Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Mai / Majo 2018


03.05.2018:   
La redaktoroj de revuo „Esperanto“ Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko vizitas Hamburgon
La temoj de la prelego jenas: Revuo „Esperanto“ – kio ĝi estas nun, kio ĝi povas iĝi estonte? Eldonejo „Impeto“ – Esperanto-eldonejo kun pli ol 25-jara historio. Kaj “Fabelaj mondoj” – aŭtora projekto de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko, kiu konsistas el libroj, bildoj kaj pupoj, kreitaj de aŭtoroj. Projekto celas montri kulturan valoron kaj filozofian belecon de fabelo, la plej antikva literatura ĝenro en historio de la homaro, ĝenro, kiu dank‘ al sia sincera facileco povas esti simbola lingvo, komprenebla por ajna homo sendepende de lia nacieco, kulturo kaj aĝo.
Die beiden Redakteure der Zeitschrift „Esperanto“, herausgegeben vom Welt-Esperanto-Bund, Anna Striganova und Dima Ŝevĉenko, kommen nach Hamburg. Sie sprechen über die Zukunft der Zeitschrift und ihren eigenen Verlag „Impeto“. Dort verwirklichen sie auch ihre „Märchen-Welten“, ein Projekt mit Fabelwesen, das Anna und Dima am Herzen liegt.


06.05.2018: Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo prezentos Jan kaj Kay Friese tri memkomponitajn kantojn (tradukita al Esperanto de ilia patro Klaus Friese): „Malplena tag'“, „Kie estas vi?“ kaj „Ripozo post la rutin'“. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 6. Mai 2018, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auf der Bühne präsentieren Jan und Kay Friese drei selbstkomponierte Lieder, die ihr Vater Klaus Friese ins Esperanto übersetzt hat. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)


10.05.2018:   
Ĉielenirtago: Komuna vizito de la nova loĝejo de Jutta Sültz
Antaŭ nelonge Jutta translokiĝis ene de Hamburgo kaj invitos nin al sia nova loĝejo en Uhlenhorst por havi komunan kafon kaj kukon. Je 14.30 h ni renkontiĝos antaŭ la U3-metrostacio Uhlandstraße kaj post kelkcent metroj ni atingos nian celon. Bonvolu antaŭe anonci vian partoprenon ĉe Ralph Glomp.
Vor kurzem ist Jutta innerhalb Hamburgs umgezogen und lädt uns nun in ihre neue Wohnung in Uhlenhorst zu gemeinsamem Kaffee und Kuchen ein. Um 14.30 Uhr treffen wir uns vor der U3-Haltestelle Uhlandstraße und gehen gemeinsam zu Juttas neuem Quartier. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.


17.05.2018:   Hannelore Brunow: La ŝercoj de Til‘ Strigospegulo kun liuta muziko
Laŭ la libro de 1510/1511 Til‘ Strigospegulo naskiĝis ĉirkaŭ la jaro 1300 en vilaĝo Kneitlingen en la proksimeco de Braunschweig en okcidenta Malsupra Saksio. Laŭ memorŝtono li mortis en 1350 en la urbo Mölln. Legendoj pri li popularis en la tuta malaltgermana lingvoregiono (inkluzive de Flandrio kaj Nederlando), sed ne certas, ĉu li vere ekzistis aŭ estis sprita inventaĵo. La ŝercoj de Til‘ Strigospegulo ofte fontas el tio, ke li laŭvorte komprenas iun metaforan parolturnon. Li uzas tiujn intencajn miskomprenojn, por montri la karakterajn malfortojn de iuj personoj kaj por montri la politikajn kaj ekonomiajn misojn de sia epoko. (laŭ Vikipedio) Hannelore prezentos la rakontojn kun liuta muziko.
Hannelore liest aus den Geschichten über Till Eulenspiegel und untermalt die heiteren Scherze mit mittelalterlicher Lautenmusik.


24.05.2018:    
Filmo: Tenerifo
Mirinda filmo pri rava kanaria insulo, naturo, arto, muziko, turismo, urboj, botaniko kaj famaj karnavalaj festoj. 60 minutoj.
Dieser Film zeigt die Schönheit der größten kanarischen Insel Teneriffa, ihre Natur, Kunst, Musik, den Tourismus, ihre Städte, die Pflanzenwelt sowie die berühmten Karnevals-Feste. 60 Minuten.

books-1015594_640
31.05.2018:   
GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net. 

Juni / Junio 2018


06.06.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


07.06.2018:   
Ralph Glomp: Hamburgo kaj konataj esperantistaj „gefiloj de la urbo“en Vikipedio
Laŭ defino de Vikipedio la „gefiloj de la urbo“ estas elstaraj personoj, kiuj naskiĝis en tiu-ĉi urbo. Eksciu interesaj aferoj pri Oskar Bünemann, Eduard Mybs kaj aliaj Esperantistoj kiel Judith Jackson, Harald Schicke aŭ Peter Kühnel.
Laut Definition von Wikipedia sind die „Töchter und Söhne der Stadt“ Personen, die in dieser Stadt geboren wurden. Erfahren wir Interessantes über Oskar Bünemann und Eduard Mybs, aber auch über andere Hamburger Esperantisten wie Judith Jackson, Harald Schicke oder Peter Kühnel.


14.06.2018:   Filmreporto de Verda Stacio: Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitro / Slovakio (parto 1 / 70 miutoj)
Dum la UK en Nitro filmis kaj raportis Esperantistoj pri la agadoj, prelegoj, teatroĵoj kaj aliaj interesaj aferoj. Ĝuu la etoson de la 101a Universala Kongreso de Esperanto.
Während des Esperanto Weltkongresses 2016 in Nitro / Slowakei haben Esperanto-Sprecher in der Tradition von „Verda Stacio“ das Geschehen vor Ort gefilmt und interessante Interviews geführt. Der erste Teil des Reports dauert 70 Minuten.


21.06.2018: 
Filmreporto de Verda Stacio: Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitro / Slovakio (parto 2 / 66 miutoj)
Verda Stacio (1932-1950) estis radio elsendanta per Esperanto. En 1932 komencis elsendi Brno-radio prelegojn pri Ĉeĥoslovakio (Marie Strejčková-Šamlová). El oftaj disaŭdigoj en Brno rezultis regulaj „Esperanto-horetoj“ elsendataj ĉiumonate de grupo de profesiaj aktoroj kaj kantistoj „Teatro kaj Radio Aktoroj“ (TRAKT), kiu prezentis siajn programojn sub la titolo „Verda Stacio“, fondita en 1933. La plurjaran sukcesan laboron de la Verda Stacio finis la 6-an de septembro 1950 la programo „Ĉeĥoslovaka ĵunularo“ kun popolaj kantoj, prezentitaj de la mezlerneja ĥoro de František Blaha en Gottwaldov. (laŭ Vikipedio)
Verda Stacio war eigentlich ein Radio-Sender, der von 1932 bis 1950 aus Brünn auf Esperanto sendete. Für Berichte vom Esperanto Weltkongress 2016 in Nitra /Slowakei wurde Verda Stacio wieder ins Leben gerufen. Der zweite Teil des Reports dauert 66 Minuten.


28.06.2018:   Diskutado pri la Germana Esperanto Kongreso 2019 en Neumünster
Kiel ni Hamburganoj povos subteni la venontan germanan kongreson? Kia helpo estas bezonata – antaŭ kaj dum la kongreso? Ni diskutu.
Wie können wir Hamburger den nächsten Deutschen Kongress gestalten? Welche Hilfe wird benötigt – vor und während des Kongresses? Lasst es uns diskutieren.


30.06.2018:   
Sabato: Komuna ekskurso al Neumünster
– 09:30 h
renkontiĝo ĉe centra stacidomo kajo 6D-E – forveturo je 09:43 h – alveno en Neumünster 10:30 h
– Komuna rondirado (ĉirkaŭ 2 horoj) gvidata de Albert Bielenberg: Großflecken – Pavillons – Lütjenstraße – Mühlenbrücke – Teichuferanlagen – Bastion – Gänsemarkt – Straße Am Teich – Pissoir und Eisenbahnbrücke – Kirche St. Maria-St. Vicelin – Museum Tuch+Technik – Stadthalle – Kleinflecken – Haus Westphalen – Vicelin-Kirche – Haus der Begegnung – Simonssche Villa und Park – Papierfabrik – Hinselmannhaus – Café Oldehus – Caspar-von-Saldern-Haus – Haartallee – VR Bank – Altes Rathaus – Fürsthof – Holstenbrauerei – Villa Wachholtz und Gerisch-Skulpturenpark – Marienstraße – Klaus-Groth-Schule – Theodor-Litt-Schule – „alte“ Ortskrankenkasse – Anscharkirche – Sparkasse Südholstein – Kuhberg – Kieler Brücke – Klosterinsel – Villa Köster – Rencks Park – Holstenstraße – Alte Post
– 12:30 h tagmanĝo laŭ gusto – ekz. ĉe Friesenstube aŭ Moritz Restaurant laŭ verda „Neumünster“-apo
– 14:00 h vizito de la hotelo „Kiek in!“, la kongresejo de la venonta GEK, www.kiek-in-nms.de
– 15:00 h kafo kaj kuko, ekz. ĉe Café Oldehus, www.chocolaterie-oldehus.de
– 16:00 h muzeo Tuch+Technik (malfermita ĝis 17:00 h), www.tuchundtechnik.de
– 17:28 h reveturo – alveno ĉe Hamburg centra stacio 18:16 h
La kotizo de la ekskurso estas por membroj de Esperanto Hamburg e.V. 5€, por gastoj 10€. La kotizo estas por la vojaĝkostoj kaj enirbiletoj; por manĝaĵoj kaj trinkaĵoj bonvolu zogi mem. Antaŭa aliĝo necesas ĉe Ralph Glomp, info(ĉe)esperanto-hamburg(punkto)de, ĝis la 21a de junio 2018.

– 09:30 h Treffpunkt Hauptbahnhof Gleis 6D-E – Abfahrt 09:43 h – Ankunft Neumünster 10:30 h
– Gemeinsamer Rundgang (ca. 2 Stunden) unter Leitung von Albert Bielenberg
– 12:30 h Mittagessen nach persönlichem Geschmack – z. B. von der Mittagstischkarte der Friesenstube oder Moritz Restaurant lt. grüner „Neumünster“-App
– 14:00 h Besuch des Hotel „Kiek in!“, dem Veranstaltungsort des Deutschen Esperanto-Kongresses 2019, www.kiek-in-nms.de
– 15:00 h Kaffee und Kuchen z. B. im Café Oldehus, www.chocolaterie-oldehus.de
– 16:00 h Museum Tuch+Technik (Öffnungszeit bis 17:00 h), www.tuchundtechnik.de
– 17:28 h Rückfahrt – Ankunft Hamburg Hbf 18:16 h
Die Kosten des Ausflugs betragen für Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. 5€, für Gäste 10€. Der Preis beinhaltet die Fahrt und Eintrittsgelder; Essen und Getränke sind selbst zu bezahlen. Vorherige Anmeldung erforderlich bei Ralph Glomp unter info(ät)esperanto-Hamburg(Punkt)de bis zum 21.06.2018.

Juli / Julio 2018


05.07.2018   Somera Diskutado: La bitmona revolucio
Monsistemo en la manoj de la popolo. Diskutado laŭ artikolo de Joop Kiefte de la revuo KONTAKTO. Kio estas “bitmono”, kio estas la aventaĝoj kaj la danĝeroj de ĝi? Kion vi opinias?
Bitcoins – Ein Geldsystem in den Händen der Menschen. Wir diskutieren über die Vorteile und Gefahren der kryptischen Währung. Nach einem Artikel von Joop Kiefte in der Zeitschrift KONTAKTO.


12.07.2018   Somera Diskutado: La flustrado de akvo
Stanislav Belov spektis la Oscar-premitan filmon de Guillermo del Toro kaj prezentis recenzon en la revuo “La Ondo de Esperanto”.  Ĉu la fabela amo inter virino kaj vir-amfibio funkcias?
Stanislav Belov hat sich den Oscar-prämierten Film “Das Flüstern des Wassers“ von Guillermo del Toro angesehen und in der Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“ ausführlich rezensiert. Ob die unglaubliche Liebe einer Frau zu einem Amphibien-Mann funktioniert?

training-3207841_1920 (1)
19.07.2018  
Somera Diskutado: Legi nur bit-forme kaj praktiki Esperanton sen forlasi la hejmon?
Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov draste ŝanĝis la eldonon de „La Ondo de Esperanto“. Ĝi ekde 2017 nur haveblas en elŝutebla PDF-formato kaj ne plu en papera formo kaj post unu jaro prezentis la rezulton de la decido. Cetere: Kiel funkcias renktoniĝo kun aliaj Esperantistoj restantaj hejme?
Halina Gorecka und Aleksander Korĵenkov änderten die Verbreitung von „La Ondo de Esperanto“ radikal. Die Zeitschrift ist seit 2017 nur noch als Download im PDF-Format erhältlich und nicht mehr als Papier-Exemplar. Nach einem Jahr ziehen sie eine Bilanz ihrer Entscheidung. Außerdem diskutieren wir eine neue Form von Esperanto-Treffen, bei dem jeder zuhause bleibt.


25.07.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


26.07.2018:   Somera Diskutado: Kial tiom da masakroj en Usono?
Ekde 2012 preskaŭ 1600 homoj mortis en Usono en okazoj de amaspafado (difinita kiel pafado kun almenaŭ kvar vunditoj/mortigitoj). Kio estas la kialo por ĉi tiu kvanto? Laŭ artikolo de la revuo MONATO.
Seit 2012 starben in den USA fast 1600 Menschen bei Amokläufen. Was ist der Grund für die Anzahl und Häufigkeit solcher Massaker? Nach einem Artikel der Zeitschrift MONATO.

August / Aŭgusto 2018


02.08.2018:   Somera Diskutado: Argentinaj inventaĵoj
Temas pri inventaĵoj rilataj al scienco, teknologio, medicino, veturiloj, kuirarto kaj aliaj iloj por pli bona vivo. Ĉu Argentino ne estis konata al vi kiel lando de inventistoj? Kiujn inventistojn kaj inventaĵojn vi scias de Germanio aŭ aliaj landoj? Laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Es geht hier um argentinische Erfindungen aus Wissenschaft, Technik, Medizin und anderen Bereichen, die uns das heutige Leben erleichtern. Möglicherweise war Argentinien bislang nicht als ein Land großer Erfindungen bekannt. Welche Erfinder und Erfindungen aus Deutschland und der Welt kennst Du? Nach einem Artikel der Zeitschrift KONTAKTO.


09.08.2018:   Somera Diskutado: Titanic – ĉu akcidento aŭ konspiro?
Kiamaniere vere frakasiĝis la ŝipego Titanic? Ian Fantom el Britio disvastigis artikolon en la revuo MONATO kaj prezentis faktojn. Kiel vi opinias?
Wie kam es wirklich zum Unglück der Titanic? Ein Unfall oder eine Verschwörung? Der Brite Ian Fantom präsentierte in der Zeitschrift MONATO seine Sicht der Dinge. Wie ist Deine Meinung?

barbecue-1305026_1280
16.08.2018:   
19a horo – Komuna rostado
Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 9an de aŭgusto. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
19 Uhr: Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 9. August anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


23.08.2018:   Amri Wandel: Novaj horizontoj trans Plutono
Amri Wandel (naskiĝis en 1954) estas israela esperantisto. Profesie li estas doktoro (supera sciencisto) pri astrofiziko en la Hebrea Universitato de Jerusalemo kaj gastprofesoro en UCLA. Amri Wandel estas specialisto pri aktivaj galaksioj nigraj truoj kaj astrobiologio, kaj estas membro de la Internacia Astronomia Unio. Li doktoriĝis pri astrofiziko en Stony Brook, Novjorko, estis docento en la universitatoj de Princeton, Marilando kaj Universitato Stanford. Kun sia familio li loĝas en Israelo. (Laŭ Vikipedio) – Artikolo el “La Ondo de Esperanto”.
Der Esperanto-Sprecher und Astro-Physiker Professor Amri Wandel aus Israel veröffentlichte einen Artikel in der Zeitschrift “La Ondo de Esperanto” über die neuen Horizonte jenseits des Pluto.


29.08.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

Dezember / Decembro 2018

13.12.2018:   Ne okazos renkontiĝo pro sabata Zamenhoffesto
Kein Klubabend wegen des kommenden Zamenhof-Festes am Samstag


15.12.2018:   Sabato 18.30 h: Zamenhof-Festo
La ĉi-jara Zamenhof-festo denove allogos vin per interesa programo kaj bongusta manĝaĵo. Sed atentu: Antaŭa aliĝo necesas ĝis la 6a de decembro rekte ĉe Gerald Roemer aŭ per retmesaĝo al info(ĉe)esperanto-hamburg.de aŭ dum klubaj renkontiĝoj. La kostoj por argentina manĝaĵo estos 12 Eŭroj po persono.
Das Zamenhof-Fest findet am Samstag, 15.12. um 18.30 Uhr statt. Wie jedes Jahr wird ein rundum interessantes Programm geboten. Aber bitte beachten: Eine Anmeldung ist erforderlich bis 6. Dezember direkt bei Gerald Roemer, per Mail an info(ät)esperanto-hamburg.de oder während des Klubabends. Kosten für Essen (u.a. argentinisch): 12 € pro Person.

20.12.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

27.12.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

März / Marto 2019


14.03.2019   Prelego de prof-ro dr-o Sabine Fiedler
Sabine Fiedler (* 9. Dezember 1957 in Gorndorf) ist eine deutsche Sprachwissenschaftlerin, die an der Universität Leipzig lehrt. Sabine Fiedler studierte an der Martin-Luther-Universität Halle Englisch und Russisch und promovierte in englischer Sprachwissenschaft. Seit 1986 arbeitete sie an der Pädagogischen Hochschule Leipzig, danach an der Universität Leipzig. 1999 habilitierte sie sich in Allgemeiner Sprachwissenschaft (in Interlinguistik). Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Phraseologie, Interlinguistik/Esperantologie, Sprachenpolitik und Lingua-franca-Kommunikation. Seit 2011 ist sie Vorsitzende der Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (Wikipedia)


Freitag 15.03.2019   
Vortrag in deutscher Sprache: Prof. Dr. Sabine Fiedler: Mehr als Krach, PENG, Arrrrrgh – Comics zwischen Literatur, Massenmedium und Kunst
Comics können aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Einige sehen sie als literarische Gattung, andere als Massenmedium, wieder andere als Kunstform (in Frankreich, wo Comic la bande dessinée, BD heißt, spricht man bekanntlich von der ‚neunten Kunst‘). In ihrer semiotischen Funktionsgemeinschaft von Sprache und Bild sind sie sowohl hinsichtlich ihrer erzählerischen Potenzen als auch ihrer ästhetischen Wirkungen unverwechselbar. In ihnen wird Bedeutung durch eine Vielfalt an Kommunikationsebenen und verbalen Gestaltungselementen (Erzählertext, mündliche Rede in Sprechblasen, Inserttexte, Soundwords u.a.) zum Ausdruck gebracht. Der Vortrag beginnt mit einem kurzen Überblick über die Geschichte des Comics, wird danach das Zusammenwirken zwischen der visuellen und verbalen Ausdrucksebene näher beleuchten und betrachtet abschließend die Leistungen des Comics unter zwei ganz speziellen Aspekten. Das sind die Dokumentation von Zeitgeschehen durch vielfältige Möglichkeiten der Bezugnahme auf sprachliche und außersprachliche Realität und die Vermittlung von Einblicken in Sprachwandelphänomene.

Laste aktualigita 2018-04-28/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed