Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
(La sekretvorto por la paĝo estas la nomo de la majstro. Pro juraj kialoj necesas la kaŝo.)

Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Januar / Januaro 2020

02.01.2020:   NE OKAZOS RENKONTIĜO / KEIN TREFFEN


09.01.2020:   
Jürgen Wulff: Universala Kongreso de Esperanto 2019 en Lahtio
Jürgen Wulff kaj aliaj partoprenintoj rakontos pri la kongreso en Finnlando pere de bildoj. Ĉu la finna venko?
Jürgen Wulff und andere Teilnehmer des Esperanto Weltkongresses 2019 in der finnischen Stadt Lahti berichten anhand von Bildern über ihre Erlebnisse.


16.01.2020:   Laboru! „Eĉ se vi mortus, ne lasu vian taskon!“
Laboreco estu diskutota. Superaj kvalifikoj, sed mankas laborpostenoj: Senlaboreco ekz. en Nepalo estas grava problemo. En Svislando apenaŭ ekzistas senlaboreco. Malgraŭ la alta valoro de la landa valuto, la ne-alianciĝo al granda ekonomi-grupo, kaj la malgrandeco de la lando, la svisaj komerca kaj serva industrioj bonfartas. En japanaj kompanioj la slogano ŝangis de „Laboru ĝismorte“ al „Laboru ĝis morto“. Kio estas ĝusta – kio estas justa? Diskutado laŭ tri artikoloj el revuo MONATO.
Wir diskutieren die heutige Arbeitswelt anhand von drei Artikeln aus der Zeitschrift MONATO. Z. B. ist Arbeitslosigkeit trotz hoher Qualifikation in Nepal ein großes Problem, während es in der Schweiz kaum Arbeitslosigkeit gibt. Dem kleinen Land mit einer teuren Währung geht es auch ohne den Anschluss an große Wirtschaftsräume gut. Japanische Mitarbeiter sind ihrem Unternehmen treu bis in den Tod – und dies geschieht immer früher. Was ist richtig – was ist gerecht?

SABATO   18.01.2020:   Zamenhof-Festo
Fällt aus! Nuligita pro manko de partoprenantoj!


22.01.2020:   MERKREDO       18.00 h      19.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


23.01.2020:  
Sursceniĝo de Roman Dobrzynski: Ursula
Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia dum 40 jaroj de sia volontula laboro en „Bona Espero“ savis de analfabeteco kelkcent brazilajn infanojn. Ni montras la spektaklon – verkita kaj realigita de Roman Dobrzynski – registrita sur granda scenejo dum la 100a Universala Kongreso de Esperanto 2015 en Lillo/Francio. Kiel Ursrula rolis furiose Malgosia Komarnicka.
Ursula und Giuseppe Grattapaglia unterrichteten 40 Jahre lang brasilianische Waisenkinder u. a. auf Esperanto. In dieser Inszenierung Roman Dobrzynskis wird die Lebensgeschichte von Ursula (hervorragend gespielt von Malgosia Komarnicka) nacherzählt. Das Bühnenstück war ein Programmpunkt während des 100. Esperanto Weltkongresses in Lille/Frankreich.


MERKREDO   29.01.2020:   18 h – Peggy Ley:  Studrondo
Plibonigo de esprim-kapabloj. Nun preskaŭ estas tradicio, ke la kvina mekredo de monato estas la ĝusta tempo por lerni novajn vortojn kaj libere paroli pri iu temo laŭ gvidado de Peggy Ley. La studrondo okazos jam je la 18a horo en buroo 3 de Kulturladen St. Georg.
Es ist inzwischen Tradition geworden, dass der fünfte Mittwoch im Monat dem Erlernen neuer Ausdrücke und dem freien Sprechen unter Anleitung von Peggy Ley gehört. Die Studrondo findet bereits um 18 Uhr im Büro 3 des Kulturladens St. Georg statt. (Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)


30.01.2020:  
Klaus Friese: Atentu: Eklezio! Ne timu la veron
Aŭtora libro-prezentado. Multaj homoj forlasas la eklezion. Ĉu eblas inversigi ĉi-tiun tendencon? Klaus Friese prezentos sian bit-libron, siaj pensoj pri la eklezio kiel institucio kaj la evoluan procezon de sia verko.
Viele Menschen verlassen die Kirche. Kann man diesen Trend noch umkehren? Klaus Friese stellt sein elektronisches Buch, seine Gedanken über die Kirche als Institution und den Entstehungsprozess seines Werkes vor.

Februar / Februaro 2020


06.02.2020:   Mariko Aoshima: Vojaĝo en Japanio 2019 – fokusita pri manĝaĵo
Prelego. 
Mariko vojaĝis en aprilo 2019 tra Japanio. Ĉi-foje ŝi fotis speciale manĝaĵojn: Vizito en la sojasauco-produktejo, gvidis kuirkurson pri germanaj manĝoj. Manĝajojn, kion ŝi manĝis (fotis antaŭ manĝi…).
Dass Mariko gerne isst, sieht man ihrer Figur nicht an. Im April 2019 reiste sie durch ihr Geburtsland Japan und präsentiert uns heute einen Vortrag, der sich ganz auf die kulinarischen Genüsse der japanischen Küche konzentriert. Zum Glück hat sie die Köstlichkeiten noch fotografiert, bevor sie sie gegessen hat. Da bekommt man Appetit…


13.02.2020:   Pli ekologia vivstilo – ĝi ja atingeblas!
Legado kaj diskutado. La dominantaj amaskomunikiloj estas plenaj je malbonaj novaĵoj: „Ĝis 2050 povus esti pli da plasto en la oceanoj ol da fiŝoj“; „Ni havas 11 jarojn por haltigi la plej gravajn efikojn de la klimatŝanĝiĝo“. Sed kio okazus, se ni pensus pri tio, kion povas fari ordinara persono? Ni diskutos laŭ artikoloj el la revuoj KONTAKTO kaj MONATO, kio necesas por redukti rubaĵojn kaj vivi pli ekologie.
In den Medien liest und hört man immer wieder: „Bis 2050 könnte es mehr Plastik als Fische in den Ozeanen geben“ oder „Uns bleiben 11 Jahre, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu stoppen“. Müssen wir auf die Politik warten oder kann jeder einzelne im Alltag seinen Beitrag leisten? Dies werden wir diskutieren anhand von Artikeln aus den Magazinen KONTAKTO und MONATO, um nach diesem Abend Müll zu vermeiden und ökologischer zu leben.


20.02.2020:  
Roman Dobrzynski: „Metropolo de tri imperioj“ kaj „Litvo patrujo mia“
Spektado. Bizanco, Nova Romo, Konstantinopolo, Istanbulo – pluraj nomoj de la sama urbu, ĉe kiu kuniĝas maroj kaj disiĝas kontinentoj. Tiu ĉi strategia situo influis ĝian fascinan historion en la antikva, mezepoka kaj moderna tempoj. Cetere: Kadre de Eŭrop-unia programo Erasmus+ Centro de Interkultura Edukado en Nowy Sacz organizis unusemajnan vojaĝon de polaj gejunuloj al Litovio. Ilia celo estis renkontiĝo kun litovaj samaĝuloj por komune realigi la projekton „Adam Mickiewicz – poeto de du popoloj“. Kiel laborlingvon oni elektis esperanton.
Istanbul trug schon viele Namen, es vereint die Meere und der Bosporus trennt die Kontinente Asien und Europa. Fast 1600 Jahre lang diente Istanbul nacheinander dem Römischen, dem Byzantinischen und dem Osmanischen Reich als Hauptstadt. Roman Dobrzynski berichtet außerdem über eine Reise polnischer Schüler nach Litauen, die mit dortigen Jugendlichen zusammen auf Esperanto ein Projekt über den polnisch-litauischen Schriftsteller Adam Mickiewicz realisierten.


26.02.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

Totenkopf-2580981_1280
27.02.2020:   La lago de skeletoj
Aŭd- kaj kompren-ekzercoj.
En 1942 en Barato oni malkovris lagon, kiu plenis je homaj ostaroj. Kio do okazis? Aŭskultu verdan radi-elsendon kaj respondu la demandojn de „edukado.net“. Alia kompren-ekzerco estas: „Kanguru-insulo – paradizo brulas“.
1942 fand man hunderte menschlicher Knochenreste in einem See. Was war passiert? Lausche einem Esperanto-Beitrag und beantworte anschließend die Übungsaufgaben von „edukodo.net“. Die zweite Hörverständnis-Übung heißt: „Känguru-Insel – ein Paradies brennt“.

März / Marto 2020


05.03.2020:   La homo, kiu komprenis la universan lingvon
Legado kaj diskutado. Amri Wandel el Israelo skribis eseon por la Belarta Konkurso de UEA pri la universo kaj la rilatoj al Albert Einstein. Albert Einstein teorie proponis la ekziston de gravitaj ondoj antaŭ pli ol cent jarojn. Laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Der Esperanto-Sprecher Amri Wandel aus Israel schrieb ein Essay für den Wettbewerb der Schönen Künste der Esperanto Weltorganisation UEA über das Universum und dessen „Versteher“ Albert Einstein, der vor etwa hundert Jahren die Existent von Gravitationswellen in der Theorie nachgewiesen hatte. Nach einem Artikel aus dem Magazin KONTAKTO.


12.03.2020:   Greta ĉie – la voĉo de nia konscienco
Legado kaj diskutado.
Vi trovas la nomon „Greta Thunberg“ ĉie en televid-elsendoj kaj ankaŭ en la gazetoj – eĉ en Esperantujo. Ni legos kaj diskutos artikolojn el la revuoj KONTAKTO kaj MONATO.
Um den Namen „Greta Thunberg“ kommt man weder im Fernsehen noch in den Zeitungen herum. Auch bis in die Esperanto-Welt hat sie es geschafft. Wir lesen und diskutieren Artikel aus den Zeitschriften KONTAKTO und MONATO. Ist Greta wirklich die Stimme unseres Klima-Gewissens?


19.03.2020:   Kaptu krimulon dehejme
Aŭd- kaj kompren-ekzercoj. Laŭ nova observa komputila programo en Britio oni povas gajni monpremion, se oni vidas okazantan krimon. Cetere: Kafemuloj ne plivigligas sin, laŭ sciencistoj kafo kaŭzas nur la forigo de la lacigaj efikoj de manko de kafeino dum la nokto. Ĉu vi konsentas tiun teorion? Laŭ kompren-ekzercoj de edukado.net.
In Großbritannien kann nun jeder ein Hobby-Detektiv sein und wer mithilfe einer besonderen Software eine Straftat beobachtet, erhält eine Geldprämie. Außerdem: Kaffeetrinker werden nicht wacher, laut Wissenschaftlern bekämpft der Morgenkaffee nur Ermüdungserscheinungen durch Koffeinmangel in der Nacht. Was ist Deine Meinung dazu? Eine Hörverständnis-Übung von „edukado.net“.


25.03.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


26.03.2020:
   Klaus Friese: Avĉjo rakontas – De tiam ĝis hodiaŭ
Aŭtora libro-prezentado. „Kiom rapide forflugas la tempo! Jam antaŭ pluraj jaroj miaj genepoj proponis, ke mi finfine skribu libron pri mia vivo.“ Klaus Friese parolis kun sia konatulo Jürgen Schiller kaj skribis libron pri ties rakontoj.
„Wie schnell vergeht die Zeit! Schon vor vielen Jahren haben meine Kinder und Enkel vorgeschlagen, ich soll endlich einmal beginnen, ein eigenes Buch über mein Leben zu schreiben.“ Klaus Friese sprach mit seinem Bekannten Jürgen Schiller über dessen Erlebnisse und schrieb diese auf.

April / Aprilo 2020


02
.04.2020:   Intervjuo kun Roman Dobrzynski
Legado kaj diskutado. Ni legas intervjuon kun nia kara Roman Dobrzynski el la revuo KONTAKTO, edzo de nia membro de Erika Dobrzynski kaj ofta vizitanto de klubaj vesperoj de Esperanto Hamburg. Roman estas honora membro de UEA kaj profesie produktas filmojn en la internacia lingvo. La intervjuo prezentos personaj infomoj pri la vivo kaj laboro de Roman Dobrzynski.
Die Zeitschrift KONTAKTO veröffentliche ein sehr persönliches Interview mit Roman Dobrzynski, geschätzter Gast unserer Klubabende und Ehemann unseres Mitglieds Erika Dobrzynski. Roman ist Ehrenmitglied der Esperanto Weltorganisation und produziert professionelle Filme in der internationalen Sprache Esperanto.


09.04.2020:   Rakonto de Nikolaj Lejkin: „Post la Paska diservo“
Legado kaj diskutado.
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) estis rusa verkisto, artisto, dramaturgo, ĵurnalisto kaj publikigisto. Li dediĉis sin ĉefe al satiro kaj estis eldonisto de humura gazeto, en kiun komencis sian literaturan karieron Anton Ĉeĥov, kontribuinte per ĉirkaŭ 200 rakontoj. Al la sama gazeto kontribuis per bildoj ankaŭ Nikolai Ĉeĥov, la frato de Anton Ĉeĥov. (laŭ vikipedio) La rakonton trradukis al Esperanto Aleksander Korĵenkov.
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) war ein russischer Autor, Künstler, Dramaturg, Journalist und Publikist. Er verschrieb sich hauptsächlich der Satire und war Herausgeber einer humoristischen Zeitschrift, bei der Anton Tschechow seine literarische Karriere begann, sowie dessen Bruder Nikolai Tschechow Bilder beisteuerte. Die österliche Geschichte wurde von Aleksander Korĵenkov ins Esperanto übersetzt.


Instru-semajnfino – vendredo ĝis dimanĉo – 15.-17.05.2020:   
Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge: Arto-ŝoko
Unika lingvokurso-programo surbaze de la vivo kaj arto de la granda pentristo Vincent van Gogh. Dum la kurso ni celas evoluigi la kompren- kaj parolkapablojn, kaj ekzercigi vin  ankaŭ pri gramatiko. Vi certe riĉigos vian vortostokon rilate al arto, naturo, filozofio, sed ankaŭ pri malsano, geografio, astronomio kaj pri ĉiutagaj temoj. Kadre de la kurso ni havos ilustritajn prelegojn, solvos komprenekzercojn, diskutos, faros rolludojn, aranĝos vivpentraĵojn, partoprenos ĵuĝproceson, tradukos tekstojn, priskribos pentraĵojn, ĉiĉeronos en artgalerioj (veraj kaj kreataj de ni). Instruos: Katalin Kováts. Por partopreni oni bezonas neniun artotalenton, eĉ ne speciale kompreni kaj ŝati Van Gogh – tio venos dum la kurso! Kadre de la programo ni enrigardos ankaŭ en la koncernan – kaj el arthistoria vidpunkto tre gravan – tempoperiodon, traktos verkojn de aliaj pentristoj. La partoprenantoj estas petataj kunpreni unu el siaj ŝatataj pentraĵoj (ankaŭ kopioj taŭgas), pentritan en la 19a jarcento. La laboro dum la kurso okazas je pluraj niveloj, tial bonvenas partoprenatoj de B2 ĝis C1 lingvoniveloj. Por lingve malpli fortaj okazos paralela kurso kun Sylvain Lelarge.

Dato: 15-17 majo 2020, de vendredo vespero ĝis dimanĉo posttagmezo
Loko: Kulturladen St. Georg, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburgo, Germanio
Kursokotizo: Vendredo 15€ – sabato 30€ – dimanĉo 15€ / aŭ por la tuta tempo 50€ (membroj de Esperanto Hamburg e.V. pagos la duonon)
Antaŭa aliĝo necesa, bonvolu turni vin al Esperanto Hamburg e.V. Por partoprenontoj de aliaj urboj aŭ landoj ni helpos trovi tranokteblojn.

Freitagabend 15. Mai 2020 bis Sonntagnachmittag 17. Mai 2020: Lern-Wochenende mit Katalin Kováts und Sylvain Lelarge
Erlebe ein einzigartiges Lern-Wochenende, das auf dem Leben und der Kunst des großen Malers Vincent van Gogh basiert. Durch den Kurs verbessern wir unser Verstehen und Sprechen und werden auch die Esperanto-Grammatik üben. Du wirst Deinen Wortschatz in Bezug auf Kunst, Natur, Philosophie, aber auch Krankheit, Geographie, Astronomie und alltägliche Themen bereichern. Katalin Kováts wird uns unterrichten. Für die Teilnahme ist kein künstlerisches Talent erforderlich, auch nicht, um Van Gogh zu verstehen und zu mögen – dies wird im Laufe des Kurses geschehen! Wir werden uns auch mit dem aus historischer Sicht relevanten Zeitraum befassen, ebenso mit Werken anderer Maler. Bitte bring ein Bild deines Lieblingsgemäldes aus dem 19. Jahrhundert mit. Katalin unterrichtet auf den Sprachniveaus von B2 bis C1. Für alle anderen Esperanto-Sprecher findet ein Parallelkurs mit Sylvain Lelarge statt.

Ort: Kulturladen St. Georg, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg, Deutschland
Kursgebühr: Freitag 15 € – Samstag 30 € – Sonntag 15 € / oder Komplettpreis für das Wochenende 50 € (Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. zahlen die Hälfte)
Voranmeldung ist erforderlich bei Esperanto Hamburg e.V. Für Teilnehmer aus anderen Städten oder Ländern helfen wir gerne bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten.


21.05.2020:   Himmelfahrt – Ausflug nach Garding

Laste aktualigita 2020-01-21/rg

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed