Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
(La sekretvorto por la paĝo estas la nomo de la majstro. Pro juraj kialoj necesas la kaŝo.)

Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Februar / Februaro 2020


06.02.2020:   Mariko Aoshima: Vojaĝo en Japanio 2019 – fokusita pri manĝaĵo
Prelego. 
Mariko vojaĝis en aprilo 2019 tra Japanio. Ĉi-foje ŝi fotis speciale manĝaĵojn: Vizito en la sojasauco-produktejo, gvidis kuirkurson pri germanaj manĝoj. Manĝajojn, kion ŝi manĝis (fotis antaŭ manĝi…).
Dass Mariko gerne isst, sieht man ihrer Figur nicht an. Im April 2019 reiste sie durch ihr Geburtsland Japan und präsentiert uns heute einen Vortrag, der sich ganz auf die kulinarischen Genüsse der japanischen Küche konzentriert. Zum Glück hat sie die Köstlichkeiten noch fotografiert, bevor sie sie gegessen hat. Da bekommt man Appetit…


13.02.2020:   Pli ekologia vivstilo – ĝi ja atingeblas!
Legado kaj diskutado. La dominantaj amaskomunikiloj estas plenaj je malbonaj novaĵoj: „Ĝis 2050 povus esti pli da plasto en la oceanoj ol da fiŝoj“; „Ni havas 11 jarojn por haltigi la plej gravajn efikojn de la klimatŝanĝiĝo“. Sed kio okazus, se ni pensus pri tio, kion povas fari ordinara persono? Ni diskutos laŭ artikoloj el la revuoj KONTAKTO kaj MONATO, kio necesas por redukti rubaĵojn kaj vivi pli ekologie.
In den Medien liest und hört man immer wieder: „Bis 2050 könnte es mehr Plastik als Fische in den Ozeanen geben“ oder „Uns bleiben 11 Jahre, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu stoppen“. Müssen wir auf die Politik warten oder kann jeder einzelne im Alltag seinen Beitrag leisten? Dies werden wir diskutieren anhand von Artikeln aus den Magazinen KONTAKTO und MONATO, um nach diesem Abend Müll zu vermeiden und ökologischer zu leben.


20.02.2020:  
Roman Dobrzynski: „Metropolo de tri imperioj“ kaj „Litvo patrujo mia“
Spektado. Bizanco, Nova Romo, Konstantinopolo, Istanbulo – pluraj nomoj de la sama urbu, ĉe kiu kuniĝas maroj kaj disiĝas kontinentoj. Tiu ĉi strategia situo influis ĝian fascinan historion en la antikva, mezepoka kaj moderna tempoj. Cetere: Kadre de Eŭrop-unia programo Erasmus+ Centro de Interkultura Edukado en Nowy Sacz organizis unusemajnan vojaĝon de polaj gejunuloj al Litovio. Ilia celo estis renkontiĝo kun litovaj samaĝuloj por komune realigi la projekton „Adam Mickiewicz – poeto de du popoloj“. Kiel laborlingvon oni elektis esperanton.
Istanbul trug schon viele Namen, es vereint die Meere und der Bosporus trennt die Kontinente Asien und Europa. Fast 1600 Jahre lang diente Istanbul nacheinander dem Römischen, dem Byzantinischen und dem Osmanischen Reich als Hauptstadt. Roman Dobrzynski berichtet außerdem über eine Reise polnischer Schüler nach Litauen, die mit dortigen Jugendlichen zusammen auf Esperanto ein Projekt über den polnisch-litauischen Schriftsteller Adam Mickiewicz realisierten.


26.02.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

Totenkopf-2580981_1280
27.02.2020:   La lago de skeletoj
Aŭd- kaj kompren-ekzercoj.
En 1942 en Barato oni malkovris lagon, kiu plenis je homaj ostaroj. Kio do okazis? Aŭskultu verdan radi-elsendon kaj respondu la demandojn de „edukado.net“. Alia kompren-ekzerco estas: „Kanguru-insulo – paradizo brulas“.
1942 fand man hunderte menschlicher Knochenreste in einem See. Was war passiert? Lausche einem Esperanto-Beitrag und beantworte anschließend die Übungsaufgaben von „edukodo.net“. Die zweite Hörverständnis-Übung heißt: „Känguru-Insel – ein Paradies brennt“.

März / Marto 2020


05.03.2020:   La homo, kiu komprenis la universan lingvon
Legado kaj diskutado. Amri Wandel el Israelo skribis eseon por la Belarta Konkurso de UEA pri la universo kaj la rilatoj al Albert Einstein. Albert Einstein teorie proponis la ekziston de gravitaj ondoj antaŭ pli ol cent jarojn. Laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Der Esperanto-Sprecher Amri Wandel aus Israel schrieb ein Essay für den Wettbewerb der Schönen Künste der Esperanto Weltorganisation UEA über das Universum und dessen „Versteher“ Albert Einstein, der vor etwa hundert Jahren die Existent von Gravitationswellen in der Theorie nachgewiesen hatte. Nach einem Artikel aus dem Magazin KONTAKTO.


12.03.2020:   Greta ĉie – la voĉo de nia konscienco
Legado kaj diskutado.
Vi trovas la nomon „Greta Thunberg“ ĉie en televid-elsendoj kaj ankaŭ en la gazetoj – eĉ en Esperantujo. Ni legos kaj diskutos artikolojn el la revuoj KONTAKTO kaj MONATO.
Um den Namen „Greta Thunberg“ kommt man weder im Fernsehen noch in den Zeitungen herum. Auch bis in die Esperanto-Welt hat sie es geschafft. Wir lesen und diskutieren Artikel aus den Zeitschriften KONTAKTO und MONATO. Ist Greta wirklich die Stimme unseres Klima-Gewissens?


19.03.2020:   Kaptu krimulon dehejme
Aŭd- kaj kompren-ekzercoj. Laŭ nova observa komputila programo en Britio oni povas gajni monpremion, se oni vidas okazantan krimon. Cetere: Kafemuloj ne plivigligas sin, laŭ sciencistoj kafo kaŭzas nur la forigo de la lacigaj efikoj de manko de kafeino dum la nokto. Ĉu vi konsentas tiun teorion? Laŭ kompren-ekzercoj de edukado.net.
In Großbritannien kann nun jeder ein Hobby-Detektiv sein und wer mithilfe einer besonderen Software eine Straftat beobachtet, erhält eine Geldprämie. Außerdem: Kaffeetrinker werden nicht wacher, laut Wissenschaftlern bekämpft der Morgenkaffee nur Ermüdungserscheinungen durch Koffeinmangel in der Nacht. Was ist Deine Meinung dazu? Eine Hörverständnis-Übung von „edukado.net“.


25.03.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


26.03.2020:
   Klaus Friese: Avĉjo rakontas – De tiam ĝis hodiaŭ
Aŭtora libro-prezentado. „Kiom rapide forflugas la tempo! Jam antaŭ pluraj jaroj miaj genepoj proponis, ke mi finfine skribu libron pri mia vivo.“ Klaus Friese parolis kun sia konatulo Jürgen Schiller kaj skribis libron pri ties rakontoj.
„Wie schnell vergeht die Zeit! Schon vor vielen Jahren haben meine Kinder und Enkel vorgeschlagen, ich soll endlich einmal beginnen, ein eigenes Buch über mein Leben zu schreiben.“ Klaus Friese sprach mit seinem Bekannten Jürgen Schiller über dessen Erlebnisse und schrieb diese auf.

April / Aprilo 2020


02
.04.2020:   Intervjuo kun Roman Dobrzynski
Legado kaj diskutado. Ni legas intervjuon kun nia kara Roman Dobrzynski el la revuo KONTAKTO, edzo de nia membro de Erika Dobrzynski kaj ofta vizitanto de klubaj vesperoj de Esperanto Hamburg. Roman estas honora membro de UEA kaj profesie produktas filmojn en la internacia lingvo. La intervjuo prezentos personaj infomoj pri la vivo kaj laboro de Roman Dobrzynski.
Die Zeitschrift KONTAKTO veröffentliche ein sehr persönliches Interview mit Roman Dobrzynski, geschätzter Gast unserer Klubabende und Ehemann unseres Mitglieds Erika Dobrzynski. Roman ist Ehrenmitglied der Esperanto Weltorganisation und produziert professionelle Filme in der internationalen Sprache Esperanto.


09.04.2020:   Rakonto de Nikolaj Lejkin: „Post la Paska diservo“
Legado kaj diskutado.
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) estis rusa verkisto, artisto, dramaturgo, ĵurnalisto kaj publikigisto. Li dediĉis sin ĉefe al satiro kaj estis eldonisto de humura gazeto, en kiun komencis sian literaturan karieron Anton Ĉeĥov, kontribuinte per ĉirkaŭ 200 rakontoj. Al la sama gazeto kontribuis per bildoj ankaŭ Nikolai Ĉeĥov, la frato de Anton Ĉeĥov. (laŭ vikipedio) La rakonton trradukis al Esperanto Aleksander Korĵenkov.
Nikolai Aleksandroviĉ Lejkin (1841 — 1906) war ein russischer Autor, Künstler, Dramaturg, Journalist und Publikist. Er verschrieb sich hauptsächlich der Satire und war Herausgeber einer humoristischen Zeitschrift, bei der Anton Tschechow seine literarische Karriere begann, sowie dessen Bruder Nikolai Tschechow Bilder beisteuerte. Die österliche Geschichte wurde von Aleksander Korĵenkov ins Esperanto übersetzt.


16.04.2020:   
Brexit – ĉu la fino de la Unuiĝinta Regno?
Legado kaj diskutado.
Ĝis la mezo de la dudeka jarcento, Britio (efektive, Anglio) regis la plej vastan imperion en la historio de la homaro, kun kolonioj en ĉiu loĝata kontinento de la terglobo. Post la dua mondmilito tiu imperio iom post iom ŝrumpadis, nun ili decidis forlasi la Eŭropean Union. Laŭ artikoloj el la revuo MONATO.
Bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war England mit Kolonien über den gesamten Globus das größte Weltreich in der Geschichte der Menschheit. Nach dem zweiten Weltkrieg schrumpfte dieses Imperium, nun entschieden die Briten, auch die Europäische Union zu verlassen. Das Ende des Vereinigten Königreichs? Diskussion anhand von Artikel der Zeitschrift MONATO.


22.04.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


23.04.2020   Ĉu klimat-skeptikuloj pravas?
Legado kaj diskutado. Precipe en Usono estas kelkaj riĉaj privataj fondaĵoj kiuj propagandas neadon de la homkaŭzata klimatovarmiĝo. Ili Estas financataj de multimiliarduloj kaj de interesata industrio. Ĉiu estas libera, kredi faktojn aŭ ne. Kion vi opinias?
Haben Klima-Skeptiker recht? Gibt es keinen menschengemachten Klimawandel? Was ist Deine Meinung? Diskussion anhand eines Artikels aus der Zeitschrift MONATO.


30.04.2020:   Peggy Ley:  Studrondo
Plibonigo de esprim-kapabloj. Nun preskaŭ estas tradicio, ke la kvina mekredo de monato estas la ĝusta tempo por lerni novajn vortojn kaj libere paroli pri iu temo laŭ gvidado de Peggy Ley.
Es ist inzwischen Tradition geworden, dass der fünfte Mittwoch im Monat dem Erlernen neuer Ausdrücke und dem freien Sprechen unter Anleitung von Peggy Ley gehört.
(Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)


02.05.2020:
 Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Varbado kun muziko. Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo prezentos Hannelore Brunow kaj Kasxi (Carsten Schnathorst) kantojn tradukitaj al Esperanto. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 2. Mai 2020, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auf der Bühne präsentieren Hannelore Bruno und  Kasxi (Carsten Schnathorst) Lieder auf Esperanto. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)

group-835427_640
07.05.2020:   Jarĉefkunveno / Jahreshauptversammlung

Einladung / Invito
Hiermit werden alle Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. eingeladen zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, dem 7. Mai 2020 um 19.30 Uhr im Kulturladen St. Georg, Raum 1/2, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

  1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
  2. Bericht der Rechnungsprüfer
  3. Beratung und Beschlussfassung darüber
  4. Entlastung des Vorstandes
  5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
  6. Wahl des Vorstands
  7. Wahl der Rechnungsprüfer
  8. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
  9. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender


14.05.2020:   Dormu milde
Legado kaj diskutado. Ĉiuj el ni jam havis tiajn noktojn en kiuj estis apenaŭ eble bone dormi. Multaj zorgoj aŭ tro da laboro en la semajno povas kaŭzi momentan malfacilecon ekdormi. Sed sendormeco ankaŭ povas esti malsano. Kiel vi dormas? Diskutado laŭ artikolo de revuo KONTAKTO.
Jeder von uns kennt diese Nächte, in denen an Schlaf kaum zu denken ist. Dies mag an zu viel Arbeit liegen oder an Sorgen, die uns quälen. Aber Schlaflosigkeit ist auch eine Krankheit. Wie schläfst Du? Eine Diskussion auf Grundlage eines Artikels der Zeitschrift KONTAKTO.


Instru-semajnfino – vendredo ĝis dimanĉo – 15.-17.05.2020:   
Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge: Arto-ŝoko
Unika lingvokurso-programo surbaze de la vivo kaj arto de la granda pentristo Vincent van Gogh. Dum la kurso ni celas evoluigi la kompren- kaj parolkapablojn, kaj ekzercigi vin  ankaŭ pri gramatiko. Vi certe riĉigos vian vortostokon rilate al arto, naturo, filozofio, sed ankaŭ pri malsano, geografio, astronomio kaj pri ĉiutagaj temoj. Kadre de la kurso ni havos ilustritajn prelegojn, solvos komprenekzercojn, diskutos, faros rolludojn, aranĝos vivpentraĵojn, partoprenos ĵuĝproceson, tradukos tekstojn, priskribos pentraĵojn, ĉiĉeronos en artgalerioj (veraj kaj kreataj de ni). Instruos: Katalin Kováts. Por partopreni oni bezonas neniun artotalenton, eĉ ne speciale kompreni kaj ŝati Van Gogh – tio venos dum la kurso! Kadre de la programo ni enrigardos ankaŭ en la koncernan – kaj el arthistoria vidpunkto tre gravan – tempoperiodon, traktos verkojn de aliaj pentristoj. La partoprenantoj estas petataj kunpreni unu el siaj ŝatataj pentraĵoj (ankaŭ kopioj taŭgas), pentritan en la 19a jarcento. La laboro dum la kurso okazas je pluraj niveloj, tial bonvenas partoprenatoj de B2 ĝis C1 lingvoniveloj. Por lingve malpli fortaj okazos paralela kurso kun Sylvain Lelarge.

Dato: 15-17 majo 2020, de vendredo vespero ĝis dimanĉo posttagmezo
Loko: Kulturladen St. Georg, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburgo, Germanio
Kursokotizo: Vendredo 15€ – sabato 30€ – dimanĉo 15€ / aŭ por la tuta tempo 50€ (membroj de Esperanto Hamburg e.V. pagos la duonon)
Antaŭa aliĝo necesa, bonvolu turni vin al Esperanto Hamburg e.V. Por partoprenontoj de aliaj urboj aŭ landoj ni helpos trovi tranokteblojn.

Freitagabend 15. Mai 2020 bis Sonntagnachmittag 17. Mai 2020: Lern-Wochenende mit Katalin Kováts und Sylvain Lelarge
Erlebe ein einzigartiges Lern-Wochenende, das auf dem Leben und der Kunst des großen Malers Vincent van Gogh basiert. Durch den Kurs verbessern wir unser Verstehen und Sprechen und werden auch die Esperanto-Grammatik üben. Du wirst Deinen Wortschatz in Bezug auf Kunst, Natur, Philosophie, aber auch Krankheit, Geographie, Astronomie und alltägliche Themen bereichern. Katalin Kováts wird uns unterrichten. Für die Teilnahme ist kein künstlerisches Talent erforderlich, auch nicht, um Van Gogh zu verstehen und zu mögen – dies wird im Laufe des Kurses geschehen! Wir werden uns auch mit dem aus historischer Sicht relevanten Zeitraum befassen, ebenso mit Werken anderer Maler. Bitte bring ein Bild deines Lieblingsgemäldes aus dem 19. Jahrhundert mit. Katalin unterrichtet auf den Sprachniveaus von B2 bis C1. Für alle anderen Esperanto-Sprecher findet ein Parallelkurs mit Sylvain Lelarge statt.

Ort: Kulturladen St. Georg, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg, Deutschland
Kursgebühr: Freitag 15 € – Samstag 30 € – Sonntag 15 € / oder Komplettpreis für das Wochenende 50 € (Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. zahlen die Hälfte)
Voranmeldung ist erforderlich bei Esperanto Hamburg e.V. Für Teilnehmer aus anderen Städten oder Ländern helfen wir gerne bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten.


21.05.2020:   Himmelfahrt – Ausflug nach Friedrichstadt oder Husum

 


27.05.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


28.05.2020:  
Klaus Friese: Erik Tantal – La Kimero
Libro-prezentado. Klaus Friese prezentas scienc-fiksian rakonton el la estonteco. La kimero estas kreaĵo el la greka mitologio kunmetata el diversaj vivaĵoj kun leonkapo, korpo de kapro, kaj vosto de serpento. Hodiaŭ por medicinistoj kaj biologoj ĝi estas organismo el genetike diversaj ĉeloj. Tia estaĵo estas la ĉimpanzo Mojo. En lia frua embria stadio li ricevis homajn fontoĉelojn. Post plena maturiĝo lia preparita koro estis destinata kiel greftaĵo por malsana homo. Sed la enmetitaj fontoĉeloj gvidis al ne antaŭvideblaj kromefikoj. www.esperanto-klaus.de
Klaus Friese stellt eine Science-Fiction-Erzählung aus der Zukunft vor: „Die Chimäre“ von Erik Tantal. Die Chimäre ist ein Mischwesen aus der griechischen Mythologie, gebildet z.B. aus Löwe, Ziege und Schlange. Heute verstehen Mediziner und Biologen darunter einen Organismus aus genetisch unterschiedlichen Zellen. Ein solches Wesen ist der Schimpanse Mojo. Ihm wurden im Embryonalstadium menschliche Stammzellen eingepflanzt, mit dem Ziel, ihn später als Organspender zu verwenden. Die bei ihm implantierten Stammzellen führten aber zu nicht vorhergesehenen Nebenwirkungen. www.esperanto-klaus.de


04.06.2020:   Klimatŝanĝiĝo minacas ĝis unu milionon da specioj
Legado kaj diskutado. Laŭ raporto fare de Interregistara Sciencpolitika Platformo pri Biodiverseco kaj Ekosistemaj Servoj estas hodiaŭ en danĝero pli ol 40% de la amfibiaj specioj, preskaŭ 33% de la koralaj rifoj kaj pli ol triono de la maraj mamuloj. Kiel savi la mondon? Diskutado laŭ artikoloj de la revuo MONATO.
Ein Wissenschaftsreport prognostiziert, dass mehr als 40% der Amphibien, fast 33% der Korallenriffe und mehr als ein Drittel der Meeressäuger vom Aussterben bedroht sind. Eine Folge des Klimawandels? Ist die Welt noch zu retten? Eine Diskussion anhand von Artikeln aus der Zeitschrift MONATO.


11.06.2020:   Intervjuo kun Bertilo Wennergren
Legado kaj diskutado. La revuo KONTAKTO publikis intervjuon de Rogener Pavinski kun Bertilo Wennergren, la aŭtoro de POMEGO (Plena Manlibro de Esperanto Gramatiko) kaj nia instruisto de kleriga semajnfinode Esperanto Hamburg  2016 en Schwerin-Muess. Ekkonu pli pri Bertilon kaj lia laboro por Esperanto.
Bertil Wennergren ist Autor eines der bedeutendsten Grammatik-Bücher des Esperanto und war unser Lehrer beim Lernwochenende von Esperanto Hamburg 2016 in Schwerin-Muess. Rogener Pavinski führte für die Zeitschrift KONTAKTO ein Interview mit ihm und eröffnet damit einen Einblick in Bertils Leben und sein Engagement für die Internationale Sprache.


18.06.2020:   La ludpilko de la universo
Legado kaj diskutado. Se oni ne scius pli bone, oni facile havus la impreson ke la Suno ĉirkaŭiras la Teron. Tiun ideon oni havis dum jarmiloj. Kvankam kelkaj filozofoj jam proponis ke la Tero ne estas la Centro de la universo en antikveco, pli el ili kredis la malon, do la ideo ne multe disvastiĝis ĝis post la mezepoko. Lernu pli pri la universo laŭ artikolo de revuo KONTAKTO.
Wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man meinen, die Sonne drehte sich um die Erde. Diese Wahrheit hatte viele Jahrtausende Gültigkeit. Lerne anhand eines Artikels aus der Zeitschrift KONTAKTO mehr über das Universum.


 24.06.2020:   MERKREDO   18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


25.06.2020:   Eŭritmio, la kulmino de ĉiuj artoj
Legado kaj diskutado. Eŭritmio videbligas la paroladon kaj muzikon. La movoj kaj koreografioj esprimas la plenan homan sperton de la komponaĵoj de parolo kaj muziko. La praktikado de tiu harmonia movo fortigas la homon kaj helpas lin trovi ekvilibron. Ni kune legas la artikolon el revuo KONTAKTO kaj ekscios pli pri Eŭritmio.
Eurythmie macht Sprache und Musik in Bewegung sichtbar. Die Ausübung dieser harmonischen Bewegungen stärken den Menschen und helfen ihm, sein Gleichgewicht zu finden. Wir lesen gemeinsam einen Artikel hierzu aus der Zeitschrift KONTAKTO und erfahren so mehr über Eurythmie.


02.07.2020:   Lernejoj de la mondo: Duŝanca lernejo en Montreala
Legado kaj diskutado. Sukcesi en tio, pri kio fiaskis la tradicia lernejo. Tio estas le defio, kiun devas ĉiutage alfronti la instruistoj de la Centro por la Lerneja Integrado de Montrealo, kiu akceptas problemajn lernantojn. Ekhavi ilian konfidon estas antaŭpostulo en ĉia lernado. Laŭ artikolo de UNESKO KURIERO.
Der UNESCO KURIER berichtet über ein Zentrum zur schulischen Integration in Montreal, in dem Kinder, die im staatlichen Schulsystem „durch den Rost fallen“, eine zweite Chance auf einen Schulabschluss bekommen.


09.07.2020: 
  Lernejoj de la mondo: La lernejo sub ponto en Nov-Delhio kaj Suda Sudano – la rolo de instruistoj estas redoni la fidon
Legado kaj diskutado. Hinda instruisto funkciigis improvizitan lernejon inter du kolonoj de la supertera fervojo, kiu trafikas en la barata ĉefurbo. Pli ol 200 malriĉaj infanoj el la ĉirkaŭaj kvartalaĉoj frekventas ĉi tiun liber-aeran klas-ĉambron ĉiutage. Cetere Sud-Sudano: Orfo aĝa kvin jarojn, eksa infano-soldato dum la interna milito en Sieraleono, Mohamed eliris el ĝi danke al la lernejo. Laŭ artikoloj de UNESKO KURIERO.
Ein Lehrer in Indien betrieb eine provisorische Freiluft-Schule unter einer Eiseinbahnbrücke und unterrichtete dort mehr als 200 Kinder aus den Elendsvierteln der Umgebung. Im Süd-Sudan ist der fünfjährige Waise Mohamed als Kindersoldat  dank der Schule dem Bürgerkrieg in Sierraleone entflohen. Diskussion anhand zwei Artikeln aus dem UNESCO KURIER.

Laste aktualigita 2020-02-17/rg

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed