Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

März / Marto 2018


01.03.2018:   
Filmo: Angoroj
Angoroj estas la unua longdaŭra filmo originale parolata en Esperanto. Jacques-Louis Mahé, konata el la amikaro de Raymond Schwartz sub la pseŭdonimo Lorjak, jam antaŭ la Dua Mondmilito iniciatis propagandan Esperanto-filmon tamen mutan: Antaŭen! Komence de la 1960aj Mahé, profesie foto- kaj kinofakulo, investis en la produktado de la unua fikcia filmo en la zamenhofa lingvo. Laŭ scenaro de Mahé mem, la geaktoroj de Internacia Arta Teatro (Srdjan Flego, Marc Darnault, Jana Ravšelj-Flego) prezentas krimrakonton, lokitan en la Pariza periferio de la etaj ŝtelistoj kaj trompistoj. En la filmo ludis ankaŭ Raymond Schwartz (la komisaro), Gaston Waringhien (la komentisto) kaj pluraj el la tiama pariza medio, inkluzive de tre juna Michel Duc-Goninaz. La produktado okazis en 1963/64, sed la merkato ne reagis favore. Mahé, kiu perdis grandan sumon, akuzis UEAn pri bojkoto. Kulmine de deprimiĝo, li detruis ĉiujn ekzemplerojn: restis nur du (aĉetitaj siatempe de Kastelo Grezijono kaj Brita Esperanto-Asocio) jam eluzitaj, kaj la originalo, kiun LF-koop savis en 1991, eldonante 61-minutan vidbendon. https://eo.wikipedia.org/wiki/Angoroj
Angoroj („Qualen“) ist der erste Spielfilm, der vollständig auf Esperanto gedreht wurde. Jacques-Louis Mahé produzierte bereits 1936 vor Angoroj einen Esperanto-Werbe-Stummfilm mit dem Titel „Antaŭen!“ („Vorwärts!“). Dazu bediente sich Mahé des Pseudonyms Lorjak. Zu Beginn der 1960er Jahre produzierte der Fotograf und Kinoexperte Jacques-Louis Mahé den ersten Spielfilm auf Esperanto. Er schrieb dafür selbst das Drehbuch. Als Darsteller engagierte er die Schauspieler des Internacia Arta Teatro („Internationales Kunsttheater“) Jana Ravšelj, Marc Darnault und Srdjan Flego. Er drehte mit ihnen eine Kriminalgeschichte, die im Pariser Taschendiebe- und Betrügermilieu spielt. Weitere Schauspieler waren Raymond Schwartz als Kommissar, Gaston Waringhien als Erzähler und Michel Duc-Goninaz als Assistent des Kommissars. Der Film wurde nur wenig gezeigt, unter anderem auf der Ungarischen Filmschau 1966 in Budapest. Mahé, der durch diesen Flop sehr viel Geld verlor, beschuldigte den Esperanto-Weltbund des Boykotts. Er zerstörte daraufhin fast alle Kopien, nur zwei blieben erhalten, eine davon bei der Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj im Château de Grésillon, die andere bei der British Esperanto Association. Das Original besitzt die Kooperativo de Literatura Foiro, sie hat 1991 ein Videoband herausgegeben mit einer 61 Minuten langen Version des Filmes. https://de.wikipedia.org/wiki/Angoroj


08.03.2018:   Libroprezentado „Fahrtrichtung Esperanto – Einsatz für eine Vision“ de Klaus Friese
Per la germanlingva libro „Fahrtrichtung Esperanto“ la inicianto Klaus Friese pruvas, ke Esperanto estas vizio por la estonteco. El la aro de tekstoj de diversaj aŭtoroj ni elektas kelkajn kaj diskutas.
Mit „Fahrtrichtung Esperanto“ präsentiert Klaus Friese eine Sammlung Texten unterschiedlicher Autoren, die zeigen, dass Esperanto eine Vision mit Zukunft ist. An diesem Abend schauen wir uns einige dieser Texte an und nehmen sie als Grundlage für eine Diskussion.

group-835427_640
15.03.2018:   Jarĉefkunveno / Jahreshauptversammlung

Einladung / Invito
Hiermit werden alle Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. eingeladen zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, dem 15. März 2018 um 19.30 Uhr im Kulturladen St. Georg, Raum 1/2, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

  1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
  2. Bericht der Rechnungsprüfer
  3. Beratung und Beschlussfassung darüber
  4. Entlastung des Vorstandes
  5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
  6. Wahl des Vorstands
  7. Wahl der Rechnungsprüfer
  8. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
  9. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender

books-1015594_640
22.03.2018:   GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net.


28.03.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


29.03.2018:   
La historio de Esperanto Hamburg: D-ro Werner Bormann prelegis pri la Universala Kongreso 1974 en Hamburgo
En tiu-ĉi filmita prelego de la 25a de marto 2004 la honora membro de Esperanto Hamburg, d-ro Werner Bormann, prelegis pri la ideo, pri la preparado kaj pri klaĉo kaj anekdotoj ĉirkaŭ la Universala Kongreso de Esperanto 1974 en Hamburgo. Filmo 60 minutoj.
In diesem Vortrag vom 25. März 2004 sprach das Ehrenmitglied von Esperanto Hamburg, Dr. Werner Bormann, darüber, wie die Idee entstand, den Welt-Esperanto-Kongress 1974 nach Hamburg zu holen, wie die Vorbereitungen verliefen und verrät dabei auch noch amüsante Anekdoten. Film 60 Minuten. 

April / Aprilo 2018


05.04.2018   Jürgen Wulff: Duckomenta
En muzeo en Harburg okazis la ekspozicio „Duckomenta“ (vortludado laŭ la „Dokumenta“ en Kassel) kiu prezentis anasaĵojn en la maniero, kiel desegnis Walt Disney siajn famajn figurojn. Artistoj nun verkis kaj pentris artaĵojn konatajn en anasa (aŭ eĉ musa) versio. Jürgen prezentos fotojn kaj rakontojn pri ili.
Im archäologischen Museum Harburg fand die Sonderausstellung „Duckomenta“ (ein Wortspiel mit der „Dokumenta“ in Kassel) statt. Künstler stellten weltbekannt Gemälde, Skulpturen und andere Kunstwerke auf „Duck“sche Art und Weise nach, genau so, wie Walt Disney seine Figuren gezeichnet hätte. Jürgen zeigt uns Fotos und seine Sicht der Dinge.


12.04.2018   Muzikistoj kaj muziko de Vinilkosmo
Vinilkosmo estas sendependa eldonejo en Francio kiu produktas, eldonas kaj distribuas ekskluzive esperanto-bandojn kaj artistojn en ĉiuj eblaj aktualaj muzikstiloj (roko, popo, folko, kanzono, tradicia, punko, hardkoro, mondmuziko, elektroniko, regeo, skao, hiphopo, ktp…). La artistoj venas el la tuta mondo. Ni spektos muzikfilmetojn diversajn kaj ekscios pli pri la muzik-abonklubo.
Der „Vinyl-Kosmos“ ist ein Musikverlag in Frankreich, der Esperanto-Bands und -Künstler produziert und deren Musik sämtlicher Stilrichtungen verbreitet, u. a. über einen eigenen Abonnenten-Klub. Wir schauen uns unterschiedlichste Musikvideos an.


19.04.2018:   
Gerald Roemer: Venu – vidu – Wendland
Ĉu vi konas regionon, kie vivis slavoj ĝis la 18-a jarcento, kiuj parolis „polabe“? Kie vilaĝetoj estis konstruitaj ronde? En la „Wendland“ troviĝas naturparadizoj laŭlonge de la iama landlimo inter orienta kaj okcidenta Germanio kaj je la Elbe-rivero. La regiono dum jardekoj estis skuita de planoj por la germana atomrubaĵejo in Gorleben. La kontraŭstaraj movadoj vekis grandan kreemon de subtenantoj kaj lokuloj. Gerald parolos kun fotoj pri „sia“ Wendland, pri kiu li momente estas kunaŭtoro de libro pri „111 lokoj…“.
Kennt ihr eine Region, in der bis ins 18. Jahrhundert Slaven lebten, die polabisch sprachen? Eine Landschaft mit verträumten Rundlingsdörfern? Das Wendland bietet einmalige Naturparadiese entlang des ehemaligen DDR-Grenzstreifens und der Elbe. Es ist eine Gegend, die jahrzehntelang durchgeschüttelt wurde von den Planungen für ein Atommüllendlager in Gorleben. Aus dem Widerstand erwuchs schließlich ein großes kreatives Potential. Gerald erzählt mit Bildern über „sein“ Wendland, über das er gerade an einem Buch über „111 Orte…“ mitschreibt. 


25.04.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


26.04.2018:   
Filmo: Tenerifo
Mirinda filmo pri rava kanaria insulo, naturo, arto, muziko, turismo, urboj, botaniko kaj famaj karnavalaj festoj. 60 minutoj.
Dieser Film zeigt die Schönheit der größten kanarischen Insel Teneriffa, ihre Natur, Kunst, Musik, den Tourismus, ihre Städte, die Pflanzenwelt sowie die berühmten Karnevals-Feste. 60 Minuten.

Mai / Majo 2018


03.05.2018:   
La redaktoroj de revuo „Esperanto“ Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko vizitas Hamburgon
La temoj de la prelego jenas: Revuo „Esperanto“ – kio ĝi estas nun, kio ĝi povas iĝi estonte? Eldonejo „Impeto“ – Esperanto-eldonejo kun pli ol 25-jara historio. Kaj “Fabelaj mondoj” – aŭtora projekto de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko, kiu konsistas el libroj, bildoj kaj pupoj, kreitaj de aŭtoroj. Projekto celas montri kulturan valoron kaj filozofian belecon de fabelo, la plej antikva literatura ĝenro en historio de la homaro, ĝenro, kiu dank‘ al sia sincera facileco povas esti simbola lingvo, komprenebla por ajna homo sendepende de lia nacieco, kulturo kaj aĝo.
Die beiden Redakteure der Zeitschrift „Esperanto“, herausgegeben vom Welt-Esperanto-Bund, Anna Striganova und Dima Ŝevĉenko, kommen nach Hamburg. Sie sprechen über die Zukunft der Zeitschrift und ihren eigenen Verlag „Impeto“. Dort verwirklichen sie auch ihre „Märchen-Welten“, ein Projekt mit Fabelwesen, das Anna und Dima am Herzen liegt.


06.05.2018: Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo prezentos Jan kaj Kay Friese tri memkomponitajn kantojn (tradukita al Esperanto de ilia patro Klaus Friese): „Malplena tag'“, „Kie estas vi?“ kaj „Ripozo post la rutin'“. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 6. Mai 2018, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auf der Bühne präsentieren Jan und Kay Friese drei selbstkomponierte Lieder, die ihr Vater Klaus Friese ins Esperanto übersetzt hat. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)


10.05.2018:   
Ĉielenirtago: Komuna vizito de la nova loĝejo de Jutta Sültz
Antaŭ nelonge Jutta translokiĝis ene de Hamburgo kaj invitos nin al sia nova loĝejo en Uhlenhorst por havi komunan kafon kaj kukon. Je 14.30 h ni renkontiĝos antaŭ la U3-metrostacio Uhlandstraße kaj post kelkcent metroj ni atingos nian celon. Bonvolu antaŭe anonci vian partoprenon ĉe Ralph Glomp.
Vor kurzem ist Jutta innerhalb Hamburgs umgezogen und lädt uns nun in ihre neue Wohnung in Uhlenhorst zu gemeinsamem Kaffee und Kuchen ein. Um 14.30 Uhr treffen wir uns vor der U3-Haltestelle Uhlandstraße und gehen gemeinsam zu Juttas neuem Quartier. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.


17.05.2018:   Hannelore Brunow: La rakontoj de Til Strispegulo kun liuta muziko

24.05.2018:   Volker Kraeft


30.05.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

31.05.2018:   XXX

07.06.2018:   XXX

14.06.2018:   XXX

21.06.2018:   XXX


27.06.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

28.06.2018:   XXX

XX.XX.2018:   Sabato: Komuna ekskurso al Neumünster


XX.XX.2018:   Jürgen Wulff: La misteraj fantaziplenaj mondoj de Carlos Ruiz Zafón
Ĉu vi konas la „Princon de la nebulo“, „La palacon de meznokto“ aŭ la „Lumojn de septembro“? Eble ne, sed pri la libro „La ombro de la vento“ vi certe aŭdis aŭ eĉ legis ĝin. Carlos Ruiz Zafón estas hispana aŭtoro kies fantazio fascinas. Jürgen Wulff prezentas vivon kaj verkon de Zafón kaj celas ke la fascino ankaŭ vin kaptos.
Kennst du den „Fürst des Nebels“, den „Mitternachtspalast“ oder den „dunklen Wächter“? Vielleicht nicht, aber „Der Schatten des Windes“ ist den meisten bekannt und viele haben das Buch gelesen. Der spanische Autor Carlos Ruiz Zafón fasziniert mit seiner Fantasie und seinen teils dunklen Geschichten. Jürgen Wulff präsentiert Leben und Werk des 1964 geborenen Autors mit der Absicht, dass die Faszination auch dich ergreift und du seine Werke liest.

Laste aktualigita 2018-03-17/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed