Kategorien
Blog

Nova PIV aperis

Tiu ĉi nova eldono, daŭre redaktita kiel la du antaŭaj sub la respondeco de Michel Duc Goninaz kaj Klaŭdo Roux, enhavas aldonajn referencojn al la Naŭa Oficiala aldono de la Akademio, kiu koncernas 209 kapvortojn, nun signitajn per la cifero 9. Aliaj notindaj korektoj estas enkorpigo de rimarkoj kompilitaj de Bertilo Wennergren kaj atentigoj de Wang Chongfang, kiu, dum sia laborego super la Granda Vortaro Ĉina-Esperanta, elsarkis multajn eraretojn en la PIV-aj citaĵoj de la Zamenhofa Proverbaro kaj de la Biblio, fontantajn el PIV 1970 sed preteratentitajn.
Ĉi tie ĝi mendeblas: https://www.esperanto-buecher.de/SAT-Plena-Ilustrita-Vortaro-de-Esperanto-2020-PIV-2020