Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Juni / Junio 2017


01.06.2017:
  Peggy Ley: Iriza trezoro – Eroj multfacetaj de la kalajdoskopa Esperanto-poemaro
La trezoro de la poeziaj verkoj originale verkita en Esperanto estas granda kaj multfaceta. Ni risku rigardon al ritmaj rimoj.
Irisierender Schatz – Facettenreiche Fragmente aus dem Kaleidoskop der Gedichtsammlungen. Der Gedichtschatz von original in Esperanto geschaffenen Werken ist groß und faszinierend. Wir riskieren einen Blick auf die rhythmischen Reime.


08.06.2017:  
Prelego de Jorge Elizondo: Kostariko
Jorge Elizondo naskiĝis en Kostariko kaj nun loĝas en Hamburgo. Kostariko (hispane: Costa Rica) estas lando en Centra Ameriko. Ĝi havas landlimojn norde kun Nikaragvo, sudoriente kun Panamo, oriente ĝia teritorio estas banata de Karibio kaj okcidente de la Pacifiko. La ĉefurbo, kultura kaj politika centro, estas San-Joseo. La oficiala lingvo estas la hispana.
Jorge Elizondo wurde in dem Zentralamerikanischen Land Costa Rica geboren und lebt nun in Hamburg. Er berichtet über Land, Leute und Leben an der „reichen Küste“.


15.06.2017:  
Filmo: 102a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo — Korea Respubliko
Ni spektos la anoncon de la venontaj UKoj en Nitro kun prezentado de la planoj pri la ĉi-jara UK en Seulo. (43 minutoj)
Wir erleben die Präsentation der kommenden Esperanto-Weltkongresse, vorgestellt in Nitra, mit den Planungen des diesjährigen UK in Seoul. (43 Minuten)


18.06.2017:   Dimanĉo: 35a naskiĝdatreveno de Kulturladen St. Georg

Ili festos per stratfesto, ni varbos por Esperanto per informstando, kursetoj „Esperanto eksprese“ kaj muzikprogramo sur scenejo. Venu kaj helpi kaj ĝoju la etoson kaj la eksterlandajn bongustaĵojn.
Der Kulturladen St. Georg feiert seinen 35. Geburtstag an diesem Sonntag mit einem Straßenfest, wir beteiligen uns mit einem Informationsstand, mit zehnminütigen Schnupperkursen sowie musikalisch beim Bühnenprogramm. Dabei sein ist alles – ob als Helfer am Stand oder beim Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten.

 


22.06.2017:   https://kern.punkto.info: Elektraj bicikloj
Johannes Mueller kaj Eva Fitzelová unufoje semajne disvastigas podkaston. Jen interparolo kun fizikisto Hendjo, kiu profesie okupiĝas pri elektraj bicikloj. Elektraj bicikloj estas esperplena trafikilo por la estonteco. Hendjo ekipas kutimajn biciklojn per elektraj subtenaj sistemoj. Diskutado pri la specoj de elektraj bicikloj, iliaj variaĵoj kaj kiel ili funkcias. (60 minutoj)
Wöchentlich veröffentlichen Johannes Mueller und Eva Fitzelová Tonaufnahmen über aktuelle Themen. Dieses Mal sprechen sie mit Hendjo über e-Bikes (elektrische Fahrräder). (60 Minuten)


28.06.2017:
  Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


29.06.2017:   GraVe – Gramatika Vespero: Ekzerci, ekzerci, ekzerci…

„Vi havas belan akĉenton – aldonu la akuzativon kie tio necesas.“
An praktischen Beispielen üben wir die Esperanto-Grammatik.

Juli / Julio 2017


06.07.2017:   LSD L
egado kaj Somera Diskutado: Memstiraj veturiloj fariĝas realo
Laŭ artikolo de la revuo Monato. Oni antaŭvidas, ke en la venontaj jaroj ŝoforos memstiraj/aŭtonomaj veturiloj sur la aŭtoŝoseoj. Kiel vi opinias pi tio?
Nach einem Artikel aus der Zeitschrift MONATO. In einigen Jahren werden fahrerlose Autos durch unsere Straßen rollen. Fortschritt oder Gefahr?


13.07.2017:   
Rikardo Ŝulco: Limerikoj esperantaj
Rikardo Ŝulco (naskiĝis la 12-an de julio 1906 en Hamburgo, mortis la 26-an de oktobro 1997 en Minden) konis Esperanton jam de junaĝo, sed aktiviĝis nur post la emeritiĝo. Ŝulco grave kontribuis al la disvastigo de Esperanto en la germanlingvaj landoj, precipe per sia germanlingva libro „Mia amata Esperanto“. Ni legos limerikojn de Ŝulco kaj eklernos laŭ gvidado de li, kiel memrimi limerikojn.
Der in Hamburg geborene Richard Schulz erlangte in der Esperanto-Welt Berühmtheit mit seinem Buch „Mein geliebtes Esperant“. Heute erfreuen wir uns an Limericks auf Esperanto aus seiner Feder und erlernen die Kunst, selbst Limericks zu verfassen.


20.07.2017:
  Ivo Lapenna – la konstruinto de la moderna UEA
Ivo Lapenna estis elstara Esperantisto kaj altkvalita parolanto, kiu perdis sian prezidantecon de UEA dum la Universala Kongreso 1974 en Hamburgo. Laŭ artikolo de la revuo „La Ondo de Esperanto“ kaj kun prelega filmo de Ivo Lapenna.
Ivo Lapenna war ein herausragender Esperantist und brillanter Redner. Er wurde 1974 während des Esperanto Weltkongres-ses in Hamburg als Präsident von UEA gestürzt. Nach einem Artikel aus der Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“ und mit einem Film, der ihn als brillanten Redner zeigt.


27.07.2017:   Bitlibra revolucio
Kion vi preferas? Legi libron aŭ eĉ pere de elektronika legilo? Ni testos e-legilojn diversajn dum la vespero.
Die Meinungen sind verschieden. Die einen lesen lieber ein Buch aus Papier, die anderen schwören auf elektronische Lesegeräte. Wir probieren verschiedene Geräte aus.

August / Aŭgusto 2017


03.08.2017:   LSD Legado kaj Somera Diskutado: Renkontiĝo kun la Jida
Laŭ artikolo de la revuo MONATO. Ekde la starigo de la Nobel-premio pri literaturo, nur du el la laŭreatoj verkis en lingvo, kiu ne estas internacie rekonata kiel ŝtata idiomo. Temas pri Frédéric Mistral, kiu utiligis la provencan (okcitanan), kaj Isaac Bashevis Singer, kies verklingvo estis la jida.
Nach einem Artikel in der Zeitschrift MONATO. Seit Einfühung des Literatur-Nobel-Preises haben nur zwei prämierte Autoren in einer Sprache geschrieben, die nicht Staatssprache ist: Frédéric Mistral schrieb okzitanisch und Isaac Bashevis Singer jiddisch.

barbecue-1305026_1280
10.08.2017:  
Komuna rostado
Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 3an de aŭgusto. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 3. August anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


17.08.2017:   Vizito de Fabrício Valle
Fabrício Valle, nova direktoro de la gazeto „Heroldo de Esperanto“ vizitos Hamburgon. Fabrício Valle, brazila esperantisto, entreprenisto kaj eksa redaktoro de la oficiala organo de UEA, la revuo Esperanto, aĉetis Heroldon de Esperanto en junio 2016. En intervjuo de Libera Folio li tiam esperis multobligi la abonantaron kaj poste oftigi la aperritmon. Heroldo de Esperanto estis fondita de Teo Jung en la jaro 1920 kiel semajna gazeto. En 1996 la gazeto transiris al Kooperativo de Literatura Foiro, kiu igis ĝin la organo de la Esperanta Civito. (laŭ www.liberafolio.org)
Fabrício Valle, der neue Direktor der Zeitschrift „Heroldo de Esperanto“ besucht Hamburg. Der brasilianische Esperanto-Sprecher, Unternehmer und ehemanlige Redakteur des Informationsblattes der Welt-Esperanto-Organisation UEA kaufte im Juni 2016 den Verlag „Heroldo de Esperanto“ auf und arbeitet nun an einer Neu-Auflage des Traditionsblattes.


23.08.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas parto-preni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


24.08.2017:   Esperanto – ĉu serioze?
Ni kune legos kaj diskutos la amuzan festparoladon de Reinhard Fössmeier en la 93a Germana Esperanto-Kongreso en Munkeno. Cetere la braziliano Rodrigo Magalhães el São Paulo vizitos nin kaj prelegos pri sia hejma lando.
Wir lesen und diskutieren die amüsante Festrede von Reinhard Fössmeier anlässlich des Deutschen Esperanto-Kongresses 2016 in München. Außerdem besucht uns der Brasilianer Rodrigo Magalhães aus São Paulo und berichtet über sein Land.


31.08.2017:   LSD Legado kaj Somera Diskutado: Klonado de bestoj – ĉu prava deziro aŭ frenezo?
Laŭ artikolo de revuo MONATO ni diskutos la temon. Ĉu klonado de animaloj estas plenuminda aŭ malaprobinda? Vi decidu mem.
Wir lesen einen Artikel aus der Zeitschrift MONATO über das Klonen von Tieren und diskutieren die verschiedenen Sichtweisen.

September / Septembro 2017


14.09.2017:   Diana Sauerwein: Vojaĝprelego pri Kamboĝo
Diana rakontos pri ŝia vojaĝo al Kamboĝo, kie ŝi renkontiĝis Esperantiston pere de Pasporta Servo. Post la disvastigo de Amikumu ŝi nun preskaŭ konas „ĉiujn“ Esperantitojn de Tajlando. Per biciklo ŝi esploris la templojn kaj la sudon de Kamboĝo.
Diana war zweieinhalb Wochen in Kambodscha und hat dort sogar einen Esperantisten treffen können, den sie über Pasporta Servo gefunden hatte. Zum Ende der Reise wurde Amikumu gelauncht und Diana kennt jetzt „jeden“ Esperantisten in Thailand. Mit dem Fahrrad hat sie die Tempel erkundet und eine Mini-Rundreise im Süden Kambodschas gemacht. 

Hamburga aŭtuno

28.09.2017:   Hamburga aŭtuno – Interkona vespero
De la 28a de Septembro ĝi la 1a de Oktobro 2017 okazos la Hamburga aŭtuno.
Komenciĝas je ĵaudo la „Interkona vespero“ por gastoj tutmondaj.
Je vendredo publike prelegos la germana aŭtoro Thorsten Sueße el liaj libroj kun Esperanto-rilatoj.
Je sabato koncertos famaj Esperantistoj, ekz. Kaŝi, Tanja Heidmann, Guillermo, Ralph Glomp…
Je dimanĉo ni plibonigos niajn lingvo-kapablojn per elstara instruistino kaj aŭtorino Anna Löwenstein el Londono.
Vom 28. September bis zum 1. Oktober feiern wir den Hamburger Herbst.
Er beginnt am Donnerstag mit einem Kennenlern-Abend mit internationalen Gästen.
Am Freitag findet eine öffentliche Lesung von Büchern mit Esperanto-Bezug des Autoren Thorsten Sueße statt.
Am Samstag singen bekannte Esperantisten, wie z. B. Kaŝi, Tanja Heidmann, Guillermo, Ralph Glomp…
Und am Sonntag verbessern wir unsere Ausdrucksfähigkeit mit der herausragenden Esperanto-Lehrerin Anna Löwenstein aus London.


29.09.2017:   VENDREDO: Thorsten Sueße: „Schöne Frau, tote Frau“
Publika legada de la 3a krimromano de Thorsten Sueße. En germana lingvo.
An diesem Freitag liest der Hannoveraner Autor und Kriminalpsychologe Thorsten Sueße öffentlich im Kulturladen St. Georg aus seinem dritten Kriminalroman: Die Frauen sind jung, schön – und tot. Offensichtlich sucht sich der Täter seine Opfer gezielt aus, bevor er sie überwältigt, fesselt und anschließend erdrosselt. Neben jeder Toten lässt er ein Grablicht und eine Spielkarte zurück…

Oktober / Oktobro 2017


01.10.2017:   Gramatika dimanĉo kun Anna Löwenstein


19.10.2017:   Diana Sauerwein: La granda marŝado
Diana partoprenis la Hamburgan Supermarŝadon – marŝado de 100 km ene de 24 horoj. Bedaŭrinde Diana ne sukcesis marŝi la tutan vojon, sed tamen tio estis elstara afero por ŝi kun granda entuziasmigo. Aŭtuno estas bona tempo por marŝi, do, ĝuu la marŝadon!
Diana nahm am Hamburger Megamarsch teil – das bedeutet eine Wanderung von 100 km in 24 Stunden. Zwar hat sie die 100 km nicht geschafft, aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis für sie, aus dem sie neue Motivation gezogen hat. Der Herbst ist die beste Zeit des Jahres zum Wandern – also: wandert mit!  

Laste aktualigita 2017-05-31/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed