Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

August / Aŭgusto 2017


03.08.2017:   LSD Legado kaj Somera Diskutado: Renkontiĝo kun la Jida
Laŭ artikolo de la revuo MONATO. Ekde la starigo de la Nobel-premio pri literaturo, nur du el la laŭreatoj verkis en lingvo, kiu ne estas internacie rekonata kiel ŝtata idiomo. Temas pri Frédéric Mistral, kiu utiligis la provencan (okcitanan), kaj Isaac Bashevis Singer, kies verklingvo estis la jida.
Nach einem Artikel in der Zeitschrift MONATO. Seit Einfühung des Literatur-Nobel-Preises haben nur zwei prämierte Autoren in einer Sprache geschrieben, die nicht Staatssprache ist: Frédéric Mistral schrieb okzitanisch und Isaac Bashevis Singer jiddisch.

barbecue-1305026_1280
10.08.2017:  
19a horo – Komuna rostado
Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 3an de aŭgusto. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
19 Uhr: Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 3. August anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


17.08.2017:   Oscar Hughes    prelegos pri sia universitato, Kembriĝo
Ĉu vere iu neniam aŭdis pri la brita urbo Kembriĝo? Pensante al ĝia universitato, oni kutime imagas la superan arĥitekturon kaj la privilegitan vivon de la anoj. Oscar prelegos pri la tradicioj kaj la strukturoj de la universitato kaj de sia ĉiutaga vivo tie, kaj komentos ankaŭ diversecojn inter la brita kaj la germana universitata kulturo. Oscar estas studento de lingvoj kaj lingvistiko en Kembriĝo kaj ĉi-somere laboras kiel staĝanto en tradukoficejo apud Hamburgo.
Wer hat noch nie etwas von der britischen Stadt Cambridge gehört? Wenn man sich die dortige Universität vor Augen führt, denkt man meist an prächtige Bauten und an den privilegierten Lebensstil ihrer Angehörigen. Oscar wird uns nicht nur den Aufbau der Universität und deren Traditionen näher bringen, sondern auch seinen Alltag dort beschreiben und auf einige Unterschiede zwischen der britischen und der deutschen Universitätskultur eingehen. Oscar studiert Fremdsprachen und Linguistik an der Uni Cambridge und arbeitet diesen Sommer als Praktikant in einem Übersetzungsbüro in der Nähe von Hamburg.


23.08.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas parto-preni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


24.08.2017:   Esperanto – ĉu serioze?
Ni kune legos kaj diskutos la amuzan festparoladon de Reinhard Fössmeier en la 93a Germana Esperanto-Kongreso en Munkeno. Cetere la braziliano Rodrigo Magalhães el São Paulo vizitos nin kaj prelegos pri sia hejma lando.
Wir lesen und diskutieren die amüsante Festrede von Reinhard Fössmeier anlässlich des Deutschen Esperanto-Kongresses 2016 in München. Außerdem besucht uns der Brasilianer Rodrigo Magalhães aus São Paulo und berichtet über sein Land.


31.08.2017:   LSD Legado kaj Somera Diskutado: Klonado de bestoj – ĉu prava deziro aŭ frenezo?
Laŭ artikolo de revuo MONATO ni diskutos la temon. Ĉu klonado de bestoj estas plenuminda aŭ malaprobinda? Vi decidu mem.
Wir lesen einen Artikel aus der Zeitschrift MONATO über das Klonen von Tieren und diskutieren die verschiedenen Sichtweisen.

September / Septembro 2017


07.09.2017:
  Charlotte Scherping Larsson: Raporto pri Poliglota Renkontiĝo en Bratislavo
Charlotte prelegis ĉe la renkontiĝo de lingvo-interesitaj partoprenantoj kiel lerni la rusan aŭ la francan lingvon pere de Esperanto. Esperantaj vortoj ja ofte havas rusajn aŭ francajn radikojn, tio plifacilas la lernandon de la lingvoj. Cetere la Esperanta gramatiko faciligas lerni la rusan. Charlotte raportos pri ŝiaj spertoj.
Charlotte hielt einen Vortrag vor Freunden der Mehrsprachigkeit in Bratislava, wie man die russische oder französische Sprache leichter mittels Esperanto erlernen kann. Dies liegt u. a. daran, dass Esperanto-Worte zum Teil russische oder französische Wurzeln haben, allerdings erleichtert die Esperanto-Grammatik auch das leichte Erlernen der russischen Grammatik. Charlotte berichtet über ihre Erfahrungen.


14.09.2017:   Diana Sauerwein: Vojaĝprelego pri Kamboĝo
Diana rakontos pri ŝia vojaĝo al Kamboĝo, kie ŝi renkontis Esperantiston pere de Pasporta Servo. Post la disvastigo de Amikumu ŝi nun preskaŭ konas „ĉiujn“ Esperantitojn de Tajlando. Per biciklo ŝi esploris la templojn kaj la sudon de Kamboĝo.
Diana war zweieinhalb Wochen in Kambodscha und hat dort sogar einen Esperantisten treffen können, den sie über Pasporta Servo gefunden hatte. Zum Ende der Reise wurde Amikumu gelauncht und Diana kennt jetzt „jeden“ Esperantisten in Thailand. Mit dem Fahrrad hat sie die Tempel erkundet und eine Mini-Rundreise im Süden Kambodschas gemacht. 


21.09.2017:
  Peggy Ley: La verkaro de Anna Löwenstein
La aŭtorino kaj instruistino Anna Löwenstein verkis multajn tekstojn, esejojn kaj rakontojn kaj almenaŭ du gravaj romanoj historiaj en la lingvo internacia: „Morto de Artisto“ kaj „La Ŝtona Urbo“. „Morto de Artisto“ estas historia romano pri la amikeco inter juna sklavo kaj la onta romia imperiestro Nerono (619 paĝoj). „La Ŝtona Urbo“: Juna keltino konatiĝas kun Romo kaj frua kristanismo (348 paĝoj). Peggy raportos pri la verkaro de Anna Löwenstein, edzino de iama UEA-prezidanto Renato Corsetti, kiu instruos je la 1a de oktobro okaze de la Hamburga Aŭtuno.
Die Autorin und Esperanto-Lehrerin Anna Löwenstein verfasste viele Texte, Essays und Geschichten sowie zwei bedeutende historische Romane original in der Internationalen Sprache verfasst: „Tod des Künstlers“ und „Die steinerne Stadt“.  „Tod des Künstlers“ beschreibt die Freundschaft eines jungen Sklaven und dem kommenden römischen Kaisers Nero (619 Seiten). „Die steinerne Stadt“: Eine junge Keltin wird mit Rom und dem frühen Christentum konfrontiert (348 Seiten). Peggy berichtet über die Werke von Anna Löwenstein, Ehefrau des früheren Welt-Esperanto-Bund-Vorsitzenden Renato Corsetti, die uns am 1. Oktober unterrichten wird.


27.09.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas parto-preni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


Hamburga aŭtuno

Estas bona tradicio en Hamburgo inviti gastojn por amuziĝi, ĝui kulturon kaj lerni. Ĉi-jare ni invitas al la Hamburga Aŭtuno. Eblas partopreni la tutan programon aŭ nur unuopajn erojn. Tamen ni rekomendas aliĝi antaŭe por ke ni reservu lokojn. La kulturaj programeroj okazos en kulturbutiko – Kulturladen St. Georg (Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg, www.kulturladen.com). Se vi volas partopreni ĉiujn pagendajn erojn ni ofertas al vi specialan prezon de 20 € (anstataŭ 29 €). Tiu prezo validas nur se vi pagas la sumon al nia konto antaŭ la 25a de septembro 2017. Gastoj bovolu mem pagu la manĝojn kaj zorgu pri tranoktado (hotelo, gastejo, per pasporta servo, amikumu ktp.). 
In Hamburg ist es eine schöne Tradition sich Gäste einzuladen, um gemeinsam Freude an der Kultur oder am Lernen zu haben. Dieses Jahr laden wir zum Hamburger Herbst ein. Es ist möglich, am kompletten Programm teilzunehmen oder sich einzelne Höhepunkte herauszupicken. Auf jeden Fall empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung, um sich die besten Plätze zu sichern. Die Kulturprogramme finden im Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg statt (www.kulturladen.com).

La detala programo:


Ĵaudo, 28.09.2017   
19:00 h   Interkona Vespero

Ni renkontiĝas por la interkona vespero en kulturbutiko kaj priparolos la venontajn tagojn. Jürgen Wulff prezentos fotojn kaj faktojn.


Vendredo, 29.09.2017
Pasigu la antaŭtagmezon kiel vi volas sen aŭ kun la aliaj partoprenantoj.

14:45 h  Renkontiĝo sur la placo de la germana unueco (Platz der Deutschen Einheit) kaj vizito de la publike atingebla platformo de la nova kaj jam fama Elbfilharmonio en la 8a etaĝo. (Partopreno: 2 €, ni antaŭe mendos la biletojn – do nepre aliĝu antaŭ se vi volas kunveni).
17:45 h  Komuna manĝado en la turka restoracio “Lades” (adreso: Steindamm 70, www.lades.biz) kune kun Thorsten Sueße.
19:00 h  Renkontiĝo en kulturbutiko


19:30 h  Publike prelegos la aŭtoro Thorsten Sueße en germana lingvo el lia libro “Schöne Frau – tote Frau” kiu havas Esperanto-rilatojn. (Partopreno: 5 €, EHH-membroj 3 €)

Publika legado de la aŭtoro en germana lingvo.
An diesem Freitag liest der Hannoveraner Autor und Kriminalpsychologe Thorsten Sueße öffentlich im Kulturladen St. Georg aus seinem dritten Kriminalroman: Die Frauen sind jung, schön – und tot. Offensichtlich sucht sich der Täter seine Opfer gezielt aus, bevor er sie überwältigt, fesselt und anschließend erdrosselt. Neben jeder Toten lässt er ein Grablicht und eine Spielkarte zurück…
Poste ni iros por komuna babilado kaj trinkado al hotelo „Motel One“ (Steindamm 102, https://www.motel-one.com/de/hotels/hamburg/hotel-hamburg-alster/)


Sabato, 30.09.2017
11:00 h  Renkontiĝo antaŭ la kulturbutiko. Komuna veturado de metrostacio „Berliner Tor“ al metrostacio „Hafencity Universität”.

12:00 h Spekatado de la lumkoncerto en la metrostacio „Hafencity Universität“. Poste mallonga migrado tra Hafencity kaj Lohsepark al restoracio „Oberhafenkantine“ (la klinita domo estas tre fama kaj vidinda)
12:45 h Tagmanĝo en „Oberhafenkantine“.
Poste ni marŝos al la muzeo por arto kaj metio (Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, www.mkg-hamburg.de) kaj vizitos la ekspozicion „food revolution 5.0“ (manĝo revolucio 5.0).

16:00 h
  Koncerto de Guillermo, Kaŝi kaj Ralph Glomp (Partopreno: 7 €, EHH-membroj 3,50 €)

By Aleks Aɴᴅʀᴇ - Propra verko, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48498140

By Aleks Aɴᴅʀᴇ – Propra verko, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48498140

Dimanĉo, 01.10.2017   10:00 – 17:00 h    Instruado de Anna Löwenstein
Anna Löwenstein verkas, tradukas kaj redaktas en Esperanto de kvardek jaroj. Krome, ŝi interesiĝas pri instruado, mem kreas instrumaterialojn, kaj ankaŭ verkis la rakonton La teorio Nakamura sur kiu baziĝas la nova kurso de lernu.net. Ŝi estas sekretario de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo, kaj membro de la Akademio de Esperanto. Ŝi loĝis en Italujo de 1981 ĝis 2015, sed nun revenis al Britujo, kune kun sia edzo Renato Corsetti. Ŝi prezentos mallongajn verkojn de pluraj aŭtoroj por legado kaj diskutado, kombine kun gramatikaj klarigoj kaj ekzercoj, kaj prezentado de vortprovizo en kelkaj specialaj kampoj. Tagmeze ni havos manĝopauzon. La kulturbutiko disponigas por ni la belan grandan salonon en la unua etaĝo. (Partopreno: 15 €, EHH-membroj 7,50 €) 

Oktober / Oktobro 2017


19.10.2017:   Diana Sauerwein: La granda marŝado
Diana partoprenis la Hamburgan Supermarŝadon – marŝado de 100 km ene de 24 horoj. Bedaŭrinde Diana ne sukcesis marŝi la tutan vojon, sed tamen tio estis elstara afero por ŝi kun granda entuziasmigo. Aŭtuno estas bona tempo por marŝi, do, ĝuu la marŝadon!
Diana nahm am Hamburger Megamarsch teil – das bedeutet eine Wanderung von 100 km in 24 Stunden. Zwar hat sie die 100 km nicht geschafft, aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis für sie, aus dem sie neue Motivation gezogen hat. Der Herbst ist die beste Zeit des Jahres zum Wandern – also: wandert mit!  

November / Novembro 2017


02.11.2017:
  Klaus Diekmann:   Interfacoj por video kaj ekstera aparatoj
Kiamaniere oni konektas la televidio al la Komputoro aŭ alia aparatoj?
Wie verbindet man das Fernsehen mit dem Computer oder anderen Geräten?


30.11.2017:  
Klaus Diekmann:   Fenomenoj
Fenomenoj kaj alia interesaj faktoj, kion neniam antaŭe iu vidis aŭ aŭdis…
Phänomene, die niemals ein Mensch zuvor gesehen oder gehört hat…

Dezember / Decembro 2017


07.12.2017:   
Hannelore Brunow: Poemoj kaj rakontetoj kristnaskaj kaj ne-kristnaskaj
Hannelore elektis kelkaj spritaj poemoj kaj humuraj rakontoj kaj prezentos ili apud membakita kuko – por la trinkajxo vi mem zorgos.
Hannelore hat einige spritzige Gedichte und humorige Geschichten ausgewählt – ob nun weihnachtlich oder nicht – und präsentiert diese bei selbstgebackenem Kuchen. Für das passende Getränk muss allerdings jeder selbst sorgen.

14.12.2017:   Ne okazos renkontiĝo pro sabata Zamenhoffesto
Kein Klubabend wegen des kommenden Zamenhof-Festes am Samstag


16.12.2017:   Sabato 18.30 h: Zamenhof-Festo
La ĉi-jara Zamenhof-festo denove allogos vin per interesa programo kaj bongusta manĝaĵo. Sed atentu: Antaŭa aliĝo necesas ĝis la 7a de decembro rekte ĉe Gerald Roemer aŭ per retmesaĝo al info(ĉe)esperanto-hamburg.de aŭ dum klubaj renkontiĝoj. La kostoj por argentina manĝaĵo kaj por la programo estos 12 Eŭroj po persono.
Das Zamenhof-Fest findet am Samstag, 16.12. um 18.30 Uhr statt. Wie jedes Jahr wird ein rundum interessantes Programm geboten. Aber bitte beachten: Eine Anmeldung ist erforderlich bis 7. Dezember direkt bei Gerald Roemer, per Mail an info(ät)esperanto-hamburg.de oder während des Klubabends. Kosten für Essen (u.a. argentinisch) und für das Programm: 12 € pro Person.

21.12.2017:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

28.12.2017:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

Januar / Januaro 2018

04.01.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

Laste aktualigita 2017-08-11/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed