Programm

Ni renkontiĝas preskaŭ ĉiun ĵaŭdon de 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Almenaŭ ĝis fine de Majo okazos nur retaj renkontiĝoj pere de Zoom. Demandu pri la alirkodoj ĉe info (at) esperanto-hamburg.de

Wir treffen uns fast jeden Donnerstagabend von 19:30 – 21:00 h (UTC+2). Mindestens bis Ende Mai finden die Vereinsabende nur per Zoom statt. Lass dir die Zugangsdaten zusenden. Schreibe an info (at) esperanto-hamburg.de

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
(La sekretvorto por la paĝo estas la nomo de la majstro. Pro juraj kialoj necesas la kaŝo.)
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Mai / Majo 2020

Aktuelle Nachrichten zur Corona-Pandemie (Stand: 06.05.2020, 11:10 Uhr)
Laut der 5. Fassung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 2. April 2020, die seit dem 6. Mai 2020 in Kraft ist, sollen Stadtteilkulturzentren und Bürgerhäuser sowie Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit weiterhin vorerst noch bis zum 31. Mai 2020 geschlossen bleiben. – Ni ne povos renkontiĝi persone en la kulturdomo ĉar ĝi estas fermita ĝis la 31a de Majo 2020.

group-835427_640

07.05.2020:   Jarĉefkunveno / Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung abgesagt / jarĉefkunveno nuligita
Wir versenden eine Einladung, wenn wir einen neuen Termin für die Jahreshauptversammlung haben.
Ni invitos kiam ni havos novan daton por la membrokunveno.

07.05.2020:   Eŭritmio, la kulmino de ĉiuj artoj
Legado kaj diskutado. Eŭritmio videbligas la paroladon kaj muzikon. La movoj kaj koreografioj esprimas la plenan homan sperton de la komponaĵoj de parolo kaj muziko. La praktikado de tiu harmonia movo fortigas la homon kaj helpas lin trovi ekvilibron. Ni kune legas la artikolon el revuo KONTAKTO kaj ekscios pli pri Eŭritmio.
Eurythmie macht Sprache und Musik in Bewegung sichtbar. Die Ausübung dieser harmonischen Bewegungen stärken den Menschen und helfen ihm, sein Gleichgewicht zu finden. Wir lesen gemeinsam einen Artikel hierzu aus der Zeitschrift KONTAKTO und erfahren so mehr über Eurythmie.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


14.05.2020:   Ne okazos renkontiĝo – kein Treffen


16a – 17a de Majo 2020
Nia reta instru-semajnfino „Arto-ŝoko“:
2 tagoj, 2 instruistoj – ALIĜU NUN!

 


(Ĝisdatigo 29.04.2020) Kurso reta per ZOOM

Instru-semajnfino – sabato kaj dimanĉo – 16.-17.05.2020
Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge: Arto-ŝoko – Vivo kaj verkoj de Vincent van Gogh kaj arto, ĝenerale. 

Unika lingvokurso-programo surbaze de la vivo kaj arto de la granda pentristo Vincent van Gogh. Dum la kurso ni celas evoluigi la kompren- kaj parolkapablojn,kaj ekzercigi vin ankaŭ pri gramatiko. Vi certe riĉigos vian vortostokon rilate al arto, naturo, filozofio, sed ankaŭ pri malsano, geografio, astronomio kaj pri ĉiutagaj temoj. Kadre de la kurso ni havos ilustritajn prelegojn, solvos komprenekzercojn, diskutos, faros rolludojn, aranĝos vivpentraĵojn, partoprenos ĵuĝproceson, tradukos tekstojn, priskribos pentraĵojn, ĉiĉeronos en artgalerioj (veraj kaj kreataj de ni). Instruos: Katalin Kováts. Por partopreni oni bezonas neniun artotalenton, eĉ ne speciale kompreni kaj ŝati Van Gogh – tio venos dum la kurso! Kadre de la programo ni enrigardos ankaŭ en la koncernan – kaj el arthistoria vidpunkto tre gravan – tempoperiodon, traktos verkojn de aliaj pentristoj. La partoprenantoj estas petataj kunpreni unu el siaj ŝatataj pentraĵoj (ankaŭ kopioj taŭgas), pentritan en la 19a jarcento. La laboro dum la kurso okazas je pluraj niveloj, tial bonvenas partoprenatoj de B2 ĝis C1-C2 lingvoniveloj. Por lingve malpli fortaj okazos paralela kurso de la meza nivelo A2+ kaj B1 kun Sylvain Lelarge. Por tiuj, kiuj ne vere konas sian nivelon kaj volas scii ĝin eblos antaŭa testo.

Dato: 16. /17. majo 2020, sabato 9:30 – 12:30 h kaj 14:00 h – 17:00 h, dimanĉo 10:00 – 13:00 h
Loko: ZOOM (partopreno nur per telefono ne eblos)
Kursokotizo: 30€ /membroj de Esperanto Hamburg e.V. pagos 25 €, membroj sen enspezo 15 €
Antaŭa aliĝo necesa, bonvolu turni vin al Esperanto Hamburg e.V. ĉe info (at) esperanto-hamburg.de

Se vi havas demanojn, turnu vin al Jürgen Wulff wulff (at) esperanto-hamburg.de aŭ Ralph Glomp glomp (at) esperanto-hamburg.de

 

Samstag 16. Mai 2020 bis Sonntagvormittag 17. Mai 2020: Lern-Wochenende mit Katalin Kováts und Sylvain Lelarge
Erlebe ein einzigartiges Lern-Wochenende, das auf dem Leben und der Kunst des großen Malers Vincent van Gogh basiert. Durch den Kurs verbessern wir unser Verstehen und Sprechen und werden auch die Esperanto-Grammatik üben. Du wirst Deinen Wortschatz in Bezug auf Kunst, Natur, Philosophie, aber auch Krankheit, Geographie, Astronomie und alltägliche Themen bereichern. Katalin Kováts wird uns unterrichten. Für die Teilnahme ist kein künstlerisches Talent erforderlich, auch nicht, um Van Gogh zu verstehen und zu mögen – dies wird im Laufe des Kurses geschehen! Wir werden uns auch mit dem aus historischer Sicht relevanten Zeitraum befassen, ebenso mit Werken anderer Maler. Bitte bring ein Bild deines Lieblingsgemäldes aus dem 19. Jahrhundert mit. Katalin unterrichtet auf den Sprachniveaus von B2 bis C1-C2. Für alle anderen Esperanto-Sprecher findet ein Parallelkurs im Niveau A2+ und B1 mit Sylvain Lelarge statt. Ein vorheriger Einstufungstest ist möglich.

Kurszeiten: Samstag 16.05.2020 von 9:30 – 12:30 Uhr und von 14:00 h – 17:00 Uhr, Sonntag 17.05.2020 von 10:00 – 13:00 Uhr
Ort: Online per ZOOM (eine Teilnahme ausschließlich per Telefon ist nicht möglich), den Link erhältst du nach Anmeldung

Kursgebühr: 30 € / Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. 25 €, Mitglieder ohne Einkommen 15 €
Voranmeldung ist erforderlich bei Esperanto Hamburg e.V. unter info (at) esperanto-hamburg.de

Bei Fragen wende dich an Jürgen Wulff wulff (at) esperanto-hamburg.de oder Ralph Glomp glomp (at) esperanto-hamburg.de

 21.05.2020:  Festotago – ne okazos renkontiĝo / Feiertag – kein Treffen


27.05.2020:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


28.05.2020:   Klimatŝanĝiĝo minacas ĝis unu milionon da specioj
Legado kaj diskutado. Laŭ raporto fare de Interregistara Sciencpolitika Platformo pri Biodiverseco kaj Ekosistemaj Servoj estas hodiaŭ en danĝero pli ol 40% de la amfibiaj specioj, preskaŭ 33% de la koralaj rifoj kaj pli ol triono de la maraj mamuloj. Kiel savi la mondon? Diskutado laŭ artikoloj de la revuo MONATO.
Ein Wissenschaftsreport prognostiziert, dass mehr als 40% der Amphibien, fast 33% der Korallenriffe und mehr als ein Drittel der Meeressäuger vom Aussterben bedroht sind. Eine Folge des Klimawandels? Ist die Welt noch zu retten? Eine Diskussion anhand von Artikeln aus der Zeitschrift MONATO.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

Juni / Junio 2020


04.06.2020:  
Klaus Friese: Erik Tantal – La Kimero
Libro-prezentado. Klaus Friese prezentas scienc-fiksian rakonton el la estonteco. La kimero estas kreaĵo el la greka mitologio kunmetata el diversaj vivaĵoj kun leonkapo, korpo de kapro, kaj vosto de serpento. Hodiaŭ por medicinistoj kaj biologoj ĝi estas organismo el genetike diversaj ĉeloj. Tia estaĵo estas la ĉimpanzo Mojo. En lia frua embria stadio li ricevis homajn fontoĉelojn. Post plena maturiĝo lia preparita koro estis destinata kiel greftaĵo por malsana homo. Sed la enmetitaj fontoĉeloj gvidis al ne antaŭvideblaj kromefikoj. www.esperanto-klaus.de
Klaus Friese stellt eine Science-Fiction-Erzählung aus der Zukunft vor: „Die Chimäre“ von Erik Tantal. Die Chimäre ist ein Mischwesen aus der griechischen Mythologie, gebildet z.B. aus Löwe, Ziege und Schlange. Heute verstehen Mediziner und Biologen darunter einen Organismus aus genetisch unterschiedlichen Zellen. Ein solches Wesen ist der Schimpanse Mojo. Ihm wurden im Embryonalstadium menschliche Stammzellen eingepflanzt, mit dem Ziel, ihn später als Organspender zu verwenden. Die bei ihm implantierten Stammzellen führten aber zu nicht vorhergesehenen Nebenwirkungen. www.esperanto-klaus.de
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


11.06.2020:   Intervjuo kun Bertilo Wennergren
Legado kaj diskutado. La revuo KONTAKTO publikis intervjuon de Rogener Pavinski kun Bertilo Wennergren, la aŭtoro de POMEGO (Plena Manlibro de Esperanto Gramatiko) kaj nia instruisto de kleriga semajnfino de Esperanto Hamburg 2016 en Schwerin-Muess. Ekkonu pli pri Bertilon kaj lia laboro por Esperanto.
Bertil Wennergren ist Autor eines der bedeutendsten Grammatik-Bücher des Esperanto und war unser Lehrer beim Lernwochenende von Esperanto Hamburg 2016 in Schwerin-Muess. Rogener Pavinski führte für die Zeitschrift KONTAKTO ein Interview mit ihm und eröffnet damit einen Einblick in Bertils Leben und sein Engagement für die Internationale
Sprache.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


18.06.2020:   Diccon Masterman: Memoroj de siatempa KKS (Konstanta Kongresa Sekretario) kaj pensoj pri la estonteco de UEA
Prelego.
La prelegonto estas anglo, esperantisto de pli ol 60 jaroj kiu laboris kiel profesiulo en la movado.  Li rakontos pri siaj spertoj kun germanaj esperantistoj, pri la laboro en la Centra Oficejo antaŭ 40 jaroj kaj fine konsideros la nunan krizon en UEA kaj ĝian solvon.
Diccon Masterman ist Engländer und Esperanto-Sprecher seit mehr als sechzig Jahren, der auch seine Arbeitskraft mit in die Esperanto-Bewegung mit einbrachte. Heute Abend spricht er über seine Erfahrungen mit deutschen Esperanto-Freunden, seine Arbeit in der Geschäftsstelle der Welt-Esperanto-Organisation UEA vor vierzig Jahren und betrachtet schließlich die jetzige Krise der UEA und deren mögliche Lösung.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


24.06.2020:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


25.06.2020: Vincent van Gogh por ĉiuj (1)
Legado kaj lernado.
En majo okazis furora instru-semajnfino de Esperanto Hamburg, sensacie gvidita de Katalin Kovats kaj Sylvain Lelarge. Ni lernis multege pri la nederlanda pentristo Vincent van Gogh, pri siaj verkoj kaj pri lia eksterordinara mallonga vivo. Bedaŭrinde tempo flugas kiam vi plej ĝuas ĝin – do, nun ni paŝo al paŝo ripetas la ekzercojn. Vincent van Gogh naskiĝis la 30an de marto 1853, en la malgranda vilaĝo Groot-Zundert, Nederlando, precize unu jaron post la naskiĝo de morta frateto, kiu same devintus nomiĝi Vincent. Kelkaj suspektas – nepruvite – ke la impreso lia anstataŭi mortan frateton ludis rolon en la mensa malsano de Vincent.
Im Mai fand das großartige Lern-Wochenende von Esperanto Hamburg mit den Esperanto-Lehrern Katalin Kovats und Sylvain Lelarge statt. In diesem Kurs lernten wir viel über den niederländischen Maler Vincent van Gogh, über seine Werke und sein ungewöhnliches und kurzes Leben. Aber die Zeit des Lernens verging wie im Flug, sodass wir nun Schritt für Schritt die erlernten Übungen wiederholen. Vincent van Gogh wurde am 30. März 1853 im kleinen Ort Groot-Zundert in den Niederlanden geboren, genau ein Jahr nach der Geburt seines verstorbenen Bruders Vincent. Man vermutet, dass die Stellvertreterrolle für seinen verstorbenen Bruder der Auslöser für Vincents Geistes-Erkrankungen waren.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

Juli / Julio 2020


02.07.2020:   Vincent van Gogh por ĉiuj 
(2)
Legado kaj lernado. La dua parto temas pri la ĉefaj verkoj de Vincent van Gogh. Komence de 1885 Vincent daŭrigis sian serion de kamparanaj portretoj. Li konsideris ilin kiel ‘studaĵojn’ por prepariĝi por la veraj artaĵoj. La 26an de marto mortis la patro de Vincent, kun kiu li havis jam de jaroj malfacilan rilaton. Kvankam lia morto tamen ne ĝojigis Vincent, li poste rapide denove eklaboris kaj pentris dum tuta monato (aprilo 1885) sian unuan ĉefverkon, La terpommanĝantoj. La rezulto plezurigis Vincent, kiu tre koleris pro kiu ajn kritiko. Ekzemple li rekte finis sian amikecon kun la artisto Anthon van Rappard (1858-1892), kiu ne ŝatis la pentraĵon.
Im zweiten Teil über Vincent van Gogh nehmen wir uns seinen Hauptwerken an. Anfang 1885 setzte Vincent seine Serie ländlicher Portaits fort und nannte diese Studien für seine wirklichen Arbeiten. Am 26. März starb Vincents Vater, zu dem er schon seit Jahren ein schwieriges Verhältnis hatte. Trotz dessen Todes wurde Vincent nicht fröhlicher, er begann wieder zu arbeiten und malte den ganzen April an seinem ersten Hauptwerk „Die Kartoffelesser“. Das Ergebnis gefiel Vincent, jegliche Kritik ärgerte ihn. So beendete er seine Freundschaft zum Künstler Anthon van Rappard, der das Bild nicht mochte.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


09.07.2020:   La ludpilko de la universo
Legado kaj diskutado. Se oni ne scius pli bone, oni facile havus la impreson ke la Suno ĉirkaŭiras la Teron. Tiun ideon oni havis dum jarmiloj. Kvankam kelkaj filozofoj jam proponis ke la Tero ne estas la Centro de la universo en antikveco, pli el ili kredis la malon, do la ideo ne multe disvastiĝis ĝis post la mezepoko. Lernu pli pri la universo laŭ artikolo de revuo KONTAKTO.
Wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man meinen, die Sonne drehte sich um die Erde. Diese Wahrheit hatte viele Jahrtausende Gültigkeit. Lerne anhand eines Artikels aus der Zeitschrift KONTAKTO mehr über das Universum.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


16.07.2020:   Dormu milde
Legado kaj diskutado. Ĉiuj el ni jam havis tiajn noktojn en kiuj estis apenaŭ eble bone dormi. Multaj zorgoj aŭ tro da laboro en la semajno povas kaŭzi momentan malfacilecon ekdormi. Sed sendormeco ankaŭ povas esti malsano. Kiel vi dormas? Diskutado laŭ artikolo de revuo KONTAKTO.
Jeder von uns kennt diese Nächte, in denen an Schlaf kaum zu denken ist. Dies mag an zu viel Arbeit liegen oder an Sorgen, die uns quälen. Aber Schlaflosigkeit ist auch eine Krankheit. Wie schläfst Du? Eine Diskussion auf Grundlage eines Artikels der Zeitschrift KONTAKTO.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


22.07.2020:   MERKREDO   18.30 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


23.07.2020:   Lernejoj de la mondo: Instruisto alportas esperon al fora ĉina vilaĝo kaj Instrui malantaŭ la kradoj en Valparaiso
Legado kaj diskutado. La homoj, kiuj loĝas en Heihumiao en la Henan-provinco en Centra Ĉinio, ofte revas forlasi la montojn por trovi pli bonan vivon en la urbo. Zhang Yungun forveturis. Sed post kiam li diplomiĝis, li decidis reveni al la vilaĝo, kie li plenkreskis – por doni al la infanoj luktan ŝancon. Cetere: En la ĉilia havenurbo Valparaiso ekzistas lernejo en malliberejo. La instruistoj ĉiutage alfrontas la malfacilaĵojn de la prizona mondo. Laŭ artikoloj de UNESKO KURIERO.
Ein junger Mann verließ die ländliche Henan-Provinz, um in der Stadt zu studieren und kehrte anschließend in seinen chinesischen Heimatort zurück, um die Dorfkinder zu unterrichten. Außerdem: Die alltäglichen Schwierigkeiten in einer Gefängnisschule im chilenischen Valparaiso. Diskussion anhand zweier Artikel aus dem UNESCO KURIER.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


30.07.2020:   Lernejoj de la mondo: Duŝanca lernejo en Montrealo
Legado kaj diskutado. Sukcesi en tio, pri kio fiaskis la tradicia lernejo. Tio estas le defio, kiun devas ĉiutage alfronti la instruistoj de la Centro por la Lerneja Integrado de Montrealo, kiu akceptas problemajn lernantojn. Ekhavi ilian konfidon estas antaŭpostulo en ĉia lernado. Laŭ artikolo de UNESKO KURIERO.
Der UNESCO KURIER berichtet über ein Zentrum zur schulischen Integration in Montreal, in dem Kinder, die im staatlichen Schulsystem „durch den Rost fallen“, eine zweite Chance auf einen Schulabschluss bekommen.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

August / Aŭgusto 2020


06.08.2020: 
  Lernejoj de la mondo: La lernejo sub ponto en Nov-Delhio kaj Suda Sudano – la rolo de instruistoj estas redoni la fidon
Legado kaj diskutado. Hinda instruisto funkciigis improvizitan lernejon inter du kolonoj de la supertera fervojo, kiu trafikas en la barata ĉefurbo. Pli ol 200 malriĉaj infanoj el la ĉirkaŭaj kvartalaĉoj frekventas ĉi tiun liber-aeran klasĉambron ĉiutage. Cetere Sud-Sudano: Orfo aĝa kvin jarojn, eksa infano-soldato dum la interna milito en Sieraleono, Mohamed eliris el ĝi danke al la lernejo. Laŭ artikoloj de UNESKO KURIERO.
Ein Lehrer in Indien betrieb eine provisorische Freiluft-Schule unter einer Eiseinbahnbrücke und unterrichtete dort mehr als 200 Kinder aus den Elendsvierteln der Umgebung. Im Süd-Sudan ist der fünfjährige Waise Mohamed als Kindersoldat  dank der Schule dem Bürgerkrieg in Sierraleone entflohen. Diskussion anhand zweier Artikel aus dem UNESCO KURIER.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


13.08.2020:   Arkitekturaj lecionoj por la estonteco, pere de la estinteco
Legado kaj diskutado. Moderneaj urboj, kun siaj pavimaj vojoj kaj vitraj turoj, ne estas adaptitaj al la atendata plialtiĝo de temperaturoj. Projektitaj por provizi ombron kaj aeran cirkuladon, tradiciaj konstruaĵoj en la landoj de Mez-Oriento, Persa Golfo kaj Afriko povus inspiri pli daŭrigeblajn kaj mediprotektajn habitatojn en aliaj partoj de la mondo. Laŭ artikolo de UNESKO KURIERO.
Moderne Städte mit Beton- und Stahlbauten sind nicht geeignet, um dem wachsenden Temperaturanstieg zu trotzen. Hier können die Architekten von der kühlen Bauweise in den heißen Ländern des Orients lernen. Nach einem Artikel aus dem UNESCO KURIER.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

XX.XX.2020:   Ralph Glomp: Tabuaj vortoj en Esperanto
Vort-lernado. Nek Zamenhof nek la aliaj pioniroj de Lingvo Internacia en siaj verkoj uzis obscenajn vortojn, kvankam ĉiuj ili klopodis fari el Esperanto realan lingvon. Unue la tabuaj vortoj publike aperis en „Sekretaj Sonetoj“ de Peter Peneter en 1931(?). Post kvardekkvinjara ekzistado Esperanto fariĝis plenrajta lingvo samkiel la naciaj. Sed la vortaroj, kie i.a. estas tabuaj vortoj, ne multenombras. Ankoraŭ la esperantistaro hontas… – Fonto: Hektor Alos, Kiril Velkov – Redaktoro: Ljubomir Trifonĉovski, 1991 – Enkomputiligis: Igor Fedorov, 1999.
Weder Zamenhof noch die Pioniere der Internationalen Sprache benutzten in ihren werken obszöne Ausdrücke, obwohl es immer ihr Ziel war, Esperanto zu einer realen und lebendigen Sprache zu machen. Heute sprechen wir diese Tabu-Wörter des Esperanto aus und lernen neue hinzu.
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.


MERKREDO XX.XX.2020:   18 hPeggy Ley:  Studrondo
Plibonigo de esprim-kapabloj. Nun preskaŭ estas tradicio, ke la kvina mekredo de monato estas la ĝusta tempo por lerni novajn vortojn kaj libere paroli pri iu temo laŭ gvidado de Peggy Ley.
Es ist inzwischen Tradition geworden, dass der fünfte Mittwoch im Monat dem Erlernen neuer Ausdrücke und dem freien Sprechen unter Anleitung von Peggy Ley gehört.
(Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)
Reta renkontiĝo – bonvolu demandi la enireblecon kaj enirkodon je info [ĉe] esperanto-hamburg.de.
Online-Treffen – bitte erfragt die Teilnahmemöglichkeit und den Zugangscode unter info [ät] esperanto-hamburg.de.

XX.XX.2020:   Somera Festo


XX.XX.2020:   Mi kredas je la bono – mi kredas je Esperanto
Legado kaj lernado. 3a ĉapitro de la lerno-libro de Boris Kolker „Vojaĝo en Esperanto-lando“. Ni kune legas, lernas kaj diskutas.
Wir arbeiten gemeinsam das dritte Kapitel des Lehrbuchs von Boris Kolker „Reise im Esperanto-Land“ durch.


XX.XX.2020:   18:45 h – Pia Haasis:   2a esperantlingva gvidado tra la arta halo de Hamburg (Kunsthalle)
Bonvolu atenti: Renkontiĝejo estos la enirejo de la Kunsthalle je la 18:45 horo.
Finfine ni faros ion alian. SED KION? Hamburgo estas bela urbo kun multaj vidindaĵoj kaj kulturaĵoj. Do la elekto estis vere malfacile. La arta muzeo Kunsthalle ofertas ambaŭ. Sekve ni decidis organizi esperantlingvan gvidadon tra du ekspozicioj. Por tiuj ekspozicioj ne ekzistas publika gvidado. Pia, kiu interesiĝas pri arto kaj vizitis jam diversajn “Documenta”-ekspoziciojn en Kassel, gvidos nin esperantlingve.
Hamburga Salono – ekspozicio de la Hamburga Artista Klubo de 1897
Tiu-ĉi salono montras ĉiun jaron aliajn grupojn da pentristoj kun rilato al Hamburgo. En 2019 oni ekspozicias la skandalajn pentraĵojn de la Hamburga Artista Klubo de 1897. Oni montras pentraĵojn i.a. de Arthur Illies, Julius von Ehren, Thomas Herbst kaj Julius Wohlers. Pia havas personan rilaton kun unu de la pentristoj. Pli pri tio dum la gvidado.
Klasika Moderno de 1900 – 1960
Vi vidos pentraĵojn i.a. de Paula Modersohn-Becker, Max Beckmann, Pablo Picasso kaj Paul Klee. La klasika moderno estas la epoko de la „ismoj“ ĝis la abstrakta pentromanie-ro. Ĝi montras la evoluon de la pentraĵoj de 1900 ĝis 1960. La klasika moderno ofertas novan manieron sperti koloron, spacon, lumon, tempon, movon kaj socian realon. Neni-am antaŭe la arta libereco estis tiel radikala. Bonvolu noti ke ni renkontiĝas en la enirejo de la Kunsthalle, kiu situas tre proksime al la ĉefstacidomo, jam je la 18:45 horo por havi sufiĉe da tempo.
Erste Kunsthallenführung auf Esperanto – Bitte beachten: Treffpunkt ist Eingangsbereich Kunsthalle um 18:45 Uhr.
Wir wollen endlich mal etwas ganz anderes machen. ABER WAS? Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, die viele Sehenswürdigkeiten und kulturelle Angebote hat. Die Kunsthalle bietet beides. Wir haben uns also für eine Führung durch 2 Ausstellungen der Kunsthalle entschieden. Es gibt für diese Ausstellungen keine öffentlichen Führungen. Pia, die sich für Kunst interessiert und auch immer wieder zu den Documenta-Ausstellungen in Kassel fährt, bietet diese Führung für uns auf Esperanto an.
Hamburger Salon – Ausstellung Hamburger Künstlerklub von 1897
In diesem Salon werden jedes Jahr andere Künstlergruppen mit Bezug zu Hamburg ausgestellt. Dieses Jahr sind es die skandalösen Gemälde des Hamburger Künstlerklubs von 1897. Es handelt sich um Gemälde von z. B. Arthur Illies, Julius von Ehren, Thomas Herbst und Julius Wohlers. Pia hat zu einem der Künstler eine persönliche Beziehung. Mehr dazu während der Führung.
Klassische Moderne von 1900 – 1960
Dort befinden sich Gemälde von z. B. Paula Modersohn-Becker, Max Beckmann, Pablo Picasso und Paul Klee gezeigt. Die klassische Moderne ist das Zeitalter der „Ismen“ bis zur Abstraktion. Sie zeigt also die Entwicklung der Malerei von 1900 – 1960. In der Malerei der klassischen Moderne werden Farbe, Raum, Licht, Zeit und Bewegung aber auch die gesellschaftliche Wirklichkeit auf eine neue Weise erlebt. Nie zuvor wurde die künstlerische Freiheit so radikal umgesetzt.
Bitte beachtet, dass wir uns direkt im Eingangsbereich der Kunsthalle treffen. Die Anfangszeit ist auf 18:45 Uhr vorverlegt, damit wir genug Zeit haben.

Dezember /Decembro 2020


03.12.2020:  
Rakonto de Julian Modest: La lupino
Literatura legado.
Neĝis senĉese. En la truo la lupetoj plorĝemis malsataj. Kelkajn tagojn jam ili manĝis nenion. La lupino lekis ilin. Malrapide ĝi ekstaris kaj eliris. Ekstere blindigis ĝin la arĝenta lumo de la luno…
Wir lesen eine Geschichte von Julian Modest: Die Wölfin. Es schneite ohne Unterbrechung. Im Loch heuten die kleinen Wölfe vor Hunger. Seit einigen Tagen hatten sie nichts zu fressen. Die Wölfin leckte sie. Langsam stand sie auf und ging hinaus. Draußen blendete sie das silberne Licht des Mondes…


10.12.2020   Zamenhoffesto

Laste aktualigita 2020-05-25/rg

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed