Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

März / Marto 2019


07.03.2019:    Bestaj rajtoj ― homaj rajtoj! Ĉu veganismo troigas?
Multaj homoj en la tuta mondo batalas por homaj rajtoj. Ankaŭ mi tion faras, sed laŭ mi homaj kaj bestaj rajtoj estas egale gravaj. Ĉar kio estas la diferenco inter homoj kaj bestoj? Ĝi ne estas biologia ― homo ja estas animalo. La limo inter homo kaj la aliaj bestoj estas socie konstruita, kaj ĝi ne estas fiksa. Historie, kelkaj grupoj de homoj estis traktataj kiel bestoj. (laŭ artikolo de la revuo Kontakto)
Was ist der Unterschied zwischen Menschen und Tieren? Haben auch Tiere Rechte? Die Grenze zwischen dem Menschen und den anderen Tieren ist sozial und nicht festgelegt. In der Vergangenheit wurden einige Gruppen von Menschen als Tiere behandelt. (Ein Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO)


14.03.2019   Prelego de prof-ro dr-o Sabine Fiedler: Esperanto – novaj esploroj pri lingvouzo kaj parolkomunumo
La prelego donas superrigardon pri rezultoj de esplorprojekto pri la nuna uzo de la planlingvo. Ĝi prilumas Esperanto-komunikadon en plej diversaj situacioj (kiel ekz. ĉiutaga konversacio, sciencaj prelegoj, debatoj). Ĉefaj temoj de la prelegoj estas la rolo de humuro en Esperanto-komunikado kaj la pluevoluo de la lingvo.
Sabine Fiedler estas lingvisto en la Universitato de Leipzig, kie ŝi doktoriĝis pri la angla lingvo kaj habilitiĝis en Ĝenerala Lingvistiko per studo pri la frazeologio en planlingvoj (speciale Esperanto). Ŝiaj ĉefaj esplortemoj estas frazeologio, interlingvistiko (esperantologio), lingvafrankaoj kaj komiksoj.
Der Vortrag von Prof. Dr. Sabine Fiedler gibt einen Überblick über die Resultate des Entwicklungsprojektes über die heutige Nutzung der Plansprache. Sie beleuchtet die Esperanto-Kommunikation in vielen verschiedenen Situationen (wie z. B. die tagtägliche Konversation, wissenschaftliche Vorträge oder Debatten). Die Hauptthemen des Vortrags sind die Rolle des Humors in der Esperanto-Kommunikation und die Weiterentwicklung der Sprache.


Freitag 15.03.2019 19:00 Uhr 
Vortrag in deutscher Sprache: Prof. Dr. Sabine Fiedler: Mehr als Krach, PENG, Arrrrrgh – Comics zwischen Literatur, Massenmedium und Kunst
Comics können aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Einige sehen sie als literarische Gattung, andere als Massenmedium, wieder andere als Kunstform (in Frankreich, wo Comic la bande dessinée, BD heißt, spricht man bekanntlich von der ‚neunten Kunst‘). In ihrer semiotischen Funktionsgemeinschaft von Sprache und Bild sind sie sowohl hinsichtlich ihrer erzählerischen Potenzen als auch ihrer ästhetischen Wirkungen unverwechselbar. In ihnen wird Bedeutung durch eine Vielfalt an Kommunikationsebenen und verbalen Gestaltungselementen (Erzählertext, mündliche Rede in Sprechblasen, Inserttexte, Soundwords u.a.) zum Ausdruck gebracht. Der Vortrag beginnt mit einem kurzen Überblick über die Geschichte des Comics, wird danach das Zusammenwirken zwischen der visuellen und verbalen Ausdrucksebene näher beleuchten und betrachtet abschließend die Leistungen des Comics unter zwei ganz speziellen Aspekten. Das sind die Dokumentation von Zeitgeschehen durch vielfältige Möglichkeiten der Bezugnahme auf sprachliche und außersprachliche Realität und die Vermittlung von Einblicken in Sprachwandelphänomene.
Sabine Fiedler ist Sprachwissenschaftlerin am Institut für Anglistik der Universität Leipzig. Sie promovierte 1986 auf dem Gebiet der englischen Fachsprachenforschung und habilitierte sich 1999 in Allgemeiner Sprachwissenschaft (in Interlinguistik) mit einer Arbeit zur Phraseologie in Plansprachen (insbes. Esperanto). Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Phraseologie, Interlinguistik/Esperantologie, Sprachenpolitik, Lingua-franca-Kommunikation und Comics. Seit 2011 ist sie Vorsitzende der Gesellschaft für Interlinguistik e.V.


21.03.2019:  
Ole Therkelsen en 96a UK: Portreto de la dana verkisto Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen, kiu fariĝis mondfama fabelisto, naskiĝis en Odense en la jaro 1805 kaj forpasis en Kopenhago en 1875. En 2011 Ole Therkelsen skizis dum 50 minutoj pri ”Portreto de la dana verkisto Hans Christian Andersen” en la 96a UK, kiu okazis en Kopenhago, Danio. Aleksandr Kogan filmis.
Hans Christian Andersen, geboren 1805 in Odense und gestorben 1875 in Kopenhagen, war ein weltberühmter dänischer Märchenerzähler. Ole Therkelsen präsentierte 2011 während des Esperanto-Weltkongresses in Kopenhagen ein Portät über das Leben und Schaffen Andersens. Film, 50 Minuten.

27.03.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

books-1015594_640
28.03.2019:  
GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net. 

April / Aprilo 2019


04.04.2019:   
Prelego de István Ertl: Traduki, redakti, lingvumado pri Esperanto-tekstoj
István Ertl prezentis la prelegon „Traduki, redakti, lingvumado pri Esperanto-tekstoj“, en la 26a Seminario por Aktivula Maturigo, organizita de UEA kaj Hispana Esperanto-Federacio kaj okazinta en Herrera del Duque (Hispanio) en 2016, paralele kun la 75a Hispana Kongreso de Esperanto. Filmo, 41 minutoj.
István Ertl hielt den Vortrag über das Übersetzen, Bearbeiten und das Spielen mit der Sprache bei Esperanto-Texten 2016 in Spanien. Film, 41 Minuten.


11.04.2019:   
Jürgen Wulff: Ŝanĝoj de la Gänsemarkt en Hamburgo
(Foto: Wikimedio.org) La placo Gänsemarkt meze de Hamburgo estas konata al ĉiuj, ankaŭ ties aspekto. Sed la aspekto de la ejo multfoje ŝanĝiĝis: de fi-loko al nobla kvartalo, kun opero – sen opero, kun kinejo – sen kinejo, kun tramo – sen tramo. Estas vere histori-plena loko, kie ofte laŭdita kaj tute prisilentita Gotthold Ephraim Lessing laboris kaj Georg Friedrich Händel estis dungita kiel simpla violinisto. Jürgen Wulff prezentos bildojn kaj rakontojn.
Der Gänsemarkt im Herzen Hamburgs ist jedem bekannt, auch dessen Erscheinungsbild. Aber das Erscheinungsbild des Ortes wandelte sich im Laufe der Zeit: vom Bordell-Bezirk zum Feine-Leute-Viertel, mit Oper – ohne Oper, mit Kino – ohne Kino, mit Straßenbahn – ohne Straßenbahn. Ein geschichtsträchtiger Platz, an dem der hochgelobte, aber auch totgeschwiegene Gotthold Ephraim Lessing arbeitete und Georg Friedrich Händel als einfacher Geigenspieler eine Anstellung fand. Jürgen Wulff präsentiert Bilder und Geschichten.


18.04.2019:   Artefarita Intelekto – inter mito kaj realo
Ĉu maŝinoj iĝos pli inteligentaj ol homaj estaĵoj? Ĉu tio estas mito, inspirita de sciencfikcio? En la termino „Artefarita Intelekto“ (AI), la vorto „intelekto“ estas nur metaforo. Dum AI povas superi homojn je la kalkula kapablo, ĝi povas atribui nenian signifon al ĉi tiuj kalkuloj. Do, redukti la kompleksecon de vivanta estaĵo al komputila kodo estas eraro. Same la ideo, ke maŝinoj povas anstataŭi homojn, estas absurda. (Laŭ artikoloj de la revuo „UNESKO Kuriero“.)
Werden Maschinen in der Zukunft intelligenter sein als Menschen – oder ist das nur Fiktion? Die Bezeichnung „Künstliche Intelligenz“ ist irreführend, denn ein Computer kann eine Rechnung sehr viel schneller lösen als der Mensch – er kann dem Ergebnis aber keine Bedeutung beimessen. Die Komplexität eines Menschen auf einen Computer-Code übertragen zu wollen, ist somit falsch. Genauso die Idee, dass Maschinen den Menschen ersetzen können. (Nach Artikeln aus dem „UNESCO-Kurier“.)


25.04.2019:   
YouTube-filmetoj: Novaĵoj de Evildea
Richard Delamore estas YouTube‑komediisto, aktoro, kaj paroladisto, kiu loĝas en Aŭstralio. Li uzas la kaŝnomon Evildea en lia videobloga kanalo en YouTube. Li estas unu el la plej aktivaj esperantistoj, kiuj komencis YouTube‑filmetan blogon. (Vikipedio.) Ni spektos la plej aktualajn filmetojn de la eksterordinara artisto Evildea.
Der Australier Richard Delamore alias Evildea ist wahrscheinlich die schillerndste Persönlichkeit der Esperanto-Welt. Wöchentlich veröffentlicht er neue Video-Blogs bei YouTube und schildert in der internationalen Sprache seine Sicht der Dinge. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Filmchen.

Mai / Majo 2019


02.05.2019: 
 Aleksandro Melnikov: Rostov-na-Donu bilde kaj komente (kiel hologramo de la vivo en Rusio) kaj Homo sub Stalin ĝis Putin (viveroj de esperantisto en la tiom malsamaj epokoj)
Aleksandro S. Melnikov naskiĝis en 1951, esperantistiĝis en 1965. Profesoris kaj estris katedron de fremdaj lingvoj de teknika universitato. Membro de la Akademio de Esperanto, laŭreato de la premio je la nomo de akademiano Paul Ariste (pro kontribuo al interlingvistiko), dum pluraj jaroj –kunlaboranto de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Poznana Universitato. Diplomiĝis fakultate de kemio, poste – pri la angla lingvo. En 1990 doktoriĝis pri teorioj rilataj al internacia planlingvo. En 2004 defendis la unuan kaj, eble, solan en la mondo habilitacian disertacion pri tio, kio ebligas al Esperanto krei, konservi kaj transdoni kulturaĵojn, kia estas lingva personeco de tipa E-kulturano, kiel naskiĝas esperantonimoj, kiujn rimedojn Esperanto havas por estetikeco kaj emocieco de tekstoj ktp. Aŭtoras centon da sciencaj kaj popularigaj artikoloj kaj dekon da libroj en la rusa kaj Esperanto. Lian verkon “Gvidlibro tra Esperantio…” (2015) akademiano Carlo Minnaja nomis mejloŝtono de la E-kulturo. En la movado – klubestro en Rostov-na-Donu (kvinon da jaroj eĉ profesia), SEJM-prezidanto, Ĉefdelegito de UEA en Sovetio ktp. Ekde 1968 (tiam lernejano) instruis Esperanton en diversaj landoj: dum la Bergena UK, kadre de la projekto Indiĝenaj Dialogoj en Nederlando, en NASK (Usono), Barlastono (Britio) k.a. Prelegis en dekoj da landoj: de Japanio ĝis Hispanio, de Islando ĝis Aŭstralio.
Alexander Melnikov, geboren 1951, ist seit mehr als fünf Jahrzehnten in der Esperanto-Welt aktiv. Als Linguist schrieb er eine Doktorarbeit über internationale Plansprachen. Sein heutiger Vortrag handelt von seiner Heimatstadt Rostow am Don und darüber, wie es sich als Mensch unter Stalin bis Putin lebte bzw. lebt.


05.05.2019:   
Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo ni denove prezentos la lingvon internacian. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 5. Mai 2019, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auch auf der Bühne werden wir wieder die „Internationale Sprache“ präsentieren. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)


09.05.2019:   Jahreshauptversammlung 2019 / Jarĉefkunveno 2019 de Esperanto Hamburg
La Jarĉefkunveno de Esperanto Hamburg okazos je la kutima tempo je 19.30 h en la salono 1/2 de Kulturladen St. Georg.
Die Jahreshauptversammlung findet zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr im Rahmen des Klubabends im Raum 1/2 des Kulturladen St. Georg statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

  1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
  2. Bericht der Rechnungsprüfer
  3. Beratung und Beschlussfassung darüber
  4. Entlastung des Vorstandes
  5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
  6. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
  7. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender


16.05.2019:   
Esperanto-Schnupperkurs: Was Sie schon immer über Esperanto wissen wollten und nie zu fragen wagten
Nach dem Europafest in Norderstedt nun ein öffentlicher Schnupperkurs mit Peggy Ley für alle Interessierten der Internationalen Sprache.


30.05.2019: 
 Ĉielenirtago: Adiaŭo de Esperanto-arbo kaj vizito de Geschichtswerkstatt Horn
Der Esperanto-Baum „Am Gojenboom“ wird wegen des Neubaus einer U-Bahn-Linie gefällt. Der Vorsitzende der Geschichtswerkstatt Horn bietet einen Besuch der Geschichtswerkstatt an mit Besuch des Esperanto-Baumes.


07. – 10.06.2019:   Germana Esperanto Kongreso 2019 en Neumünster
La kongresa programo (laŭ Esperanto.de): En sia rezolucio 71/178 la Ĝenerala Asembleo de UN proklamis 2019 kiel internacian jaron de indiĝenaj lingvoj. Organizos ĝin UNESKO kun aro da publikaj kaj privataj asocioj. Ni esperantistoj scias ke la rajto uzi sian lingvon apartenas al la kerno de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj. Multaj el ni mem aktivas por subteni lingvan diversecon. La UNESKO-jaro 2019 do estas bona okazo por rekonsciiĝi pri lingvoj kaj lingvaj rajtoj, konatiĝi kun ekzemploj kaj flegi kontaktojn – jen parto de la kongresa programo. Kiel ĉiujare dum la kongreso ankaŭ okazos ĉefkunvenoj de Germana Esperanto-Asocio, fakaj kunsidoj, distraj programeroj kaj ekskursoj al urbo kaj regiono. Detalojn kaj provizoran programskemon vi trovos en la dua informilo. La kongresejo ankaŭ estas bone ekipita por simple kunveni kun geamikoj en agrabla etoso, dum bona vetero ankaŭ ekstere. Partoprenantoj estas invitataj ĝustatempe informi pri propraj kontribuoj al la programo. Kiel kutime la kongreso komenciĝos pentekostan vendredon (la 7-an de junio 2019) posttagmeze. Sekvos komuna vespermanĝo kaj bonveniga vespero. La solena malfermo kaj ĉefa(j) prelego(j) okazos sabaton matene. Posttagmeze estos okazo por paralelaj laborkunsidoj kaj ekskurso(j). La dimanĉmateno estas rezervita por la GEA-jarĉefkunveno, la posttagmezo por ekskurso(j) kaj – same kiel la lundmateno – por diversaj laborkunsidoj. Ni klopodos ankaŭ organizi diservon. La kongreso finiĝos per komuna tagmanĝo lundon, la 10-an de junio. Akompanos la kongreson libroservo(j) kaj „movada foiro“: partoprenantoj en ĝi ĝustatempe anoncu sin.
Das Kongressprogramm (siehe Esperanto.de): In ihrer Resolution 71/178 hat die Vollversammlung der UN das Jahr 2019 zum internationalen Jahr der indigenen Sprachen erklärt. Die UNESKO organisiert dazu Veranstaltungen mit vielen öffentlichen und privaten Multipllikatoren. Wir Esperantosprecher wissen, dass die Nutzung der eigenen Sprache ein Menschenrecht und eine Grundfreiheit ist. Viele von uns sind aktiv, um die sprachliche Vielfalt aktiv zu leben. Das UNESKO-Jahr 2019 ist eine gute Gelegenheit, sich an die Nutzung von Sprachen und an Sprachenrechte zu erinnern, den praktischen Nutzen zu leben und dadurch Kontakte zu knüpfen – das ist ein Teil des Kongressprogrammes. Wie in jedem Jahr wird auf dem Kongress auch die Bundesversammlung des Deutschen Esperanto-Bundes stattfinden. Weiterhin sind die die Fachverbände eingeladen, sich in Neumünster zu treffen. Zudem wird es Vorträge zum Kongressthema geben, und ein Rahmenprogramm wird für die Unterhaltung der Teilnehmenden sorgen. Es wird Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten in der Region geben. Oder man nutzt die Zeit, um mit Freunden in gemütlicher Runde zusammenzusitzen, ob drinnen auf dem Sofa oder draußen auf Gartenstühlen. Gerne können die Teilnehmenden mit eigenen Programmpunkten zum Kongressprogramm beitragen. Wie immer wird der Kongress am Freitag vor Pfingsten am Nachmittag beginnen. Nach einem gemeinsamen Abendessen folgt ein Kennenlernabend. Die feierliche Eröffnung und der Festvortrag werden am Samstagvormittag stattfinden. Am Samstagnachmittag finden parallel Zusammenkünfte der Fachverbände und die Ausflüge statt. Am Sonntagmorgen lädt der Deutsche Esperanto-Bund zu seiner Bundesversammlung. Am Nachmittag wird noch einmal Zeit für Ausflüge sein. Wir werden uns bemühen, einen Esperanto-Gottesdienst anzubieten. Am Montagvormittag, den 10. Juni, wird der Kongress mit dem feierlichen Abschluss enden. Zeitgleich zu den Programmbeiträgen wird es eine Ausstellung der verschiedenen Esperantoakteure und den Bücherdienst geben. Interessierte dafür mögen sich frühzeitig melden.

 

Vorschau

Sommer 2019:   10 Jahre Esperanto Hamburg e.V. im Kulturladen St. Georg

In diesem Jahr sind wir 10 Jahre im Kulturladen St. Georg. Das werden wir im Sommer 2019 feiern.
Ĉi-jare ni estas 10 jarojn en la kulturdomo St. Georg. Kompreneble ni festos tion en somero 2019.

Januar 2020: Zamenhof-Fest

Unser nächstes Zamenhoffest wird diesmal nicht im Dezember 2019, sondern erst im Januar 2020 stattfinden. Das genaue Datum wird noch festgelegt.
Nia venonta Zamenhoffesto ne okazos en Decembro 2019 sed nur en Januaro 2020. La ekzaktan daton ni ankoraŭ ne fiksis.

 

Laste aktualigita 2019-03-07/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed