Programm

Por la antaŭaj programeroj, vidu nian arkivon. / Frühere Programmpunkte findest du in unserem Archiv.
Nia informilo aperis ĝis januaro 2015 / unser informilo erschien bis Januar 2015: die Ausgaben findest du hier: Informilo Esperanto Hamburg.

Januar / Januaro 2018

04.01.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend


11.01.2018:   
Jan Christof Hienerwadel: La ĵus finita JES
La 9-a Junulara E-Semajno okazos de la 26-a de decembro 2017 ĝis la 2-a de januaro 2018 en Pollando en la urbo Ŝĉecino ĉe la Balta Maro, tuj apud la germana landlimo. Jan Christof raportos pri siaj spertoj. http://jes.pej.pl/jes2017/
Die 9. Esperanto Jugendwoche JES findet zum Jahreswechsel in der polnischen Stadt Stettin statt. Jan Christof berichtet über seine Erlebnisse. http://jes.pej.pl/jes2017/


18.01.2018:
  Sonlibro de tekstoj de Raymond Schwartz: La stranga butiko
La Stranga Butiko estas 124-paĝa kolekto de poemoj originale verkitaj de Raymond Schwartz, kaj eldonitaj en 1931. La sonlibra-versio de la libro estis voĉlegita de Stano Marček.
Das Hörbuch mit Texten von Raymond Schwartz wird gelesen von Stano Marček.


24.01.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


25.01.2018:   
Ulrich Brandenburg: Germana Esperanto-Kongreso 2019 en Neumünster
La GEK 2019 okazos de la 7a ĝis la 10a de junio en Neumünster. La GEA-prezidanto Ulrich Brandenburg kaj la iama GEA-trezoristo Andreas Diemel venos al Hamburg por diskuti kun membroj de Esperanto Hamburg, kiamaniere ni povus helpi kaj kunorganizi la kongreson. Venu kaj kundecidu.
2019 wird der Deutsche Esperanto-Kongress vom 7. bis 10. Juni in Neumünster stattfinden. Der Vorsitzende des Deutschen Esperanto-Bundes, Ulrich Brandenburg, und Andreas Diemel, der lange Zeit im Vorstand des D.E.B. war, kommen zu uns nach Hamburg, um mit den Mitgliedern von Esperanto Hamburg zu diskutieren, wie wir bei der Organisation des Kongresses behilflich sein könnten. 

Februar / Februaro 2018


01.02.2018:   
Fabjo Montejro: Kongresoj de Esperanto 2011 en Fortaleza
Ni prezentos 44 minutan filmon de ĵurnalisto Fabjo Montejro de la 8a Tutamerika Kongreso de Esperanto, la 46a Brazila Kongreso de Esperanto kaj la 31a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, kiuj okazis samtempe.
Wir zeigen einen 44-minütigen Film des Journalisten Fabjo Montejro von drei gleichzeitig stattfindenden Kongressen in Brasilien.


08.02.2018:   
Teksto de Aleksander Korĵenkov el „La Ondo de Esperanto“: Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile…
Okaze de la centa mortodato de Ludoviko Zamenhof, forpasinta la 14an de aprilo 1917, la revuo „La Ondo de Esperanto“ aperigis fragmentojn el la 16a ĉapitro de la dua eldono de „Homarano“ (2011) de Aleksander Korĵenkov, en kiu temas pri la tri lastaj vivojaroj de la aŭtoro de Esperanto.
Anlässlich des 100. Todestages von Ludwig Zamenhof im Jahr 2017 veröffentlichte die Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“ einen Auszug aus dem Buch „Homarano“ von Aleksander Korĵenkov. Wir lesen diesen Text über die drei letzten Lebensjahre des Autors der Weltsprache Esperanto.


15.02.2018: 
 Prof-ro D-ro Martin Haase: Lingva diverseco kaj la projekto Zamenhof
Okaze de la Zamenhof-festo 2016 en Torino Martin Haase festprelegis. Filmo 45 minutoj.
Im Rahmen des Zamenhof-Festes 2016 in Turin hielt Martin Haase die Festrede. Film 45 Minuten.


22.02.2018:   Jürgen Wulff: La misteraj fantaziplenaj mondoj de Carlos Ruiz Safon
Ĉu vi konas la „Princon de la nebulo“, „La palacon de meznokto“ aŭ la „Lumojn de septembro“? Eble ne, sed pri la libro „La ombro de la vento“ vi certe aŭdis aŭ eĉ legis ĝin. Carlos Ruiz Zafón estas hispana aŭtoro kies fantazio fascinas. Jürgen Wulff prezentas vivon kaj verkon de Zafón kaj celas ke la fascino ankaŭ vin kaptos.
Kennst du den „Fürst des Nebels“, den „Mitternachtspalast“ oder den „dunklen Wächter“? Vielleicht nicht, aber „Der Schatten des Windes“ ist den meisten bekannt und viele haben das Buch gelesen. Der spanische Autor Carlos Ruiz Zafón fasziniert mit seiner Fantasie und seinen teils dunklen Geschichten. Jürgen Wulff präsentiert Leben und Werk des 1964 geborenen Autors mit der Absicht, dass die Faszination auch dich ergreift und du seine Werke liest.


28.02.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

März / Marto 2018


01.03.2018:   
Filmo: Angoroj
Angoroj estas la unua longdaŭra filmo originale parolata en Esperanto. Jacques-Louis Mahé, konata el la amikaro de Raymond Schwartz sub la pseŭdonimo Lorjak, jam antaŭ la Dua Mondmilito iniciatis propagandan Esperanto-filmon tamen mutan: Antaŭen! Komence de la 1960aj Mahé, profesie foto- kaj kinofakulo, investis en la produktado de la unua fikcia filmo en la zamenhofa lingvo. Laŭ scenaro de Mahé mem, la geaktoroj de Internacia Arta Teatro (Srdjan Flego, Marc Darnault, Jana Ravšelj-Flego) prezentas krimrakonton, lokitan en la Pariza periferio de la etaj ŝtelistoj kaj trompistoj. En la filmo ludis ankaŭ Raymond Schwartz (la komisaro), Gaston Waringhien (la komentisto) kaj pluraj el la tiama pariza medio, inkluzive de tre juna Michel Duc-Goninaz. La produktado okazis en 1963/64, sed la merkato ne reagis favore. Mahé, kiu perdis grandan sumon, akuzis UEAn pri bojkoto. Kulmine de deprimiĝo, li detruis ĉiujn ekzemplerojn: restis nur du (aĉetitaj siatempe de Kastelo Grezijono kaj Brita Esperanto-Asocio) jam eluzitaj, kaj la originalo, kiun LF-koop savis en 1991, eldonante 61-minutan vidbendon. https://eo.wikipedia.org/wiki/Angoroj
Angoroj („Qualen“) ist der erste Spielfilm, der vollständig auf Esperanto gedreht wurde. Jacques-Louis Mahé produzierte bereits 1936 vor Angoroj einen Esperanto-Werbe-Stummfilm mit dem Titel „Antaŭen!“ („Vorwärts!“). Dazu bediente sich Mahé des Pseudonyms Lorjak. Zu Beginn der 1960er Jahre produzierte der Fotograf und Kinoexperte Jacques-Louis Mahé den ersten Spielfilm auf Esperanto. Er schrieb dafür selbst das Drehbuch. Als Darsteller engagierte er die Schauspieler des Internacia Arta Teatro („Internationales Kunsttheater“) Jana Ravšelj, Marc Darnault und Srdjan Flego. Er drehte mit ihnen eine Kriminalgeschichte, die im Pariser Taschendiebe- und Betrügermilieu spielt. Weitere Schauspieler waren Raymond Schwartz als Kommissar, Gaston Waringhien als Erzähler und Michel Duc-Goninaz als Assistent des Kommissars. Der Film wurde nur wenig gezeigt, unter anderem auf der Ungarischen Filmschau 1966 in Budapest. Mahé, der durch diesen Flop sehr viel Geld verlor, beschuldigte den Esperanto-Weltbund des Boykotts. Er zerstörte daraufhin fast alle Kopien, nur zwei blieben erhalten, eine davon bei der Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj im Château de Grésillon, die andere bei der British Esperanto Association. Das Original besitzt die Kooperativo de Literatura Foiro, sie hat 1991 ein Videoband herausgegeben mit einer 61 Minuten langen Version des Filmes. https://de.wikipedia.org/wiki/Angoroj


08.03.2018:   Libroprezentado „Fahrtrichtung Esperanto – Einsatz für eine Vision“ de Klaus Friese
Per la germanlingva libro „Fahrtrichtung Esperanto“ la inicianto Klaus Friese pruvas, ke Esperanto estas vizio por la estonteco. El la aro de tekstoj de diversaj aŭtoroj ni elektas kelkajn kaj diskutas.
Mit „Fahrtrichtung Esperanto“ präsentiert Klaus Friese eine Sammlung Texten unterschiedlicher Autoren, die zeigen, dass Esperanto eine Vision mit Zukunft ist. An diesem Abend schauen wir uns einige dieser Texte an und nehmen sie als Grundlage für eine Diskussion.

group-835427_640
15.03.2018:   Jarĉefkunveno / Jahreshauptversammlung

Einladung / Invito
Hiermit werden alle Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. eingeladen zur ordentlichen Mitgliederversammlung (Jahreshauptver­sammlung) am Donnerstag, dem 15. März 2018 um 19.30 Uhr im Kulturladen St. Georg, Raum 1/2, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

  1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
  2. Bericht der Rechnungsprüfer
  3. Beratung und Beschlussfassung darüber
  4. Entlastung des Vorstandes
  5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
  6. Wahl des Vorstands
  7. Wahl der Rechnungsprüfer
  8. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
  9. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender

Laste aktualigita 2018-01-01/rg

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed