, die Menschen in unserer Umgebung gut zu behandeln, aber schaffen wir das auch weltweit? Trinken wir unseren Morgenkaffee und denken einmal darüber nach. Denken wir z. B. an den Kaffeepflücker. Kann er von seiner Arbeit leben und seine Familie gut ernähren? Lesen und diskutieren eines Artikels aus der Zeitschrift „Kontakto“.


MERKREDO   30.10.2019:   18 h – Peggy Ley: Studrondo 2.0
Ni revivigu la studrondon. Ni komune, memstare, seninstruiste akiros novajn lingvosciojn, kreskigos nian vorttrezoron kaj trejnos la liberan parolon. Nin gvidos Peggy Ley. Studrondo – kunmetita el la radikoj „stud“ kaj „rond“ – estas nomo por grupo de personoj, kiuj celas al komuna, seninstruista memlernado por atingi komunan aŭ propran celon. Temas pri akirado aŭ pligrandigo de aktiva vortrezoro, por uzi ĝin en libera parolo, tiel kreskante la sekurecon en esprimado de propraj pensoj kaj imagaĵoj aŭ por respondi al ideoj de kundiskutanto. La studrondaj renkontiĝoj okazos pli frue ol la kutimaj ĵaŭdaj vesperoj – nome je komforta merkredo je komforta 18a horo en komforta buroo 3.
Lasst uns die Studrondo wiederbeleben. Wir erarbeiten uns gemeinsam, selbstständig, lehrerlos neues Sprachwissen, erweitern unseren Wortschatz und trainieren das freie Sprechen. Dorthin geleitet uns Peggy Ley. Das Esperantowort „Studrondo“ ist aus den Wörtern für „studieren“ oder auch lernen und „Runde“ zusammengesetzt. Es bedeutet also erst einmal einfach nur Studienkreis oder Studiengruppe. In der Studrondo wird eigenständig gemeinsam gelernt, um eigene oder gemeinschaftliche Ziele zu erreichen. Es geht darum, den aktiven Wortschatz zu erweitern und anzuwenden, um frei zu sprechen und dadurch mehr Sicherheit darin zu bekommen, eigene Gedanken und Vorstellungen auszudrücken oder auf Ideen der Gesprächspartner antworten zu können. Die Studrondo-Treffen finden früher als die üblichen Donnerstag-Abende statt – nämlich jeweils an einem Mittwoch bereits zu einer komfortablen Zeit (18 Uhr) in einem gemütlichen Büro 3(Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)


Festotago   31.10.2019:  15 h – 
La plej aĉaj filmoj:Pafiloj de la Apokalipso“ ĉe Jürgen kaj Ralph
Verkisto kaj reĝisoro Christopher R. Mihm kreis filmon „post-apokalipsa-spagetti-mezokcidenta“, viro sen nomo estas devigita en mondon de danĝero kaj sangoverŝado post kiam li savas scienciston kaj talentan infanon de hordo de radiad-cikatrigitaj mutuloj. Kvankam li preferus resti kaŝita ĝis li povas eskapi al nova vivo, io pri la infano – kaj la murdemaj „Mortigistoj“ ĉasantaj ŝin – igas lin ekkompreni, ke li havas neniun elekton sed protekti ŝin aŭ riski esti respondeca pri la ebla estingo de la homa raso! Filmo 88 minutoj. Bonvolu antaŭe anonci vian partoprenon por ekscii la adreson de la kunveno kaj por havi sufiĉe da kafon kaj kukon.
Traditionsgemäß schauen wir zu Helloween Filme, deren Qualität uns erschauern lässt und haben viel Spaß dabei. Regisseur Christopher R. Mihm präsentiert uns diesmal einen apokalyptischen Reiter aus dem Spaghetti-Western-Genre. Hierzu laden Jürgen und Ralph bereits um 15 Uhr zu sich ein und bitten um vorherige Anmeldung, damit genügend Kaffee und Kuchen bereitsteht.

November / Novembro 2019

Totenkopf-2580981_1280
07.11.2019:   La lago de skeletoj
En 1942 en Barato oni malkovris lagon, kiu plenis je homaj ostaroj. Kio do okazis? Aŭskultu la elsendon de „Radio Verda“ kaj respondu la demandojn de la lerniloteko de „edukado.net“. La dua komprenekzerco estas: „Kanguru-insulo – paradizo brulas“.
1942 fand man hunderte menschlicher Knochenreste in einem See. Was war passiert? Lausche einem Beitrag von „Radio Verda“ und beantworte anschließend die Übungsaufgaben von „edukodo.net“. Die zweite Verständnisübung heißt: „Känguru-Insel – ein Paradies brennt“.


Jürgen Wulff                      14.11.2019:   Savu la abelojn!

Popola leĝpropono celis signife plibonigi la bavaran naturkonservadon, por ke la vivmedio de insektoj kaj maloftaj bestoj plivastiĝu, estu pli bone interligita kaj pli bone protektata kontraŭ malutilaj influoj. Intertempe la leĝopropono estis traktita en la bavara parlamento. La registaro promesis, ke ĝi fariĝos leĝo. Legado kaj diskutado laŭ artikoloj de revuo MONATO.
Ein Volksentscheid zur Rettung der Bienen sorgte dafür, dass sich die Bayerische Landesregierung dieses Themas annahm. Lesen und diskutieren von Artikeln aus der Zeitschrift MONATO.


21.11.2019:   Robota dancpartnerino
Japanaj scienculoj kreis roboton, kiu kapablas danci. Ĉu vi deziras danci kun ĝi? Aŭskultu la elsendon de „Radio Verda“ kaj respondu la demandojn de la lerniloteko de „edukado.net“. La dua komprenekzerco estas: „Portlando modelas por il-pruntejo“. Ĉu ne ankaŭ ekzistas similaj pruntejoj en Germanio? Kundiskutu.
Japanische Wissenschaftler haben einen Roboter entwickelt, der tanzen kann. Kleines Tänzchen gefällig? Lausche einem Beitrag von „Radio Verda“ und beantworte anschließend die Übungsaufgaben von „edukodo.net“. Die zweite Verständnisübung: „Portland als Vorreiter für Leihgeräte aller Art“. Gibt es so etwas auch in Deutschland? Die Diskussionsrunde ist eröffnet.


27.11.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


Klaus Diekmann                       28.11.2019:   
Filmoj de Roman Dobrzynski: „Metropolo de tri imperioj“ kaj „Litvo patrujo mia“
Bizanco, Nova Romo, Konstantinopolo, Istanbulo – pluraj nomoj de la sama urbu, ĉe kiu kuniĝas maroj kaj disiĝas kontinentoj. Tiu ĉi strategia situo influis ĝian fascinan historion en la antikva, mezepoka kaj moderna tempoj. Cetere: Kadre de Eŭrop-unia programo Erasmus+ Centro de Interkultura Edukado en Nowy Sacz organizis unusemajnan vojaĝon de polaj gejunuloj al Litovio. Ilia celo estis renkontiĝo kun litovaj samaĝuloj por komune realigi la projekton „Adam Mickiewicz – poeto de du popoloj“. Kiel laborlingvon oni elektis esperanton. Du filmoj de Roman Dobrzynski, entute 52 minutoj.
Istanbul trug schon viele Namen, es vereint die Meere und der Bosporus trennt die Kontinente Asien und Europa. Fast 1600 Jahre lang diente Istanbul nacheinander dem Römischen, dem Byzantinischen und dem Osmanischen Reich als Hauptstadt. In seinen Filmen (insgesamt 52 Minuten) berichtet Roman Dobrzynski außerdem über eine Reise polnischer Schüler nach Litauen, die mit dortigen Jugendlichen zusammen auf Esperanto ein Projekt über den polnisch-litauischen Schriftsteller Adam Mickiewicz realisierten.

Dezember / Decembro 2019


05.12.2019:  Bertolt Breĥt: Paketo de l‘ kara Dio
Kunprenu viajn seĝojn kaj teglasojn ĉi tien, malantaŭen al la forno. Kaj ne forgesu la rumon. Estas bone, se estas varme – kiam oni parolas pri la frido. – Rakontoj kaj poemoj je la kristnaska tempo, tradukis Hans-Georg Kaiser, fonto: https://cezarkulturo.blogspot.com.
Geschichte und Gedichte zur Weihnachtszeit – u. a. von Bertolt Brecht – übersetzt von Hans-Georg Kaiser, Quelle: https://cezarkulturo.blogspot.com.


12.12.2019:   
Edmond Privat: Vivo de Zamenhof
„Vivo de Zamenhof“ estas biografio pri L. L. Zamenhof, verkita de Edmond Privat. Ĝi aperis unuafoje 208-paĝa en 1920 en Londono ĉe Brita Esperanto-Asocio. Edmond Privat (naskiĝis 1889 en Ĝenevo, mortis 1962) estis franclingva svisa esperantisto, doktoro pri historio, universitata profesoro, verkisto, ĵurnalisto kaj movada aktivulo el Svislando. Esperanton li eklernis en 1903. Lia verkaro konsistas el originalaj dramoj, poemoj, rakontoj, lernolibroj kaj libroj pri la Esperanto-movado. Legada kaj diskutado el la biografio de Zamenhof.
Edmond Privat (1889 bis 1962) war ein Historiker, Universitätsprofessor, Autor und Journalist, der in der Schweizer Esperanto-Bewegung sehr aktiv war. Neben vielen Dramen, Gedichten und Geschichten sowie Lern-Büchern ist sein bedeutendstes Werk die Biografie über Ludwig Zamenhof. Hieraus lesen und diskutieren wir.

19.12.2019:   NE OKAZOS RENKONTIĜO / KEIN TREFFEN

26.12.2019:   NE OKAZOS RENKONTIĜO / KEIN TREFFEN

Januar / Januaro 2020

02.01.2020:   NE OKAZOS RENKONTIĜO / KEIN TREFFEN


09.01.2020: 
Sursceniĝo de Roman Dobrzynski: Ursula
Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia dum 40 jaroj de sia volontula laboro en „Bona Espero“ savis de analfabeteco kelkcent brazilajn infanojn. La 50 minuta filmo montras spektaklon verkita kaj realigita de Roman Dobrzynski sur granda scenejo dum la 100a Universala Kongreso de Esperanto 2015 en Lillo/Francio. Kiel Ursrula rolis furiose Malgosia Komarnicka.
Ursula und Giuseppe Grattapaglia unterrichteten 40 Jahre lang brasilianische Waisenkinder u. a. auf Esperanto. In dieser Inszenierung Roman Dobrzynskis wird die Lebensgeschichte von Ursula (hervorragend gespielt von Malgosia Komarnicka) nacherzählt. Dieser 50-minütige Film entstand während des 100. Esperanto Weltkongresses in Lille/Frankreich.


16.01.2020:   Laboru! „Eĉ se vi mortus, ne lasu vian taskon!“
Laboreco estu diskutota. Superaj kvalifikoj, sed mankas laborpostenoj: Senlaboreco ekz. en Nepalo estas grava problemo. En Svislando apenaŭ ekzistas senlaboreco. Malgraŭ la alta valoro de la landa valuto, la ne-alianciĝo al granda ekonomi-grupo, kaj la malgrandeco de la lando, la svisaj komerca kaj serva industrioj bonfartas. En japanaj kompanioj la slogano ŝangis de „Laboru ĝismorte“ al „Laboru ĝis morto“. Kio estas ĝusta – kio estas justa? Diskutado laŭ tri artikoloj el revuo MONATO.
Wir diskutieren die heutige Arbeitswelt anhand von drei Artikeln aus der Zeitschrift MONATO. Z. B. ist Arbeitslosigkeit trotz hoher Qualifikation in Nepal ein großes Problem, während es in der Schweiz kaum Arbeitslosigkeit gibt. Dem kleinen Land mit einer teuren Währung geht es auch ohne den Anschluss an große Wirtschaftsräume gut. Japanische Mitarbeiter sind ihrem Unternehmen treu bis in den Tod – und dies geschieht immer früher. Was ist richtig – was ist gerecht?

SABATO   18.01.2020:   14:30 h – Zamenhof-Festo im Stadtteilhaus Horner Freiheit direkt an der U2/U4-Haltestelle „Horner Rennbahn“


09.04.2020:   Rakonto de Nikolaj Lejkin: „Post la Paska diservo“
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) estis rusa verkisto, artisto, dramaturgo, ĵurnalisto kaj publikigisto. Li dediĉis sin ĉefe al satiro kaj estis eldonisto de humura gazeto, en kiun komencis sian literaturan karieron Anton Ĉeĥov, kontribuinte per ĉirkaŭ 200 rakontoj. Al la sama gazeto kontribuis per bildoj ankaŭ Nikolai Ĉeĥov, la frato de Anton Ĉeĥov. (laŭ vikipedio) La rakonton trradukis al Esperanto Aleksander Korĵenkov.
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) war ein russischer Autor, Künstler, Dramaturg, Journalist und Publikist. Er verschrieb sich hauptsächlich der Satire und war Herausgeber einer humoristischen Zeitschrift, bei der Anton Tschechow seine literarische Karriere begann, sowie dessen Bruder Nikolai Tschechow Bilder beisteuerte. Die österliche Geschichte wurde von Aleksander Korĵenkov ins Esperanto übersetzt.


21.05.2020:   Himmelfahrt – Ausflug nach Garding

Laste aktualigita 2019-08-10/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed