Nia Programo / Unser Programm (alt)

Ni renkontiĝas preskaŭ ĉiun ĵaŭdon de 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Nuntempe okazos nur retaj renkontiĝoj pere de Zoom. Demandu pri la alirkodoj ĉe info (at) esperanto-hamburg.de

Wir treffen uns fast jeden Donnerstagabend von 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Zurzeit finden die Vereinsabende nur per Zoom statt. Lass dir die Zugangsdaten zusenden. Schreibe an info (at) esperanto-hamburg.de

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
(La sekretvorto por la paĝo estas la nomo de la majstro. Pro juraj kialoj necesas la kaŝo.)
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.


März / Marto 2021


04.03.2021:   
Jürgen Wulff: Fenestroj kaj pordoj – Enkonduka prelego de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. En nia vivo ni renkontas situaciojn, homojn kaj ŝancojn. Ili estas kiel fenestroj kaj pordoj, kiuj kondukas al alia vojo en la vivo. Tamen, ni ofte ne vidas ĉi tiujn ŝancojn aŭ ni hezitas trairi la pordojn, kiuj permesas al ni pli bonan vivon. Ĉi tiu prelego estas la enkonduko al serio, kiu montras, kiel ni sukcesas (finfine) realigi niajn ideojn kaj projektojn.
In unserem Leben treffen wir auf Situationen, Menschen und Chancen. Sie sind Fenster und Türen, die uns zu anderen Wegen im Leben führen. Trotzdem erkennen wir diese Chancen oft nicht oder wir zögern diese Türen zu durchschreiten, die uns ein besseres Leben versprechen. Dieser Vortrag von Jürgen Wulff ist die Einführung zu einer Serie von Vorträgen unter der Überschrift „Gesagt ist nicht getan“ die zeigt, wie wir (endlich) erfolgreich unsere Ideen und Projekte verwirklichen.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


11.03.2021:   De Nepalo al Akonkagvo – en la spuroj de Tibor Sekelj
Legado kaj diskutado. La israela Esperantisto Amri Wandel skribis vojaĝ-raporton por la revuo KONTAKTO, kiun ni hodiaŭ legos kaj diskutos. Nepalo estis lando de granda Esperanto-kampanjo de la fama kroata vojaĝanto kaj ĵurnalisto Tibor Sekelj. Dum pluraj jaroj li instruis la lingvon en Nepalo, kiu tiam komencis malfermi siajn pordojn al la okcidentaj turistoj. Efektive oni povas konsideri lin la patro de la Esperanto-movado en Nepalo. Okaze de scienca konferenco en Barato Amri Wandel decidis realigi revon: vojaĝi sur la spuroj de Sekelj kaj vidi la plej altan monton de la mondo.
Der israelische Esperanto-Sprecher Amri Wandel schrieb einen Reisebericht für die Zeitschrift KONTAKTO, den wir heute lesen und diskutieren. Nepal war das Land der Esperanto-Kampagne des berühmten kroatischen Reisenden und Journalisten Tibor Sekelj. Viele Jahre lang unterrichtete er die internationale Sprache in Nepal, das damals seine Pforten für westliche Touristen öffnete. Mit Recht kann man ihn den Vater der Esperanto-Bewegung in Nepal nennen. Anlässlich einer wissenschaftlichen Konferenz in Barato erfüllte sich Amri Wandel zwei seiner Träume: auf den Spuren von Sekelj zu reisen und den höchsten Berg der Welt zu sehen.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


18.03.2021: 
 Zsófia Kóródy kaj Petro Zilvar: Festotagoj en Hungario
Prelego kaj lernado.
La 15a de marto estas grava nacia festo en Hungario kaj ankaŭ festado de Pasko havas specialajn trajtojn, kiujn Zsófia Kóródy kaj Petro Zilvar prezentos al ni. Ĝuu la unikecon de kelkaj tradiciaj hungaraj festoj kaj popolkutimoj.
Der 15. März ist in Ungarn ein wichtiger Feiertag und auch das Osterfest folgt besonderen Ritualen, die uns Zsófia Kóródy und Peter Zilvar vorstellen. Freuen wir uns auf die Einzigartigkeit der traditionellen ungarischen Feste und Volksbräuche, frischen wir grammatikalische Regeln auf und lernen wir neue Worte.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


24.03.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


25.03.2021   Unuaj plumamikoj de Marjorie Boulton
Legado kaj lernado. „Amiko ofte petas de amiko ian servon; reciprokaj servoj kontribuas al amikeco; sed ne tro frue petu ion de nova plumamiko; kaj ne petu tre komplikajn servojn aŭ kostajn objektojn. Multaj esperantistoj starigas korespondajn rilatojn, kies ĉefa celo estas interŝanĝoj de ŝatokupaj objektoj. Tiam, ambaŭ atendas petojn kaj donacojn; ili nur zorgu, ke la interŝanĝoj estu pli-malpli justaj kaj vere reciprokaj.“ – Tiujn vortoj skribis Marjorie Boulton, kompilita de Boris Kolker en sia libro „Vojaĝo en Esperanto-lando“. Tiu lerno-lego-libro estas unu de la plej venditaj de UEA. Kune ni tralaboras la kvaran ĉapitron.
„Ein Freund bittet einen anderen oft um einen Gefallen; gegenseitige Gefälligkeiten gehören zu einer Freundschaft; aber zu früh sollte man einen Brieffreund nicht bitten; auch sollte man keine komplizierten oder teuren Dinge erbitten. Viele Esperanto-Sprecher beginnen Brieffreundschaften, die den Austausch von Dingen eines Hobbys zum Ziel haben. Dann erwarten beide Seiten Bitten und Geschenke; man muss nur dafür sorgen, dass der Austausch ausgeglichen und gegenseitig erfolgt.“  – Diese Worte schriebMarjorie Boulton, zusammengetragen von Boris Kolker in seinem Buch „Reise im Esperanto-Land“. Dieses Lern- und Lesebuch ist ein Bestseller des Bücherdienstes der Esperanto-Weltorganisation. Gemeinsam arbeiten wir das vierte Kapitel durch.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

April / Aprilo 2021


01.04.2021:   
Jürgen Wulff: La demonoj en ni mem: Kial ni ne komencas – Prelego n-ro 2 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Multaj homoj diras „Mi ŝatus verki libron, mi ŝatus fondi kompanion, mi ŝatus ĉi tion aŭ tion“ – sed ili ne faras ĝin. En ĉi tiu prelego vi ekscios pri la „internaj demonoj“ kiuj detenas nin komenci, kaj kiel ni povas venki ilin.
Viele Menschen sagen „Ich würde gerne ein Buch schreiben, ich möchte eine Firma gründen, ich würde gerne dies oder das“ – aber sie tun es nicht. Im zweiten Teil der Vortragsreihe „Gesagt ist nicht getan“ von Jürgen Wulff erfahren wir über die „inneren Dämonen“, die uns daran hindern, etwas zu beginnen, und wie man sie besiegen kann.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


08.04.2021:   
Zsófia Kóródy kaj Petro Zilvar: Defioj, taskoj kaj ŝancoj: Esperanto-agado en kaj por Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
Prelego kaj lernado. En somero 2021 Esperanto-urbo fariĝos 15-jara, do Zsófia kaj Petro rigardas iom reen kaj antaŭen por resumi faritaĵojn kaj farotaĵojn, rakonti pri interesaĵoj en tiu eventoplena periodo.
Im Sommer 2021 feiert die Stadt Herzberg am Harz ihren 15. „Geburtstag“ als Esperanto-Stadt. Für Zsófia Kóródy und Peter Zilvar Gelegenheit, um einmal innezuhalten, einen Blick zurück auf das Erreichte zu werfen und einen Ausblick auf künftige Projekte zu geben. Aus 15 Jahren gibt es sicherlich viel Interessantes zu berichten über Hindernisse, die überwunden werden mussten und über Türen, die sich praktisch wie von selbst öffneten.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


15.04.2021:   
Andreas Diemel: Pertu(r)bo norden – la Fehmarnbelto-tunelo
Prelego.
La germana insulo Fehmarn kaj la dana insulo Lolland dum longa tempo nur per pramŝipo estis konektita. Nun tunelo kaj por aŭtomobiloj kaj por trajnoj estas konstruata. Ĝi ne nur konektas la du insulojn, sed ankaŭ faciligas konekton inter norda Germanujo kaj orienta Danujo. La prelego priskribas la konstruadon sed ankaŭ (mal)avantaĝoj por la koncernitaj enloĝantoj kaj la medio.
Lange Zeit waren die deutsche Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland nur mit einer Fähre verbunden, 1963 wurde die Fehmarnsundbrücke eröffnet. Nun wird ein Tunnel für Autos und Züge gebaut, der nicht nur zwei Inseln miteinander verbinden, sondern auch die Verbindung zwischen Nord-Deutschland und dem östlichen Dänemark erleichtern wird. Andreas Diemel berichtet über den Bau des Tunnels, beleuchtet aber auch Vor- und Nachteile für die Bewohner Fehmarns und die Natur.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


22.04.2021:   Tradukiloj pliboniĝas
Legado kaj diskutado.
La revuo MONATO intervjuis Eckhard Bick, fakulon pri komputa lingvoscienco kaj prizorganton de la sistemo WikiTrans, kiu aŭtomate tradukas la anglan Vikipedion al Esperanto. Ĉu ankaŭ eblas bone traduki tekstojn de aŭ al Esperanto per Google trakudilo aŭ aliaj komputilaj programoj?
Das Magazin MONATO interviewte Eckhard Bick, einen Experten für Computerlinguistik und Betreuer des WikiTrans-Systems, das die englische Wikipedia automatisch in Esperanto übersetzt. Heute lesen und diskutieren wir, ob es auch möglich ist, Texte von oder nach Esperanto mit einem Google-Übersetzer oder anderen Computerprogrammen gut zu übersetzen? 
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


28.04.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


29.04.2021:   
Jürgen Wulff: Ideo antaŭ pruvo estas nur fantazio – Prelego n-ro 3 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Ĉio, kion kreis homoj, en la komenco estis ideo. Sed ideo tute ne estas koncepto aŭ plano, kaj ne ĉiu ideo taŭgas por realigo. La prelego malkaŝas kiel testi ideon por vidi ĉu ĝi travivos en la mondo aŭ ne. Lernu pri la koncepta pruvo kaj la ĉirkaŭa analizo.
Alles, was Menschen erschaffen haben, war am Anfang eine Idee. Aber eine Idee ist kein Konzept oder Plan und nicht jede Idee kann realisiert werden. Der dritte Vortrag von Jürgen Wulff aus der Reihe „Gesagt ist nicht getan“ zeigt, wie man Ideen testet um zu sehen, ob sie in der Realität von Bestand sind. Wir lernen den Proof of Concept und die Umfeldanalyse kennen.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

Mai / Majo 2021


06.05.2021:   Esperantaj memorigaj lokoj en Moskvo
Legado kaj lernado. Ĉe la bulvardo Gógolevskij situas Centra Ŝakista Domo. En ĝi somere de la jaro 1957 okazis internacia renkontiĝo de esperantistoj kadre de la amasega 6-a Tutmonda Festivalo de junularo kaj studentaro. Post la festivalo en Moskvo kreiĝis la unua Esperanto-kolektivo en la post-Stalina Sovet-Unio – la tre agema junulara Esperanto-klubo Fajrero. – Ni legante sekvas Leo Vulfoviĉ kaj Boris Kolker tra la stratoj de la rusa ĉef-urbo al interesaj lokoj de la esperanta historio. Boris Kolker kompilis rakontojn kaj poezion en sia libro „Vojaĝo en Esperanto-lando“. Tiu lerno-lego-libro estas unu de la plej venditaj de UEA. Kune ni tralaboras la kvinan ĉapitron.
Am Boulevard Gógolevskij in Moskau befindet sich das Zentrale Schachspieler Haus. Dort fand im Sommer 1957 ein internationales Esperanto-Sprecher-Treffen im Rahmen des 6. Weltweiten Festivals der Jungend und Studenten statt. Hieraus entstand das erste Esperanto-Kollektiv in der Nach-Stalin-Zeit der Sowiet-Union: der sehr aktive Jugend-Esperanto-Klub „Funken“. Lesend folgen wir Leo Vulfoviĉ und Boris Kolker durch die Straßen den russischen Hauptstadt zu interessanten Orten der Esperanto-Geschichte. Boris Kolker stellte Geschichten und Gedichte in seinem Buch „Reise im Esperanto-Land“ zusammen. Dieses Lern- und Lesebuch ist eines der meistverkauften Bücher der Welt-Esperanto-Organisation UEA. Gemeinsam erarbeiten wir uns das fünfte Kapitel.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


13.05.2021:   
Jürgen Wulff: Celoj sub la lupeo: Kial analizo necesas – Prelego n-ro 4 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Kiam ideo montriĝas taŭga, bona difino de la celo malfermas la vojon al efektivigo. En ĉi tiu prelego Jürgen klarigas, pri kio vi devas atenti kiam vi formulas kaj analizas celon. Sur ĉi tiu bazo eblas verki promesplenan koncepton.
Wenn sich eine Idee als umsetzbar erweist, dann ebnet eine gute Definition des Ziels den Weg zur Umsetzung. Im vierten Vortrag seiner Serie „Gesagt ist nicht getan“ erläutert Jürgen Wulff, worauf man bei der Formulierung und Analyse eines Ziels achten muss. Auf dieser Basis ist es möglich, ein erfolgversprechendes Konzept zu schreiben. 
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


20.05.2021:   Jahreshauptversammlung 2021 / Jarĉefkunveno 2021 de Esperanto Hamburg
La Jarĉefkunveno de Esperanto Hamburg okazos je la kutima tempo je 19.30 h kiel ZOOM-renkontiĝo aŭ en salono en Kulturladen St. Georg – depende de la aktualaj kronvirusaj reguloj. La estraro informos vin ĝustatempe, kiel la kunveno povos okazi.
Die Jahreshauptversammlung findet zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr als ZOOM-Treffen oder im Kulturladen St. Georg statt – je nach geltenden Corona-Bestimmungen. Die genaue Bekanntgabe erfolgt rechtzeitig.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

  1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
  2. Bericht der Rechnungsprüfer
  3. Beratung und Beschlussfassung darüber
  4. Entlastung des Vorstandes
  5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
  6. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
  7. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender


26.05.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


27.05.2021:   Akvo mankas, akvo multas
Legado kaj diskutado.
Pekino estas unu el la urboj en la mondo al kiu plej serioze mankas akvo. La averaĝa kvanto de uzebla akvo por ĉiu loĝanto en Pekino estas nur malpli ol 200 kubmetroj/jare. La Pekina Grupo pri Drenado prilaboras la malpuran akvon kiel rekuperejo de reutiligebla akvo kaj nun ĉiutage povas liveri 1.040 mil kubmetrojn da uzebla akvo. – En Brazila urbego San Paŭlo la somera pluvo-nivelo estis pli malalto ol kutime. Aliflanke fortaj pluvoj inundas la malaltajn kaj malriĉajn regionojn. Legado kaj diskutado laŭ artikoloj el revuo KONTAKTO.
Peking ist eine der Städte in der Welt, in der das Wasser knapp ist. Die zur Verfügung stehende Durchschnittsmenge für jeden Einwohner Pekings beträgt nur 200 Kubikmeter pro Jahr. Das ansässige Abwasserunternehmen arbeitet das Schmutzwasser auf und kann nun täglich 1.040.000 Kubikmeter Brauchwasser liefern. – In der brasilianischen Großstadt Sao Paulo war die Regenmenge im Sommer deutlich niedriger als gewöhnlich. In den flacheren und ärmeren Regionen hingegen gab es starke Überschwemmungen. Wir lesen und diskutieren zwei Artkel aus der Zeitschrift KONTAKTO.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

Juni / Junio 2021

03.06.2021


10.06.2021:
   Jürgen Wulff: Sukcesa ŝanco-kaptado – Prelego n-ro 5 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Nia vivo ĉiam denove ofertas al ni ŝancojn. Aŭ ni kaptas ilin aŭ lasas ilin pasi. Sed kiel rekoni valorajn ŝancojn kaj kiom da tempo restas por kapti ilin? Ĉu eĉ eblas krei bredejon por ŝancoj? Tio estas la temoj de la hodiaŭa prelego.
Unser Leben bietet uns immer wieder Möglichkeiten. Entweder ergreifen wir sie oder wir lassen sie ungenutzt verstreichen. Aber wie erkennt man wertvolle Gelegenheiten und wie viel Zeit bleibt uns, um zuzuschnappen? Ist es überhaupt möglich, einen Nährboden für Chancen zu schaffen? Dies sind die Themen des fünften Vortrags von Jürgen Wulff aus der Serie „Gesagt ist nicht getan“. 
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


17.06.2021:   Hungario bonvenigas vin
Legado kaj lernado.
La hungara gastamo estas internacie konata. Hungario ne havas marojn, Alpajn montojn por vintraj sportoj, tamen ĝiaj turismaj donitaĵoj estas specifaj kaj iusence eĉ unikaj. Ni pensu pri la kontinenta klimato ĉiam modera en Karpat-baseno, pri la grandega ebenaĵo, pri la plurcentjaraj folkloro-trezoroj de la hungara popolo, pri la popol-artoj, ĉerpantaj nur el pura fonto, pri la unika hungara kuir-arto, pri la fajraj montaraj kaj mildaj sablejaj vinoj kaj ne last-vice pri la kultura heredaĵo de la malgranda popolo. Ni legos inter alie tekston de János Nádasdi el la libro „Vojaĝo en Esperanto-lando“ de Boris Kolker. Tiu lerno-lego-libro estas unu de la plej venditaj de UEA. Kune ni tralaboras la sesan ĉapitron.
Die ungarische Gastfreundschaft ist weltweit bekannt. Ungarn hat zwar keine Meere und auch keine Alpen für den Wintersport, aber seine touristischen Schätze sind einzigartig. Da gibt es z. B. das immer gemäßigte kontinentale Klima im Karpatenbecken, die weite Ebene oder die jahrhundertealten Folkloreschätze des ungarischen Volkes. Unter anderem lesen wir einen Text von János Nádasdi aus dem Buch „Reise im Esperanto-Land“ von Boris Kolker. Dieses Lehrbuch ist einer der Bestseller der UEA. Gemeinsam arbeiten wir das sechste Kapitel durch.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 


23.06.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

24.06.2021

Juli / Julio 2021

01.07.2021


08.07.2021:   Jürgen Wulff: Kiel sukcesi kontraŭ rezisto – Prelego n-ro 6 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Se oni forpelas homojn el ilia komforta zono, ili rezistas kaj provas malhelpi aŭ eĉ detrui la projekton. Do vi analizu per la kontinuumo de ŝanĝo, kiu helpos al vi kaj kiu bremsas aŭ eĉ volas damaĝi. Jürgen klarigas, kiel vi tamen povas daŭrigi sukcese kaj savi vian projekton. Li prezentos la glacirompan metodon.
Wenn man Menschen zwingt, ihre Komfortzone zu verlassen, dann widersetzen sie sich und versuchen, das Projekt zu vereiteln oder sogar zu zerstören. Man sollte also das Kontinuum der Veränderung analysieren, wer uns helfen wird und wer uns ausbremst oder uns sogar schaden will. Jürgen Wulff erklärt im sechsten Teil seiner Vortragsreihe „Gesagt ist nicht getan“, wie man trotzdem erfolgreich weitermachen und das Projekt retten kann. Er wird uns die Eisbrechmethode vorstellen.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

15.07.2021

22.07.2021


28.07.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

29.07.2021

August / Aŭgusto 2021

05.08.2021


12.08.2021:
   Jürgen Wulff: Strategioj por sukcesa realigo – Prelego n-ro 7 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Post tiom da prepara laboro nun finfine eblas efektivigo de via ideo. Ekzistas tri ĉefaj strategioj por tio: la paŝo-post-paŝo-metodo, la iteraticia metodo kun sprintoj kaj la klasika projekto kun mejloŝtonoj. En la hodiaŭ prelego vi ekscios kiu strategio taŭgas por kiu speco da projekto kaj kiel vi sukcese finos vian projekton.
Nach so vielen Vorarbeiten ist es nun endlich möglich, unsere Idee umzusetzen. Hierfür gibt es drei Hauptstrategien: die Schritt-für-Schritt-Methode, die iterative Methode mit Sprints und das klassische Projekt mit Meilensteinen. Im siebten Vortrag seiner Reihe „Gesagt ist nicht getan“ erfahren wir von Jürgen Wulff, welche Strategie für welche Art von Projekt geeignet ist und wie wir unser Projekt erfolgreich abschließen.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

19.08.2021


25.08.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

26.08.2021

September / Septembro 2021

02.09.2021


09.09.2021: 
 Jürgen Wulff: Sukcese malsukcesi – Prelego n-ro 8 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Homoj ne ŝatas malsukcesi ĉar ili timas la malbonajn emociojn kaj ke amikoj kaj kolegoj primokos ilin. Ofte malsukcesoj estas parto de la vojo al sukceso, oni nur atentu ke oni ne provokas ilin. Pli valoras malsukcesi en sukcesa maniero kaj kiel tio funkcias estas temo de la hodiaŭa prelego.
Menschen scheitern nicht gern, weil sie Angst vor den schlechten Gefühlen haben und Freunde und Kollegen sich über sie lustig machen. Oft sind Misserfolge Teil des Weges zum Erfolg, man muss aber darauf achten, einen Misserfolg nicht herbeizuschreien. Es ist besser, auf erfolgreiche Art zu scheitern. Wie das funktioniert, das erläutert Jürgen Wulff im achten Teil seiner Vortragsreihe „Gesagt ist nicht getan“.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

16.09.2021


22.09.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

23.09.2021

30.09.2021

Oktober / Oktobro 2021


07.10.2021: 
 Jürgen Wulff: Kiel savi ideojn kaj produktojn kontraŭ ŝtelo – Prelego n-ro 9 de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Kiam vi havas genian ideon la kopiistoj estas proksime. Ili nur atendas reuzi viajn ideojn kaj produktojn por iliaj propraj celoj. Ĉu tio estas malbona aŭ ne, dependas de kiom da mono kaj laboro vi investis en vian projekton. En la hodiaŭa prelego vi ekscios kiam kaj kial indas sekuri viajn produktojn.
Wenn man eine geniale Idee hat, dann sind Menschen, die die Idee kopieren, nicht weit. Sie warten nur darauf, unsere Ideen und Produkte für ihre eigenen Zwecke wiederzuverwenden. Ob das schlecht ist oder nicht, hängt davon ab, wie viel Geld und Arbeit wir in unser Projekt investiert haben. Jürgen Wulff erläutert im neunten Vortrag seiner Reihe „Gesagt ist nicht getan“, wann und warum es sich lohnt, seine Produkte zu sichern.
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

14.10.2021

21.10.2021


27.10.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

28.10.2021

November / Novembro 2021

04.11.2021


11.11.2021:
   Jürgen Wulff: Konsiloj de ekspertoj por sukcesaj projektoj – Fina prelego de la prelegserio „Dirite ne signifas farite“
Prelego. Jürgen por sia germanlingva libro pri la temo efektivigo intervjuis 16 ekspertojn, ankaŭ Esperantistojn kiel Katalin Kováts kaj Margaret Zaleski-Zamenhof. Hodiaŭ li raportas pri la rezultoj kaj prezentas la konsilojn de tiuj spertaj homoj. Profitu de ili por viaj propraj projektoj!
Jürgen Wulff interviewte 16 Experten für sein deutschsprachiges Buch zum Thema Umsetzung, darunter Esperantisten wie Katalin Kováts und Margaret Zaleski-Zamenhof. Im letzten Teil der Vortragsreihe „Gesagt ist nicht getan“ berichtet er über die Ergebnisse und präsentiert die Tipps dieser erfahrenen Menschen, von denen wir für unsere eigenen Projekte profitieren können. 
Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝas ĵaŭde de 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Wir treffen uns donnerstags von 19:30 – 21:00 h (UTC+1). Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de. 

18.11.2021


24.11.2021:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – Atentu! Speciala ZOOM-enirkodo! Bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – Achtung! Besonderer ZOOM-Zugangscode! Bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

25.11.2021

Laste aktualigita 2021-03-20/rg

Schreibe einen Kommentar