Archiv – Arkivo

informilo Esperanto Hamburg (1980 – 2015-01)

Programo 2015 (PDF)

Kantokonkurso 02.10.2015

Archiv unserer Programmpunkte der Klubabende
Arkivo de niaj programeroj de la klubaj vesperoj

Juli / Julio 2019


04.07.2019:   Genro kaj cisgenra normigo
La esprimo „genra egaleco“ lastatempe furoras, interalie en Esperantujo: ĝi aperas ekzemple kiel kongresa temo aŭ TEJO-komisiono. Sed tro ofte ĝi okazas en manieroj, en kiuj estas limigita, trosimpligita, nedaŭripova kaj de longtempa vidpunkto eĉ eventuale damaĝa. Informado kaj diskutado lax artikolo de revuo KONTAKTO.
Nach einem Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO informieren wir uns und diskutieren wir über die Geschlechtervielfalt und den Umgang hiermit.


10.07.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


 11.07.2019:   Ĵomart kaj Nataŝa – 30 jaroj da kunkantado
Tiu ĉi historio eble estas iel simila al multaj: Vi eklernas Esperanton kaj eniras la movadon. Se vi estas muzik-ŝatanto, vi tuj deziras ekkoni kantojn originale verkitajn en Esperanto. Frue aŭ malpli frue vi renkontas la muzikon de Ĵomart kaj Nataŝa. Ni auskultas kantojn de ili kaj legas artikolon de revuo KONTAKTO.
Es ist immer gleich: Du lernst Esperanto und nimmst an Treffen teil. Wenn Du Musik magst, dann möchtest Du Lieder im Esperanto-Original hören. Und früher oder später kommst Du nicht mehr an der Musik von Ĵomart und Nataŝa vorbei. Ein Text über 30 Jahre des Musiker-Ehepaares aus der Zeitschrift KONTAKTO und Lieder von Ĵomart und Nataŝa.


 18.07.2019:   Pluramemo – novaj difinoj en amorilatoj
Pluramemo estas vivmaniero en kiu, kun la konsento de ĉiuj koncernaj homoj, oni rajtas havi pli ol unu amrilaton samtempe. Kion vi opinias? Diskutado laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Polyamorie bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der man mehrere Partner liebt und zu jedem einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Wie ist deine Meinung hierzu? Eine Diskussion auf Grundlage eines Artikels aus der Zeitschrift KONTAKTO.

globuli-1574436_1280
25.07.2019:   Homeopatio ne funkcias
Homeopatio estas unu el la plej popularaj formoj de alternativa medicino. Sed homoj, inkluzive de ĝiaj uzantoj, ofte ne scias, kio ĝi reale estas: ĝi estas io natura kun plantoj, ĉu ne? Tute ne. Laŭ artikolo de revuo KONTAKTO.
Homöopathie ist eine der beliebtesten Formen der alternativen Medizin. Aber selbst die Anwender dieser Medizin wissen häufig nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Vermutlich irgendetwas mit Pflanzen? Zu kurz gesprungen. Nach einem Artikel der Zeitschrift KONTAKTO.


MERKREDO   31.07.2019:   18 h – Peggy Ley: Studrondo 2.0
Ni revivigu la studrondon. Ni komune, memstare, seninstruiste akiros novajn lingvosciojn, kreskigos nian vorttrezoron kaj trejnos la liberan parolon. Nin gvidos Peggy Ley. Studrondo – kunmetita el la radikoj „stud“ kaj „rond“ – estas nomo por grupo de personoj, kiuj celas al komuna, seninstruista memlernado por atingi komunan aŭ propran celon. Temas pri akirado aŭ pligrandigo de aktiva vorttrezoro, por uzi ĝin en libera parolo, tiel kreskante la sekurecon en esprimado de propraj pensoj kaj imagaĵoj  aŭ por respondi al ideoj de kundiskutanto. La studrondaj renkontiĝoj okazos pli frue ol la kutimaj ĵaŭdaj vesperoj – nome je komforta merkredo je komforta 18a horo en komforta buroo 3.
Lasst uns die Studrondo wiederbeleben. Wir erarbeiten uns gemeinsam, selbstständig, lehrerlos neues Sprachwissen, erweitern unseren Wortschatz und trainieren das freie Sprechen. Dorthin geleitet uns Peggy Ley. Das Esperantowort „Studrondo“ ist aus den Wörtern für „studieren“ oder auch lernen und „Runde“ zusammengesetzt. Es bedeutet also erst einmal einfach nur Studienkreis oder Studiengruppe. In der Studrondo wird eigenständig gemeinsam gelernt, um eigene oder gemeinschaftliche Ziele zu erreichen. Es geht darum, den aktiven Wortschatz zu erweitern und anzuwenden, um frei zu sprechen und dadurch mehr Sicherheit darin zu bekommen, eigene Gedanken und Vorstellungen auszudrücken oder auf Ideen der Gesprächspartner antworten zu können. Die Studrondo-Treffen finden früher als die üblichen Donnerstag-Abende statt – nämlich jeweils an einem Mittwoch bereits zu einer komfortablen Zeit (18 Uhr) in einem gemütlichen Büro 3(Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)

Juni / Junio 2019


Programŝanĝo
 
  06.06.2019:   Peggy Ley: Studrondo 2.0
Ni revivigu la studrondon. Ni komune, memstare, seninstruiste akiri novajn lingvo-sciojn, kreskigu nian vort-trezoron kaj trejnu la liberan parolon. Nin gvidos Peggy Ley. Studrondo – kunmetita el la radikoj „stud“ kaj „rond“ – estas nomo por grupo de personoj, kiuj celas al komuna, seninstruista memlernado por atingi komunan aŭ propran celon. Temas pri akirado aŭ pligrandigo de aktiva vortrezoro, por uzi ĝin en libera parolo, tiel kreskante la sekurecon en esprimado de propraj pensoj kaj imagaĝoj aŭ por respondi al ideoj de kundiskutanto.
Lasst uns die Studrondo wiederbeleben. Wir erarbeiten uns gemeinsam, selbstständig, lehrerlos neues Sprachwissen, erweitern unseren Wortschatz und trainieren das freie Sprechen. Dorthin geleitet uns Peggy Ley. Das Esperantowort „Studrondo“ ist aus den Wörtern für „studieren“ oder auch lernen und „Runde“ zusammengesetzt. Es bedeutet also erst einmal einfach nur Studienkreis oder Studiengruppe. In der Studrondo wird eigenständig gemeinsam gelernt, um eigene oder gemeinschaftliche Ziele zu erreichen. Es geht darum, den aktiven Wortschatz zu erweitern und anzuwenden, um frei zu sprechen und dadurch mehr Sicherheit darin zu bekommen, eigene Gedanken und Vorstellungen auszudrücken oder auf Ideen der Gesprächspartner antworten zu können. (Foto: Depositphotos.com, Urheber: monkeybusiness, Datei-ID: 4754321)

NE OKAZOS   06.06.2019:   Rotary – tutmonda ideo
Peter Opa el Los Angeles / Usono restos kelkajn tagojn pro Rotary-kongreso en Hamburgo. Antaŭ ol forvojaĝi al Esperanto-kongreso en Neumünster li prezentos ĉe ni sian hejman urbon kaj la ideon de Rotary.
Peter Opa aus Los Angeles / USA verbringt einige Tage wegen eines Rotary-Kongresses in Hamburg. Bevor er zum Esperanto-Kongress nach Neumünster weiterreist, zeigt er uns seine Heimatstadt und erklärt uns die Idee von Rotary.


07. – 10.06.2019:   Germana Esperanto Kongreso 2019 en Neumünster
Por ebligi al plejmulte da la membroj de Esperanto Hamburg partopreni la kongreson en Neumünster, la estraro de EHH decidis subvencii la viziton de EHH-membroj per 25 Eŭroj. Bonvolu turni vin kun kotiza kvitanco al nia kasisto.
Um möglichst vielen Mitgliedern von Esperanto Hamburg e.V. die Teilnahme am Kongress in Neumünster zu ermöglichen, entschied der EHH-Vorstand den Besuch für EHH-Mitglieder mit 25 Euro zu subventionieren. Bitte die Kongressgebühren-Quittung unserem Kassierer vorlegen.


13.06.2019:   Antaŭ 200 jaroj la biciklo estis inventita – kaj – Neŭromerkatiko, moderna ilo por regi la homon
Du artikoloj el la revuo KONTAKTO por legi kaj diskuti. Kio estas neŭromerkatiko? Ĝi estas merkatiko, kiu uzas diversajn stimulojn, influantajn sur la homa cerbo, por kaŭzi la necesan agon. Tiuj stimuloj povas efiki pere de vido-, flaro- tuŝo- kaj kaj gustosensoj, memorkapablo, sociaj stereotipoj kaj valoraĵoj, do ĉio, kio povas provoki senkonsciajn reagojn de la celata aĉetonto.
Wir lesen und diskutieren zwei Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO. Vor zwei Jahrhunderten wurde das Fahrrad erfunden, hierzu gibt es viel Wissenswertes. Außerdem: Neuro-Marketing. Dies ist Marketing für die Sinne, es soll beim potenziellen Käufer unterbewusste positive Gefühle auslösen und somit den Absatz der Produkte steigern.


20.06.2019:   Historio de la vestaĵoj en Burundu
Dum la Afrika IJK oni povis rimarki la imponajn vestaĵojn de multaj partoprenantoj kaj vidis, ke el la diversaj landoj estas tre diversaj stiloj de vestaĵoj. Specife la burundanoj demonstris dum la Kulturlingva Festivalo belajn tradiciajn vestaĵojn. Laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Die Geschichte der Kleidung im afrikanischen Burundi ist bunt. In einem Artikel der Zeitschrift KONTAKTO wird von der Schönheit und Vielfalt der traditionellen Kleidung berichtet.


26.06.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido   VERSCHOBEN AUF 10. Juli 2019
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


27.06.2019:   Religio en la hodiaŭa mondo
La vorto „religio“ pripensigas nin pri du malsamaj aferoj: unuflanke aro de kredoj pri la apero de la universo kaj ĝiaj vivaĵoj, aliflanke organizita grupo de homoj, kies ligo estas komunaj kredoj kaj obeemo al la samaj reguloj. Diskutado laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Nach einem Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO beleuchten wir das Thema „Religion“ in der heutigen Welt.

Mai / Majo 2019


02.05.2019: 
  Aleksandro Melnikov: Rostov-na-Donu bilde kaj komente (kiel hologramo de la vivo en Rusio) kaj Homo sub Stalin ĝis Putin (viveroj de esperantisto en la tiom malsamaj epokoj)
Aleksandro S. Melnikov naskiĝis en 1951, esperantistiĝis en 1965. Profesoris kaj estris katedron de fremdaj lingvoj de teknika universitato. Membro de la Akademio de Esperanto, laŭreato de la premio je la nomo de akademiano Paul Ariste (pro kontribuo al interlingvistiko), dum pluraj jaroj –kunlaboranto de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Poznana Universitato. Diplomiĝis fakultate de kemio, poste – pri la angla lingvo. En 1990 doktoriĝis pri teorioj rilataj al internacia planlingvo. En 2004 defendis la unuan kaj, eble, solan en la mondo habilitacian disertacion pri tio, kio ebligas al Esperanto krei, konservi kaj transdoni kulturaĵojn, kia estas lingva personeco de tipa E-kulturano, kiel naskiĝas esperantonimoj, kiujn rimedojn Esperanto havas por estetikeco kaj emocieco de tekstoj ktp. Aŭtoras centon da sciencaj kaj popularigaj artikoloj kaj dekon da libroj en la rusa kaj Esperanto. Lian verkon “Gvidlibro tra Esperantio…” (2015) akademiano Carlo Minnaja nomis mejloŝtono de la E-kulturo. En la movado – klubestro en Rostov-na-Donu (kvinon da jaroj eĉ profesia), SEJM-prezidanto, Ĉefdelegito de UEA en Sovetio ktp. Ekde 1968 (tiam lernejano) instruis Esperanton en diversaj landoj: dum la Bergena UK, kadre de la projekto Indiĝenaj Dialogoj en Nederlando, en NASK (Usono), Barlastono (Britio) k.a. Prelegis en dekoj da landoj: de Japanio ĝis Hispanio, de Islando ĝis Aŭstralio.
Alexander Melnikov, geboren 1951, ist seit mehr als fünf Jahrzehnten in der Esperanto-Welt aktiv. Als Linguist schrieb er eine Doktorarbeit über internationale Plansprachen. Sein heutiger Vortrag handelt von seiner Heimatstadt Rostow am Don und darüber, wie es sich als Mensch unter Stalin bis Putin lebte bzw. lebt.


05.05.2019:    
Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo ni denove prezentos la lingvon internacian. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 5. Mai 2019, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auch auf der Bühne werden wir wieder die „Internationale Sprache“ präsentieren. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)


09.05.2019:   Jahreshauptversammlung 2019 / Jarĉefkunveno 2019 de Esperanto Hamburg
La Jarĉefkunveno de Esperanto Hamburg okazos je la kutima tempo je 19.30 h en la salono 1/2 de Kulturladen St. Georg.
Die Jahreshauptversammlung findet zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr im Rahmen des Klubabends im Raum 1/2 des Kulturladen St. Georg statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

 1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
 2. Bericht der Rechnungsprüfer
 3. Beratung und Beschlussfassung darüber
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
 6. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
 7. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender


16.05.2019:   
Esperanto-Schnupperkurs: Was Sie schon immer über Esperanto wissen wollten und nie zu fragen wagten
Nach dem Europafest in Norderstedt nun ein öffentlicher Schnupperkurs mit Peggy Ley für alle Interessierten der Internationalen Sprache.


22.05.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido FÄLLT AUS / NE OKAZOS
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“. Sed en Majo la kunsido ne okazos. Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“. Im Mai fällt die Sitzung aber aus.

books-1015594_640
23.05.2019:   
GraVe: Gramatika Vespero – hodiaŭ: ĉu, se, ĉar, ke…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instrumaterialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung von „ĉu, se, ĉar, ke…“ mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net.


30.05.2019:  
 Ĉielenirtago: Adiaŭo de Esperanto-arbo kaj vizito de Geschichtswerkstatt Horn
La plej lasta komuna ekskurso al la „Esperanto-arbo“ en Hamburgo okazos ĉi-jare, ĉar la arbo estos faligota pro novkonstruado de metro-linio. Je la 15a horo ni renkontiĝos ekster la U2/U4-metrostacio „Horner Rennbahn“ – eliro „Am Gojenboom“. La prezidanto de la „Geschichts-Werkstatt Horn“ post gvidado malfermos la pordon al la interesa historio de kvartalo Horn. Poste estos tempo por havi kafon kaj kukon (laŭ deziro – je pro-praj kostoj) ĉe kafejo MAY. Bonvolu anonci vin ĉe kluba renkontiĝoj aŭ je info@esperanto-hamburg.de.
In diesem Jahr findet der allerletzte Ausflug zum „Esperanto-Baum“ in Hamburg statt, weil der Baum dem Neubau einer U-Bahn-Linie zum Opfer fallen wird. Wir treffen uns um 15 Uhr an der U2/U4-Haltestelle „Horner Rennbahn“ – oben am Ausgang „Am Gojenboom“. Der Vorsitzende der „Geschichtswerkstatt Horn“ öffnet uns nach der Führung die Türen zur interessanten Geschichte des Stadtteils Horn. Danach haben wir Gelegenheit, unseren Kaffeedurst und Kuchenhunger im „Café MAY“ zu stillen (auf eigene Kosten). Anmeldung bei den Klubabenden oder unter info@esperanto-hamburg.de.

April / Aprilo 2019


04.04.2019:   
Prelego de István Ertl: Traduki, redakti, lingvumado pri Esperanto-tekstoj
István Ertl prezentis la prelegon „Traduki, redakti, lingvumado pri Esperanto-tekstoj“, en la 26a Seminario por Aktivula Maturigo, organizita de UEA kaj Hispana Esperanto-Federacio kaj okazinta en Herrera del Duque (Hispanio) en 2016, paralele kun la 75a Hispana Kongreso de Esperanto. Filmo, 41 minutoj.
István Ertl hielt den Vortrag über das Übersetzen, Bearbeiten und das Spielen mit der Sprache bei Esperanto-Texten 2016 in Spanien. Film, 41 Minuten.


11.04.2019:   
Jürgen Wulff: Ŝanĝoj de la Gänsemarkt en Hamburgo
(Foto: Wikimedio.org) La placo Gänsemarkt meze de Hamburgo estas konata al ĉiuj, ankaŭ ties aspekto. Sed la aspekto de la ejo multfoje ŝanĝiĝis: de fi-loko al nobla kvartalo, kun opero – sen opero, kun kinejo – sen kinejo, kun tramo – sen tramo. Estas vere histori-plena loko, kie ofte laŭdita kaj tute prisilentita Gotthold Ephraim Lessing laboris kaj Georg Friedrich Händel estis dungita kiel simpla violinisto. Jürgen Wulff prezentos bildojn kaj rakontojn.
Der Gänsemarkt im Herzen Hamburgs ist jedem bekannt, auch dessen Erscheinungsbild. Aber das Erscheinungsbild des Ortes wandelte sich im Laufe der Zeit: vom Bordell-Bezirk zum Feine-Leute-Viertel, mit Oper – ohne Oper, mit Kino – ohne Kino, mit Straßenbahn – ohne Straßenbahn. Ein geschichtsträchtiger Platz, an dem der hochgelobte, aber auch totgeschwiegene Gotthold Ephraim Lessing arbeitete und Georg Friedrich Händel als einfacher Geigenspieler eine Anstellung fand. Jürgen Wulff präsentiert Bilder und Geschichten.


17.04.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


18.04.2019:   Artefarita Intelekto – inter mito kaj realo
Ĉu maŝinoj iĝos pli inteligentaj ol homaj estaĵoj? Ĉu tio estas mito, inspirita de sciencfikcio? En la termino „Artefarita Intelekto“ (AI), la vorto „intelekto“ estas nur metaforo. Dum AI povas superi homojn je la kalkula kapablo, ĝi povas atribui nenian signifon al ĉi tiuj kalkuloj. Do, redukti la kompleksecon de vivanta estaĵo al komputila kodo estas eraro. Same la ideo, ke maŝinoj povas anstataŭi homojn, estas absurda. (Laŭ artikoloj de la revuo „UNESKO Kuriero“.)
Werden Maschinen in der Zukunft intelligenter sein als Menschen – oder ist das nur Fiktion? Die Bezeichnung „Künstliche Intelligenz“ ist irreführend, denn ein Computer kann eine Rechnung sehr viel schneller lösen als der Mensch – er kann dem Ergebnis aber keine Bedeutung beimessen. Die Komplexität eines Menschen auf einen Computer-Code übertragen zu wollen, ist somit falsch. Genauso die Idee, dass Maschinen den Menschen ersetzen können. (Nach Artikeln aus dem „UNESCO-Kurier“.)


25.04.2019:   
YouTube-filmetoj: Novaĵoj de Evildea
Richard Delamore estas YouTube‑komediisto, aktoro, kaj paroladisto, kiu loĝas en Aŭstralio. Li uzas la kaŝnomon Evildea en lia videobloga kanalo en YouTube. Li estas unu el la plej aktivaj esperantistoj, kiuj komencis YouTube‑filmetan blogon. (Vikipedio.) Ni spektos la plej aktualajn filmetojn de la eksterordinara artisto Evildea.
Der Australier Richard Delamore alias Evildea ist wahrscheinlich die schillerndste Persönlichkeit der Esperanto-Welt. Wöchentlich veröffentlicht er neue Video-Blogs bei YouTube und schildert in der internationalen Sprache seine Sicht der Dinge. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Filmchen.

März / Marto 2019


07.03.2019:    Bestaj rajtoj ― homaj rajtoj! Ĉu veganismo troigas?
Multaj homoj en la tuta mondo batalas por homaj rajtoj. Ankaŭ mi tion faras, sed laŭ mi homaj kaj bestaj rajtoj estas egale gravaj. Ĉar kio estas la diferenco inter homoj kaj bestoj? Ĝi ne estas biologia ― homo ja estas animalo. La limo inter homo kaj la aliaj bestoj estas socie konstruita, kaj ĝi ne estas fiksa. Historie, kelkaj grupoj de homoj estis traktataj kiel bestoj. (laŭ artikolo de la revuo Kontakto)
Was ist der Unterschied zwischen Menschen und Tieren? Haben auch Tiere Rechte? Die Grenze zwischen dem Menschen und den anderen Tieren ist sozial und nicht festgelegt. In der Vergangenheit wurden einige Gruppen von Menschen als Tiere behandelt. (Ein Artikel aus der Zeitschrift KONTAKTO)


14.03.2019   Prelego de prof-ro dr-o Sabine Fiedler: Esperanto – novaj esploroj pri lingvouzo kaj parolkomunumo
La prelego donas superrigardon pri rezultoj de esplorprojekto pri la nuna uzo de la planlingvo. Ĝi prilumas Esperanto-komunikadon en plej diversaj situacioj (kiel ekz. ĉiutaga konversacio, sciencaj prelegoj, debatoj). Ĉefaj temoj de la prelegoj estas la rolo de humuro en Esperanto-komunikado kaj la pluevoluo de la lingvo.
Sabine Fiedler estas lingvisto en la Universitato de Leipzig, kie ŝi doktoriĝis pri la angla lingvo kaj habilitiĝis en Ĝenerala Lingvistiko per studo pri la frazeologio en planlingvoj (speciale Esperanto). Ŝiaj ĉefaj esplortemoj estas frazeologio, interlingvistiko (esperantologio), lingvafrankaoj kaj komiksoj.
Der Vortrag von Prof. Dr. Sabine Fiedler gibt einen Überblick über die Resultate des Entwicklungsprojektes über die heutige Nutzung der Plansprache. Sie beleuchtet die Esperanto-Kommunikation in vielen verschiedenen Situationen (wie z. B. die tagtägliche Konversation, wissenschaftliche Vorträge oder Debatten). Die Hauptthemen des Vortrags sind die Rolle des Humors in der Esperanto-Kommunikation und die Weiterentwicklung der Sprache.


Freitag 15.03.2019 19:00 Uhr  
Vortrag in deutscher Sprache: Prof. Dr. Sabine Fiedler: Mehr als Krach, PENG, Arrrrrgh – Comics zwischen Literatur, Massenmedium und Kunst
Comics können aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Einige sehen sie als literarische Gattung, andere als Massenmedium, wieder andere als Kunstform (in Frankreich, wo Comic la bande dessinée, BD heißt, spricht man bekanntlich von der ‚neunten Kunst‘). In ihrer semiotischen Funktionsgemeinschaft von Sprache und Bild sind sie sowohl hinsichtlich ihrer erzählerischen Potenzen als auch ihrer ästhetischen Wirkungen unverwechselbar. In ihnen wird Bedeutung durch eine Vielfalt an Kommunikationsebenen und verbalen Gestaltungselementen (Erzählertext, mündliche Rede in Sprechblasen, Inserttexte, Soundwords u.a.) zum Ausdruck gebracht. Der Vortrag beginnt mit einem kurzen Überblick über die Geschichte des Comics, wird danach das Zusammenwirken zwischen der visuellen und verbalen Ausdrucksebene näher beleuchten und betrachtet abschließend die Leistungen des Comics unter zwei ganz speziellen Aspekten. Das sind die Dokumentation von Zeitgeschehen durch vielfältige Möglichkeiten der Bezugnahme auf sprachliche und außersprachliche Realität und die Vermittlung von Einblicken in Sprachwandelphänomene.
Sabine Fiedler ist Sprachwissenschaftlerin am Institut für Anglistik der Universität Leipzig. Sie promovierte 1986 auf dem Gebiet der englischen Fachsprachenforschung und habilitierte sich 1999 in Allgemeiner Sprachwissenschaft (in Interlinguistik) mit einer Arbeit zur Phraseologie in Plansprachen (insbes. Esperanto). Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Phraseologie, Interlinguistik/Esperantologie, Sprachenpolitik, Lingua-franca-Kommunikation und Comics. Seit 2011 ist sie Vorsitzende der Gesellschaft für Interlinguistik e.V.


21.03.2019:   
Ole Therkelsen en 96a UK: Portreto de la dana verkisto Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen, kiu fariĝis mondfama fabelisto, naskiĝis en Odense en la jaro 1805 kaj forpasis en Kopenhago en 1875. En 2011 Ole Therkelsen skizis dum 50 minutoj pri ”Portreto de la dana verkisto Hans Christian Andersen” en la 96a UK, kiu okazis en Kopenhago, Danio. Aleksandr Kogan filmis.
Hans Christian Andersen, geboren 1805 in Odense und gestorben 1875 in Kopenhagen, war ein weltberühmter dänischer Märchenerzähler. Ole Therkelsen präsentierte 2011 während des Esperanto-Weltkongresses in Kopenhagen ein Portät über das Leben und Schaffen Andersens. Film, 50 Minuten.

27.03.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

books-1015594_640
28.03.2019:   
GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net. 

Februar / Februaro 2019


07.02.2019:   
Roman Dobrzynski: Litovio – prelego kaj nova filmo
Nia kara Roman Dobrzynski, pola ĵurnalisto kaj Honora Membro de UEA, denove venos al nia klubejo por prelegi pri sia vojaĝo al Litovio kaj por pezenti sian novan 28-minutan filmon pri la balta lando.
Unser geschätzter Roman Dobrzynski, ein polnischer Journalist und Ehrenmitglied des Esperanto-Weltverbandes, besucht ein weiteres Mal unseren Klub, um über seine Reise nach Litauen zu berichten und seinen neuesten 28-minütigen Film über das baltische Land zu präsentieren.


14.02.2019:   Notre-Dame-des-Landes – multfaceta batalo kontraŭ projekto de flughaveno

Ĉu vi aŭdis pri Notre-Dame-des-Landes? Ĝi estas vilaĝo en okcidenta Francio, kiu famas pro projekto de nova internacia flughaveno. (Laŭ artikoloj de la revuo „UNESKO Kuriero“.) – (Foto: (c) vlerijse, depositphotos.com, 99831746)
Wer kennt nicht das französische Dörfchen Notre-Dame-des-Landes, das zum internationalen Flughafen ausgebaut werden soll? Doch es regt sich Protest. Nach einem Artikel des „Unesco-Kurier“.


21.02.2019:   
Diana Sauerwein: Marŝado de 1.000 kilometroj tra germanujo
„Mi sciis ke mi enskribos antaŭ mi sciis la tutajn detalojn pri la vojaĝo“. Movigu vian vivon, la reklamo diris kaj jes, mi sonĝis pri aventuroj, pri defioj, pri ion novan kion mi antaŭe nek faris nek spertis. Eksciu pli pri kiel mi marŝis mil kilometrojn tra germanujo de Grainau en la sudo al Kap Arkona sur la insulo Rügen en la nordo. Aŭdu pri kiom multe da bananoj ni konsumis, kiom multe da plastroj ni bezonis kaj kial ne ĉiu partoprenanto atingis la celon.
Diana Sauerwein marschierte 1000 Kilometer durch Deutschland – von Grainau im äußersten Süden bis nach Kap Arkona im äußersten Norden auf der Insel Rügen. Sie berichtet, wie viele Bananen und Pflaster ihren langen Weg gepflastert haben.


27.02.2019:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


28.02.2019:   
Jürgen Wulff: Naskiĝdatreveno de Claude Piron
Claude Piron (naskiĝis la 26-an de februaro 1931 en Namuro/Belgio, mortis la 22-an de januaro 2008 en Gland/Svislando) estis svisa esperantisto, lingvisto kaj psikologo; de 1956 ĝis 1961 li ankaŭ estis tradukisto por Unuiĝintaj Nacioj (el la ĉina, el la angla, el la rusa kaj el la hispana en la francan). Post sia laboro ĉe UN, li laboris por Monda Organizaĵo pri Sano en la tuta mondo kaj verkis multajn Esperantajn verkojn. Li ankaŭ uzis Esperanton en multaj landoj, inkluzive de Japanio, Ĉinio, Uzbekio, Kazaĥlando kaj kelkaj lokoj en Afriko kaj Latina Ameriko, kaj preskaŭ ĉiuj eŭropaj landoj. Li instruis Esperanton ĉe la Ŝtata Universitato de San-Francisko. Lia verkaro inkluzivas lernolibrojn, facilajn legaĵojn, romanojn, novelojn, poezion, faklibrojn kaj artikolojn. Liaj plej famaj verkoj estas Gerda Malaperis kaj La Bona Lingvo. Li ankaŭ verkis romanojn sub la pseŭdonimoj Johán Valano kaj Johán Balano. (Vikipedio.)
Claude Piron, geboren am 26. Februar 1931 in Belgien und gestorben am 22. Januar 2008 in der Schweiz, war nicht nur Esperantist, Linguist und Psychologe, sondern er arbeitete lange Zeit als Übersetzer bei den Vereinten Nationen und bei der Welt-Gesundheits-Organisation. Er nutzte Esperanto weltweit und unterrichtete die internationale Sprache an der Universität San Francisco. Als Autor schrieb er viele Werke, die die Esperanto-Welt prägten. Das berühmteste Buch zum Lernen ist wohl „Gerda malaperis“, das auch verfilmt wurde. Er schrieb nicht nur unter eigenem Namen, sondern nutzte auch die Pseudonyme „Johán Valano“ und „Johán Balano“. 

Januar / Januaro 2019

03.01.2019:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend


10.01.2019:   La 104-a Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio
La venonta UK okazos en Finnlando. Ni lernos pri la lando kaj Lahtio, ricevos informojn pri la Universala Kongreso, spektos filmetojn kaj faros unuajn paŝojn en la finna lingvo.
Der nächste Esperanto-Weltkongress findet in Lahti in Finnland statt. Wir lernen Land und Leute kennen, erhalten Informationen über den Kongress, genießen kleine Filmchen und wagen die ersten Schritte in der finnischen Sprache.


17.01.2019:   
Gerald Roemer: Pedale tra Prignitz
Gerald rakontas pri sia bicikla vojaĝo tra tiu brandenburgia regiono, meze inter Hamburgo kaj Berlino, nekonata, maldense loĝata, kun pitoreskaj urbetoj kiel perloj en la verda ĉirkaŭaĵo nordoriente de rivero Elbe.
Gerald erzählt über seine Radtour durch die Prignitz, eine Region mittig zwischen Hamburg und Berlin, so unbekannt wie einsam, mit hübschen Kleinstädten wie Perlen im weiten Grün der welligen Landschaft nordöstlich der Elbe. 


23.01.2019:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


24.01.2019:   
Filmo: Omaĝe al Marjorie Boulton
Doktorino Marjorie Boulton (1924 — 2017) estis angla aŭtorino, kiu verkis kaj en la angla lingvo kaj en Esperanto. Ŝia verkaro ampleksas poeziaĵojn, dramojn, novelojn, rakontojn kaj eseojn. Krome ŝi tradukis. Esperanton ŝi eklernis en 1949. Ŝi iĝis honora membro de Universala Esperanto-Asocio. (Vikipedio) – Jorge Camacho gvidis poezian vesperon omaĝe al la granda esperanta verkistino Marjorie Boulton. La omaĝo okazis en 2017. Filmo 70 minutoj.
Dr. Marjorie Boulton (1924 bis 2017) war eine britische Autorin, die sowohl in ihrer Muttersprache als auch in der internationalen Sprache geschrieben hat. Ihr Werk umfasst Poesie, Dramen, Novellen, Erzählungen, Essays und Übersetzungen. 1949 erlernte sie Esperanto. Sie war Ehrenmitglied der Welt-Esperanto-Organisation. Die Hommage an Marjorie Boulton leitete der Esperanto-Sprecher Jorge Camacho 2017. Film 70 Minuten.

books-1015594_640
31.01.2019:   
GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, apliki ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net. 

Dezember / Decembro 2018


06.12.2018:   Nikolao de Mira

Sankta Nikolao aŭ Nikolao de Mira, (naskiĝis inter 270 kaj 286 en Patara; mortis la 6-an de decembro 326, 345, 351 aŭ 365), aktivis en la unua duono de la 4-a jarcento kiel greka episkopo en Mira en Likio (regiono de Anatolio), tiam parto de la Romia imperio. Lia nomo signifas „venkulo de la popolo“. Li estis la bazo por la infana kredo de la kristnaska donaco-portanto. Oni nomas lin Kristnaska Viro, Patro Kristnasko, Avo Frosto aŭ Sankta Nikolao. Komune ni legas informojn el vikipedio.
Der heilige Nikolaus oder Nikolaus aus Mira starb an einem 6. Dezember. Er ist das Vorbild des Weihnachtsmanns, Väterchen Frost, Petit Papa Noël oder wie er in anderen Ländern auch immer genannt wird und er bringt den Kindern die Geschenke.

13.12.2018:   Ne okazos renkontiĝo pro sabata Zamenhoffesto
Kein Klubabend wegen des kommenden Zamenhof-Festes am Samstag


15.12.2018:   Sabato 18.30 h: Zamenhof-Festo
La ĉi-jara Zamenhof-festo denove allogos vin per interesa programo (festprelego de Peggy Ley) kaj bongusta manĝaĵo. Sed atentu: Antaŭa aliĝo necesas ĝis la 6a de decembro rekte ĉe Gerald Roemer aŭ per retmesaĝo al info(ĉe)esperanto-hamburg.de aŭ dum klubaj renkontiĝoj. La kostoj por argentina manĝaĵo estos 12 Eŭroj po persono.
Das Zamenhof-Fest findet am Samstag, 15.12.18 um 18.30 Uhr statt. Wie jedes Jahr bieten wir ein rundum interessantes Programm (die Festrede hält Peggy Ley) und ein wunderbares Buffet. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 6. Dezember direkt bei Gerald Roemer, per Mail an info(ät)esperanto-hamburg.de oder während des Klubabends. Kosten für Essen (u.a. argentinisch): 12 € pro Person.

20.12.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

27.12.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

November / Novembro 2018


01.11.2018:   
Gerald Roemer: Ĉu en Wendland ekzistas 111 interesaj lokoj?
Gerald kun amikino, ĵurnalistino, skribis la libron «111 lokoj en Wendland…». Ĝi aperis printempe 2018 en la emons-eldonejo Kolonjo. Li prezentos la libron kaj parolos pri siaj spertoj.
Gerald hat mit einer befreundeten Journalistin das Buch «111 Orte im Wendland..» geschrieben. Es ist im Frühling 2018 im emons-Verlag Köln erschienen. Eine Buchpräsentation mit Erfahrungsbericht.


08.11.2018:  
 La plej aĉaj filmoj: Incubus (78 minutoj)
Incubus (kun aktoro William Shatner), filmita en la jaro 1966 en Usono kaj „elfosita“ pli ol 30 jarojn poste, estas verŝajne la unua horora filmo plene en Esperanto. Ĉar origine ĝi ne estis farita por esperantistoj, anglalingvaj aŭ franclingvaj (onidire ankaŭ itallingvaj) subtekstoj akompanas la dialogojn. Pro la fuŝa elparolo de la ne-Esperantistaj aktoroj, la subtekstoj estas utilaj por kompreni la dialogon de la filmo. (laŭ Vikipedio)
Incubus ist der Titel eines Schwarzweiß-Spielfilms von 1966 mit William Shatner, der auf Esperanto gedreht wurde. Der Film galt lange Zeit als verloren, da das Original bei einem Brand zerstört und alle Kopien als verschollen oder vernichtet vermutet wurden. Eine Kopie mit französischen Untertiteln wurde jedoch schließlich in der Cinémathèque Française in Paris gefunden. (Wikipedia)

15.11.2018   Ne okazos renkontiĝo pro Esperanto-Instruada Semajnfino
Kein Klubabend wegen des kommenden Esperanto-Lern-Wochenendes


Vendredo ĝis dimanĉo 16. – 18.11.2018:  
Zsófia Kóródy: Esperanto-Instruada Semajnfino
Zsófia Kóródy estas fama, lerta kaj sperta instruistino. Jam dum multaj jaroj ŝi instruas en la Esperanto-urbo Herzberg gelernantoj el la tuta mondo. Antaŭ du jaroj ŝi jam instruis kun granda sukceso por Esperanto Hamburg. La partoprenintoj petis, ke ŝi revenu kaj nun ŝi akceptis nian inviton.
Vendredo: 17 h Alveno de la partorenantoj. Prezentado de la programo.18 h Komuna lernado. 20 h Koncerto de Kaŝi, Tanja Heidmann kaj Bo Ĝos.
Sabato: 12 h Komuna tagmanĝo en turka restoracio (je propraj kostoj). 13:30 h La sekretoj de la Esperanto-gramatiko malkaŝitaj. 17:30 h Prelego Zsófia Kóródy. 18:30 h Verspermanĝo. 20 h Koncerto de Tanja Heidmann kaj Ralph Glomp.


Dimanĉo: 10 h Esperanto-gramatiko – demandoj kaj respondoj. 13 h Tagmanĝo en Restoracio (je propraj kostoj), poste adiaŭo.
Aliĝo: info(ĉe)esperanto-hamburg.de
Kotizo: Aliĝo kaj pago ĝis fine de septembro: membroj EHH 10 € / gastoj 20 €. Poste 15 € membroj EHH / 30 € gastoj. Tagaj biletoj membroj EHH 5 € / gastoj 10 €.
Esperanto-Lernwochenende mit Zsófia Kóródy aus Herzberg am Harz – die Esperanto-Stadt von Freitag, den 16. bis Sonntag, den 18. November 2018. Anmeldung unter info(ät)esperanto-hamburg.de bis Ende September für Mitglieder EHH 10 €, Gäste 20 €. Spätere Anmeldung Mitglieder EHH 15 €, Gäste 30 €. Tagespreis Mitglieder EHH 5 €, Gäste 10 €.

 
22.11.2018:   Diana Sauerwein: Marŝadego – La defio marŝi 100 kilometrojn en malpli ol 24 horoj
Johannes Mueller kaj Eva Fitzelová unufoje semajne disvastigas podkaston. Jen interparolo kun Diana Sauerwein, kiu alfrontis kaj fine ankaŭ venkis la defion marŝi 100 kilometrojn en malpli ol 24 horoj. Kial oni alfrontu tian defion kaj kiel oni preparas sin por io tia. Kion oni kunportu al tiom longa marŝado kaj kiel oni fine atingas la celon. Kio estas la sekvaj defioj por Diana sukcesinta la ĝisnunajn. (84 minutoj)
Wöchentlich veröffentlichen Johannes Mueller und Eva Fitzelová Tonaufnahmen über aktuelle Themen. Dieses Mal sprechen sie mit Diana Sauerwein über ihren Megamarsch und wie sie 100 Kilometer in 24 stunden bewältigte. (84 Minuten)


28.11.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


29.11.2018   
Jürgen Wulff:   Homoj, suno kaj maro – Joaquín Sorolla, la hispana obsedita pentristo
„Mi sentas emon pentri pli ol mi sentas emon al io alia.“ Sorolla (1863 – 1923) estis unu el la plej produktivaj pentristoj de sia tempo kaj samtempe havis bonegan merkatumadan strategion. Jürgen prezentas verkojn el tri muzeoj.
Joaquín Sorolla (1863 – 1923) liebte das Malen mehr als alles auf der Welt. Er war einer der produktivsten Maler seiner Zeit und besaß gleichzeitig eine große Geschäftstüchtigkeit. Jürgen zeigt Werke Sorollas aus drei spanischen Museen.

Oktober / Oktobro 2018


04.10.2018: 
  Filmo: Grandaj diktatoroj (125 minutoj)
“Grandaj diktatoroj” estas filmo blanka kaj nigra realigita en 1940. Ĝi satire traktas la faŝismon kaj speciale ĝian germanan varianton, la naziismon. En la filmo oni povas vidi sur ŝildoj en la juda kvartalo esperantajn vortojn. Multaj el ili estas ŝanĝitaj por igi ilin aspekti pli polecaj aŭ pli germanecaj.
Ein Film aus dem Jahr 1940 über die Diktatoren dieser Welt, die erkennbar, aber sehr überzeichnet dargestellt werden. Der Film bedient sich in Schildern und an Hauswänden im jüdischen Viertel der Sprache Esperanto, die jedoch hier und da dem polnischen oder deutschen angepasst wurden.


11.10.2018:  
Ralph Glomp: Caro Nikolao la 2a – mortpafita antaŭ 100 jaroj
Nikolao la 2-a (1868 – 1918) estis lasta caro de la Rusia Imperio ekde 1894 ĝis 1917. Li apartenis al rusa monarĥa dinastio Romanov.
Vor 100 Jahren wurden Nikolaus II. und die komplette Zarenfamilie in der Nacht auf den 17. Juli 1918 von den Bolschewiki in Jekaterinburg ermordet.


18.10.2018   Bonvenon al la Hom-epoko: la viv-defioj de scienca debato
La termino ‚hom-epoko‘ estis kreita por ekkonsideri la efikon de la pli rapida akumuliĝo de forcejaj gasoj sur la klimato kaj la viv-diverseco kaj ankaŭ la neripareblan damaĝon kaŭzatan de la superkonsumado de naturaj resursoj. Sed, ĉu ni devas igi tion nova geologia epoko? Dum la debato daŭras inter sciencistoj, solvoj ankoraŭ trovendas. Ni estas fakte atestantaj kolektivan formon de neado, kiu estas la rezulto de naiva fido je progreso, konsumisma idearo kaj potencaj ekonomiaj prem-grupoj. (laŭ artikolo de la revuo UNESKO Kuriero)
Der Begriff „Menschen-Epoche“ wurde geschaffen, um die Auswirkungen von Treibhausgasen auf das Klima und irreparablen Schäden, die durch gedankenlose Verschwendung der natürlichen Ressourcen verursacht werden, zu beschreiben. (Ein Artikel aus der Zeitschrift UNESCO Kuriero)


24.10.2018:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


25.10.2018:   
Mariko Aoshima: Makrobiotiko
Makrobiotiko, el la greka laŭvorte scienco de granda vivo, estas baze vivfilozofio. Ĉefe la vorto konatiĝis pro la nutradinstruo, kiun iniciatis la japanoj George Oshawa (1893–1966) kaj Michio Kushi – ne surbaze de la nutradvaloro, sed surbaze de la ekvilibro inter jino kaj jango de la nutraĵoj (precipe plenaj grenoj, legomoj, marvegetaĵoj kun modera uzo de fiŝaĵo, semoj kaj nuksoj). (laŭ Vikipedio)
Makrobiotik ist eine Lebensphilosophie, eine „Wissenschaft des großen Lebens“. Besonders bekannt war das Wort für den Ernährungsaufbau, den die Japaner George Oshawa (1893-1966) und Michio Kushi begannen – nicht auf der Grundlage der Ernährungsqualität, sondern auf der Grundlage des Gleichgewichts zwischen Yin und Yang von Lebensmitteln (vor allem Vollkorngetreide, Gemüse, mäßiger Gebrauch von Fisch, Samen und Nüssen). Die Makrobiotik ist in verschiedenen Schritten bekannt. 

September / Septembro 2018


06.09.2018:   
Klaus Friese: Esperanto en la kosmo
En la jaro 2016 la internacia kosmostacio sendis por la Tero televidan programon, en kiu la astronaŭto David Foster estis intervjuata de Anton Sturm, lernanto el Germanio. Por la tuta intervjuo oni uzis la lingvon Esperanto. Kosmoveturilo de la planedo Heredo-156, kiu restadis en apudeco de la kosmostacio, kaj ne estis rimarkita pro la progresema kamuflad-teknologio, kaptis la programon kaj sendis ĝin al la hejma planedo. Dek jarojn poste oni invitis la astronaŭton David Foster al Heredo-156. Tie la loĝantaro intertempe samopiniis uzi Esperanton kiel ĝeneralan helplingvon. Dum vizito David estis forkondukita de agresemaj Esperanto-kontraŭuloj…
Im Jahre 2016 wurde von der internationalen Raumstation der Erde eine TV-Sendung übertragen. Für das dabei gesendete Interview zwischen David Foster, einem Crewmitglied und Anton Sturm, einem Schüler aus Deutschland, hatte man die Sprache Esperanto gewählt. Ein Raumschiff vom Planeten Heredo-156, das sich zur Beobachtung in der Nähe aufhielt und wegen seiner fortschrittlichen Tarnung nicht bemerkt wurde, fing die Sendung ab und übermittelte sie an den Heimatplaneten. Zehn Jahre später wurde David Foster zu einem Besuch dorthin eingeladen. Die Bevölkerung von Heredo-156b war inzwischen übereingekommen, Esperanto als ihre allgemeine Hilfssprache zu verwenden. Während eines Besuches wurde David von Esperanto-Gegnern entführt…


13.09.2018   
Ralph Glomp: Wilhelm Busch
Wilhelm Busch (1832 – 1908) estis germana verkisto, pentristo kaj desegnisto. Li estis unu de la plej gravaj humorecaj aŭtoroj de germanio. Pro liaj satiraj bildrakontoj kun versoj li estas juĝata unu de la prapatroj de la komiksoj. En 1985 la iama GEA-prezidanto Rudolf Fischer tradukis la bubaĵojn de “Maks kaj Morits”.
Wilhelm Busch (1832 – 1908) war ein deutscher Autor, Maler und Zeichner. Er war einer der wichtigsten humuristischen Autoren in Deutschland. Wegen seiner satirischen Bildgeschichten in Versform gilt er als Urvater des Comics. 1985 übersetzte der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Esperanto-Bundes, Rudolf Fischer, die Bubenstreiche von „Max und Moritz“ in die Internationale Sprache.


20.09.2018:   Charlotte Scherping Larsson: Freud – la fondinto de moderna psikologio, nuntempe ofte kritikata
Johannes Mueller kaj Eva Fitzelová unufoje semajne disvastigas podkaston. Jen interparolo kun psikologino Charlotte Scherping Larsson pri la fondinto de la moderna psikologio, nome Sigmund Freud. Kion li faris aŭ malkovris kaj kiel li influas la ĝisnuntempan sciencon de psikologio. Ĉu liaj malkovroj kaj konceptoj daŭre estas vaste akceptata aŭ ĉu estas intertempe kritko. Kio okazis in la psikologio post Freud. (82 minutoj)
Wöchentlich veröffentlichen Johannes Mueller und Eva Fitzelová Tonaufnahmen über aktuelle Themen. Dieses Mal sprechen sie mit Charlotte Scherping Larsson über Siegmund Freud und die heutige Sicht auf seine psychologischen Thesen. (82 Minuten)


26.09.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.

books-1015594_640
27.09.2018:   
GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net. 

August / Aŭgusto 2018


02.08.2018:   Somera Diskutado: Argentinaj inventaĵoj
Temas pri inventaĵoj rilataj al scienco, teknologio, medicino, veturiloj, kuirarto kaj aliaj iloj por pli bona vivo. Ĉu Argentino ne estis konata al vi kiel lando de inventistoj? Kiujn inventistojn kaj inventaĵojn vi scias de Germanio aŭ aliaj landoj? Laŭ artikolo de la revuo KONTAKTO.
Es geht hier um argentinische Erfindungen aus Wissenschaft, Technik, Medizin und anderen Bereichen, die uns das heutige Leben erleichtern. Möglicherweise war Argentinien bislang nicht als ein Land großer Erfindungen bekannt. Welche Erfinder und Erfindungen aus Deutschland und der Welt kennst Du? Nach einem Artikel der Zeitschrift KONTAKTO.


09.08.2018:   Somera Diskutado: Titanic – ĉu akcidento aŭ konspiro?
Kiamaniere vere frakasiĝis la ŝipego Titanic? Ian Fantom el Britio disvastigis artikolon en la revuo MONATO kaj prezentis faktojn. Kion vi opinias?
Wie kam es wirklich zum Unglück der Titanic? Ein Unfall oder eine Verschwörung? Der Brite Ian Fantom präsentierte in der Zeitschrift MONATO seine Sicht der Dinge. Wie ist Deine Meinung?

barbecue-1305026_1280
16.08.2018:   
19a horo – Komuna rostado
Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 9a de aŭgusto. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
19 Uhr: Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 9. August anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


23.08.2018:   Amri Wandel: Novaj horizontoj trans Plutono
Amri Wandel (naskiĝis en 1954) estas israela esperantisto. Profesie li estas doktoro (supera sciencisto) pri astrofiziko en la Hebrea Universitato de Jerusalemo kaj gastprofesoro en UCLA. Amri Wandel estas specialisto pri aktivaj galaksioj nigraj truoj kaj astrobiologio, kaj estas membro de la Internacia Astronomia Unio. Li doktoriĝis pri astrofiziko en Stony Brook, Novjorko, estis docento en la universitatoj de Princeton, Marilando kaj Universitato Stanford. Kun sia familio li loĝas en Israelo. (Laŭ Vikipedio) – Artikolo el “La Ondo de Esperanto”.
Der Esperanto-Sprecher und Astro-Physiker Professor Amri Wandel aus Israel veröffentlichte einen Artikel in der Zeitschrift “La Ondo de Esperanto” über die neuen Horizonte jenseits des Pluto.


29.08.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ne okazos!

Fällt aus!


30.08.2018:   Somera Diskutado: „Kion japanoj lernis el la katastrofo?“ kaj „Vaflofabriko hejtas tutan kvartalon“
Kio estas la konsekvencoj de la katastrofo en Fukuŝima? Kiamaniere oni hodiaŭ povas produkti kaj uzi energion? Fabrikoj foruzas multege da energio – sed in Vieno nun bakfabriko uzas la varmecon de la forno por hejti tutan loĝkvartalon. Diskutado laŭ du artikoloj el la revuo MONATO.
Was sind die Konsequenzen aus der Fukushima-Katastrophe? Auf welche Art und Weise kann heutzutage Energie gewonnen und gewinnbringend genutzt werden? Fabriken verbrauchen Unmengen an Energie – aber in Wien nutzt eine Backfabrik nun die Abwärme des Backofens dafür, um ein ganzes Wohnviertel zu beheizen. Diskussion anhand von zwei Artikeln aus der Zeitschrift MONATO.

Juli / Julio 2018


05.07.2018   Somera Diskutado: La bitmona revolucio
Monsistemo en la manoj de la popolo. Diskutado laŭ artikolo de Joop Kiefte de la revuo KONTAKTO. Kio estas “bitmono”, kio estas la aventaĝoj kaj la danĝeroj de ĝi? Kion vi opinias?
Bitcoins – Ein Geldsystem in den Händen der Menschen. Wir diskutieren über die Vorteile und Gefahren der Krypto-Währung. Nach einem Artikel von Joop Kiefte in der Zeitschrift KONTAKTO.


12.07.2018   Somera Diskutado: La flustrado de akvo
Stanislav Belov spektis la Oscar-premitan filmon de Guillermo del Toro kaj prezentis recenzon en la revuo “La Ondo de Esperanto”.  Ĉu la fabela amo inter virino kaj vir-amfibio funkcias?
Stanislav Belov hat sich den Oscar-prämierten Film “Das Flüstern des Wassers“ von Guillermo del Toro angesehen und in der Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“ ausführlich rezensiert. Ob die unglaubliche Liebe einer Frau zu einem Amphibien-Mann funktioniert?

training-3207841_1920 (1)
19.07.2018   
Somera Diskutado: Legi nur bit-forme kaj praktiki Esperanton sen forlasi la hejmon?
Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov draste ŝanĝis la eldonon de „La Ondo de Esperanto“. Ĝi ekde 2017 nur haveblas en elŝutebla PDF-formato kaj ne plu en papera formo kaj post unu jaro prezentis la rezulton de la decido. Cetere: Kiel funkcias renktoniĝo kun aliaj Esperantistoj restantaj hejme?
Halina Gorecka und Aleksander Korĵenkov änderten die Verbreitung von „La Ondo de Esperanto“ radikal. Die Zeitschrift ist seit 2017 nur noch als Download im PDF-Format erhältlich und nicht mehr als Papier-Exemplar. Nach einem Jahr ziehen sie eine Bilanz ihrer Entscheidung. Außerdem diskutieren wir eine neue Form von Esperanto-Treffen, bei dem jeder zuhause bleibt.


25.07.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


26.07.2018:   Somera Diskutado: Kial tiom da masakroj en Usono?
Ekde 2012 preskaŭ 1600 homoj mortis en Usono en okazoj de amaspafado (difinita kiel pafado kun almenaŭ kvar vunditoj/mortigitoj). Kio estas la kialo por ĉi tiu kvanto? Laŭ artikolo de la revuo MONATO.
Seit 2012 starben in den USA fast 1600 Menschen bei Amokläufen. Was ist der Grund für die Anzahl und Häufigkeit solcher Massaker? Nach einem Artikel der Zeitschrift MONATO.

Juni / Junio 2018


06.06.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


07.06.2018:   
Ralph Glomp: Hamburgo kaj konataj esperantistaj „gefiloj de la urbo“en Vikipedio
Laŭ defino de Vikipedio la „gefiloj de la urbo“ estas elstaraj personoj, kiuj naskiĝis en tiu-ĉi urbo. Eksciu interesaj aferoj pri Oskar Bünemann, Eduard Mybs kaj aliaj Esperantistoj kiel Judith Jackson, Harald Schicke aŭ Peter Kühnel.
Laut Definition von Wikipedia sind die „Töchter und Söhne der Stadt“ Personen, die in dieser Stadt geboren wurden. Erfahren wir Interessantes über Oskar Bünemann und Eduard Mybs, aber auch über andere Hamburger Esperantisten wie Judith Jackson, Harald Schicke oder Peter Kühnel.


14.06.2018:   Filmreporto de Verda Stacio: Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitro / Slovakio (parto 1 / 70 minutoj)
Dum la UK en Nitro filmis kaj raportis Esperantistoj pri la agadoj, prelegoj, teatroĵoj kaj aliaj interesaj aferoj. Ĝuu la etoson de la 101a Universala Kongreso de Esperanto.
Während des Esperanto Weltkongresses 2016 in Nitro / Slowakei haben Esperanto-Sprecher in der Tradition von „Verda Stacio“ das Geschehen vor Ort gefilmt und interessante Interviews geführt. Der erste Teil des Reports dauert 70 Minuten.


21.06.2018:  
Filmreporto de Verda Stacio: Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitro / Slovakio (parto 2 / 66 minutoj)
Verda Stacio (1932-1950) estis radio elsendanta per Esperanto. En 1932 komencis elsendi Brno-radio prelegojn pri Ĉeĥoslovakio (Marie Strejčková-Šamlová). El oftaj disaŭdigoj en Brno rezultis regulaj „Esperanto-horetoj“ elsendataj ĉiumonate de grupo de profesiaj aktoroj kaj kantistoj „Teatro kaj Radio Aktoroj“ (TRAKT), kiu prezentis siajn programojn sub la titolo „Verda Stacio“, fondita en 1933. La plurjaran sukcesan laboron de la Verda Stacio finis la 6-an de septembro 1950 la programo „Ĉeĥoslovaka ĵunularo“ kun popolaj kantoj, prezentitaj de la mezlerneja ĥoro de František Blaha en Gottwaldov. (laŭ Vikipedio)
Verda Stacio war eigentlich ein Radio-Sender, der von 1932 bis 1950 aus Brünn auf Esperanto sendete. Für Berichte vom Esperanto Weltkongress 2016 in Nitra /Slowakei wurde Verda Stacio wieder ins Leben gerufen. Der zweite Teil des Reports dauert 66 Minuten.


28.06.2018:   Diskutado pri la Germana Esperanto Kongreso 2019 en Neumünster
Kiel ni Hamburganoj povos subteni la venontan germanan kongreson? Kia helpo estas bezonata – antaŭ kaj dum la kongreso? Ni diskutu.
Wie können wir Hamburger den nächsten Deutschen Kongress gestalten? Welche Hilfe wird benötigt – vor und während des Kongresses? Lasst es uns diskutieren.


30.06.2018:   
Sabato: Komuna ekskurso al Neumünster
– 09:30 h 
renkontiĝo ĉe centra stacidomo kajo 6D-E – forveturo je 09:43 h – alveno en Neumünster 10:30 h
– Komuna rondirado (ĉirkaŭ 2 horoj) gvidata de Albert Bielenberg: Großflecken – Pavillons – Lütjenstraße – Mühlenbrücke – Teichuferanlagen – Bastion – Gänsemarkt – Straße Am Teich – Pissoir und Eisenbahnbrücke – Kirche St. Maria-St. Vicelin – Museum Tuch+Technik – Stadthalle – Kleinflecken – Haus Westphalen – Vicelin-Kirche – Haus der Begegnung – Simonssche Villa und Park – Papierfabrik – Hinselmannhaus – Café Oldehus – Caspar-von-Saldern-Haus – Haartallee – VR Bank – Altes Rathaus – Fürsthof – Holstenbrauerei – Villa Wachholtz und Gerisch-Skulpturenpark – Marienstraße – Klaus-Groth-Schule – Theodor-Litt-Schule – „alte“ Ortskrankenkasse – Anscharkirche – Sparkasse Südholstein – Kuhberg – Kieler Brücke – Klosterinsel – Villa Köster – Rencks Park – Holstenstraße – Alte Post
– 12:30 h tagmanĝo laŭ gusto – ekz. ĉe Friesenstube aŭ Moritz Restaurant laŭ verda „Neumünster“-apo
– 14:00 h vizito de la hotelo „Kiek in!“, la kongresejo de la venonta GEK, www.kiek-in-nms.de
– 15:00 h kafo kaj kuko, ekz. ĉe Café Oldehus, www.chocolaterie-oldehus.de
– 16:00 h muzeo Tuch+Technik (malfermita ĝis 17:00 h), www.tuchundtechnik.de
– 17:28 h reveturo – alveno ĉe Hamburg centra stacio 18:16 h
La kotizo de la ekskurso estas por membroj de Esperanto Hamburg e.V. 5€, por gastoj 10€. La kotizo estas por la vojaĝkostoj kaj enirbiletoj; por manĝaĵoj kaj trinkaĵoj bonvolu zogi mem. Antaŭa aliĝo necesas ĉe Ralph Glomp, info(ĉe)esperanto-hamburg(punkto)de, ĝis la 21a de junio 2018.

– 09:30 h Treffpunkt Hauptbahnhof Gleis 6D-E – Abfahrt 09:43 h – Ankunft Neumünster 10:30 h
– Gemeinsamer Rundgang (ca. 2 Stunden) unter Leitung von Albert Bielenberg
– 12:30 h Mittagessen nach persönlichem Geschmack – z. B. von der Mittagstischkarte der Friesenstube oder Moritz Restaurant lt. grüner „Neumünster“-App
– 14:00 h Besuch des Hotel „Kiek in!“, dem Veranstaltungsort des Deutschen Esperanto-Kongresses 2019, www.kiek-in-nms.de
– 15:00 h Kaffee und Kuchen z. B. im Café Oldehus, www.chocolaterie-oldehus.de
– 16:00 h Museum Tuch+Technik (Öffnungszeit bis 17:00 h), www.tuchundtechnik.de
– 17:28 h Rückfahrt – Ankunft Hamburg Hbf 18:16 h
Die Kosten des Ausflugs betragen für Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. 5€, für Gäste 10€. Der Preis beinhaltet die Fahrt und Eintrittsgelder; Essen und Getränke sind selbst zu bezahlen. Vorherige Anmeldung erforderlich bei Ralph Glomp unter info(ät)esperanto-Hamburg(Punkt)de bis zum 21.06.2018.

Mai / Majo 2018


03.05.2018:   
La redaktoroj de revuo „Esperanto“ Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko vizitas Hamburgon
La temoj de la prelego jenas: Revuo „Esperanto“ – kio ĝi estas nun, kio ĝi povas iĝi estonte? Eldonejo „Impeto“ – Esperanto-eldonejo kun pli ol 25-jara historio. Kaj “Fabelaj mondoj” – aŭtora projekto de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko, kiu konsistas el libroj, bildoj kaj pupoj, kreitaj de aŭtoroj. Projekto celas montri kulturan valoron kaj filozofian belecon de fabelo, la plej antikva literatura ĝenro en historio de la homaro, ĝenro, kiu dank‘ al sia sincera facileco povas esti simbola lingvo, komprenebla por ajna homo sendepende de lia nacieco, kulturo kaj aĝo.
Die beiden Redakteure der Zeitschrift „Esperanto“, herausgegeben vom Welt-Esperanto-Bund, Anna Striganova und Dima Ŝevĉenko, kommen nach Hamburg. Sie sprechen über die Zukunft der Zeitschrift und ihren eigenen Verlag „Impeto“. Dort verwirklichen sie auch ihre „Märchen-Welten“, ein Projekt mit Fabelwesen, das Anna und Dima am Herzen liegt.


06.05.2018: Dimanĉo de la 11a ĝis la 14a horo: Europafest im Kulturwerk am See Norderstedt
Ankaŭ ĉijare okazos la Eŭropa festo en Norderstedt, tie ni varbos por la Lingvo Internacia. Sur la scenejo prezentos Jan kaj Kay Friese tri memkomponitajn kantojn (tradukita al Esperanto de ilia patro Klaus Friese): „Malplena tag'“, „Kie estas vi?“ kaj „Ripozo post la rutin'“. Bonvolu veni kaj subteni la varbadon ĉe la stando kaj ankaŭ subtenu la artistojn per grandega aplaudo. (Anoncu ĉe Ralph Glomp, se vi volas kunhelpi.)
Auch in diesem Jahr findet das Europafest Norderstedt im Kulturwerk am See statt, am Sonntag, den 6. Mai 2018, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr werben wir dort mit einem Stand für die Internationale Sprache. Auf der Bühne präsentieren Jan und Kay Friese drei selbstkomponierte Lieder, die ihr Vater Klaus Friese ins Esperanto übersetzt hat. Bitte unterstützt Esperanto Hamburg bei der Werbung am Stand und die Künstler mit großem Applaus auf der Bühne. (Wer am Stand mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Ralph Glomp.)


10.05.2018:   
Ĉielenirtago: Komuna vizito de la nova loĝejo de Jutta Sültz
Antaŭ nelonge Jutta translokiĝis ene de Hamburgo kaj invitos nin al sia nova loĝejo en Uhlenhorst por havi komunan kafon kaj kukon. Je 14.30 h ni renkontiĝos antaŭ la U3-metrostacio Uhlandstraße kaj post kelkcent metroj ni atingos nian celon. Bonvolu antaŭe anonci vian partoprenon ĉe Ralph Glomp.
Vor kurzem ist Jutta innerhalb Hamburgs umgezogen und lädt uns nun in ihre neue Wohnung in Uhlenhorst zu gemeinsamem Kaffee und Kuchen ein. Um 14.30 Uhr treffen wir uns vor der U3-Haltestelle Uhlandstraße und gehen gemeinsam zu Juttas neuem Quartier. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.


17.05.2018:   Hannelore Brunow: La ŝercoj de Til‘ Strigospegulo kun liuta muziko
Laŭ la libro de 1510/1511 Til‘ Strigospegulo naskiĝis ĉirkaŭ la jaro 1300 en vilaĝo Kneitlingen en la proksimeco de Braunschweig en okcidenta Malsupra Saksio. Laŭ memorŝtono li mortis en 1350 en la urbo Mölln. Legendoj pri li popularis en la tuta malaltgermana lingvoregiono (inkluzive de Flandrio kaj Nederlando), sed ne certas, ĉu li vere ekzistis aŭ estis sprita inventaĵo. La ŝercoj de Til‘ Strigospegulo ofte fontas el tio, ke li laŭvorte komprenas iun metaforan parolturnon. Li uzas tiujn intencajn miskomprenojn, por montri la karakterajn malfortojn de iuj personoj kaj por montri la politikajn kaj ekonomiajn misojn de sia epoko. (laŭ Vikipedio) Hannelore prezentos la rakontojn kun liuta muziko.
Hannelore liest aus den Geschichten über Till Eulenspiegel und untermalt die heiteren Scherze mit mittelalterlicher Lautenmusik.


24.05.2018:    
Filmo: Tenerifo
Mirinda filmo pri rava kanaria insulo, naturo, arto, muziko, turismo, urboj, botaniko kaj famaj karnavalaj festoj. 60 minutoj.
Dieser Film zeigt die Schönheit der größten kanarischen Insel Teneriffa, ihre Natur, Kunst, Musik, den Tourismus, ihre Städte, die Pflanzenwelt sowie die berühmten Karnevals-Feste. 60 Minuten.

books-1015594_640
31.05.2018:   
GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net. 

April / Aprilo 2018


05.04.2018   Jürgen Wulff: Duckomenta
En muzeo en Harburg okazis la ekspozicio „Duckomenta“ (vortludado laŭ la „Dokumenta“ en Kassel) kiu prezentis anasaĵojn en la maniero, kiel desegnis Walt Disney siajn famajn figurojn. Artistoj nun verkis kaj pentris artaĵojn konatajn en anasa (aŭ eĉ musa) versio. Jürgen prezentos fotojn kaj rakontojn pri ili.
Im archäologischen Museum Harburg fand die Sonderausstellung „Duckomenta“ (ein Wortspiel mit der „Dokumenta“ in Kassel) statt. Künstler stellten weltbekannt Gemälde, Skulpturen und andere Kunstwerke auf „Duck“sche Art und Weise nach, genau so, wie Walt Disney seine Figuren gezeichnet hätte. Jürgen zeigt uns Fotos und seine Sicht der Dinge.


12.04.2018   Muzikistoj kaj muziko de Vinilkosmo
Vinilkosmo estas sendependa eldonejo en Francio kiu produktas, eldonas kaj distribuas ekskluzive esperanto-bandojn kaj artistojn en ĉiuj eblaj aktualaj muzikstiloj (roko, popo, folko, kanzono, tradicia, punko, hardkoro, mondmuziko, elektroniko, regeo, skao, hiphopo, ktp…). La artistoj venas el la tuta mondo. Ni spektos muzikfilmetojn diversajn kaj ekscios pli pri la muzik-abonklubo.
Der „Vinyl-Kosmos“ ist ein Musikverlag in Frankreich, der Esperanto-Bands und -Künstler produziert und deren Musik sämtlicher Stilrichtungen verbreitet, u. a. über einen eigenen Abonnenten-Klub. Wir schauen uns unterschiedlichste Musikvideos an.


19.04.2018:   
Gerald Roemer: Venu – vidu – Wendland
Ĉu vi konas regionon, kie vivis slavoj ĝis la 18-a jarcento, kiuj parolis „polabe“? Kie vilaĝetoj estis konstruitaj ronde? En la „Wendland“ troviĝas naturparadizoj laŭlonge de la iama landlimo inter orienta kaj okcidenta Germanio kaj je la Elbe-rivero. La regiono dum jardekoj estis skuita de planoj por la germana atomrubaĵejo in Gorleben. La kontraŭstaraj movadoj vekis grandan kreemon de subtenantoj kaj lokuloj. Gerald parolos kun fotoj pri „sia“ Wendland, pri kiu li momente estas kunaŭtoro de libro pri „111 lokoj…“.
Kennt ihr eine Region, in der bis ins 18. Jahrhundert Slaven lebten, die polabisch sprachen? Eine Landschaft mit verträumten Rundlingsdörfern? Das Wendland bietet einmalige Naturparadiese entlang des ehemaligen DDR-Grenzstreifens und der Elbe. Es ist eine Gegend, die jahrzehntelang durchgeschüttelt wurde von den Planungen für ein Atommüllendlager in Gorleben. Aus dem Widerstand erwuchs schließlich ein großes kreatives Potential. Gerald erzählt mit Bildern über „sein“ Wendland, über das er gerade an einem Buch über „111 Orte…“ mitschreibt. 


NE OKAZOS!        25.04.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


26.04.2018:   
Peter Kühnel: Bicikla trafiko en Berlino kaj la nova leĝo pri mobileco
Peter Kühnel (naskiĝis la 5-an de junio 1947 en Hamburgo) estas germana inĝeniero, kiu nuntempe loĝas kaj laboras en Berlino kaj estas fakulo pri urba trafiko kaj urboplanado. Li denaske parolas Esperanton, same kiel lia fratino Elke Kern-Kühnel. Li de multaj jaroj instruas Esperanton en la Teknika Universitato de Berlino. Krome, li regule zorgas pri okazigo de Somera festo en Michendorf, kiu okazas en malgranda vilaĝo Michendorf inter Berlino kaj Potsdamo, kie situas unu Esperanto-domo. (laŭ Vikipedio)
Peter Kühnel, geboren in Hamburg und von Geburt an durch die Eltern als Esperanto-Sprecher erzogen, lebt in Berlin als Experte für Stadtverkehr und Stadtplanung. In seinem Vortrag berichtet er vom Fahrradverkehr in Berlin und das neue Mobilitätsgesetz.

März / Marto 2018


01.03.2018:   
Filmo: Angoroj
Angoroj estas la unua longdaŭra filmo originale parolata en Esperanto. Jacques-Louis Mahé, konata el la amikaro de Raymond Schwartz sub la pseŭdonimo Lorjak, jam antaŭ la Dua Mondmilito iniciatis propagandan Esperanto-filmon tamen mutan: Antaŭen! Komence de la 1960aj Mahé, profesie foto- kaj kinofakulo, investis en la produktado de la unua fikcia filmo en la zamenhofa lingvo. Laŭ scenaro de Mahé mem, la geaktoroj de Internacia Arta Teatro (Srdjan Flego, Marc Darnault, Jana Ravšelj-Flego) prezentas krimrakonton, lokitan en la Pariza periferio de la etaj ŝtelistoj kaj trompistoj. En la filmo ludis ankaŭ Raymond Schwartz (la komisaro), Gaston Waringhien (la komentisto) kaj pluraj el la tiama pariza medio, inkluzive de tre juna Michel Duc-Goninaz. La produktado okazis en 1963/64, sed la merkato ne reagis favore. Mahé, kiu perdis grandan sumon, akuzis UEAn pri bojkoto. Kulmine de deprimiĝo, li detruis ĉiujn ekzemplerojn: restis nur du (aĉetitaj siatempe de Kastelo Grezijono kaj Brita Esperanto-Asocio) jam eluzitaj, kaj la originalo, kiun LF-koop savis en 1991, eldonante 61-minutan vidbendon. https://eo.wikipedia.org/wiki/Angoroj
Angoroj („Qualen“) ist der erste Spielfilm, der vollständig auf Esperanto gedreht wurde. Jacques-Louis Mahé produzierte bereits 1936 vor Angoroj einen Esperanto-Werbe-Stummfilm mit dem Titel „Antaŭen!“ („Vorwärts!“). Dazu bediente sich Mahé des Pseudonyms Lorjak. Zu Beginn der 1960er Jahre produzierte der Fotograf und Kinoexperte Jacques-Louis Mahé den ersten Spielfilm auf Esperanto. Er schrieb dafür selbst das Drehbuch. Als Darsteller engagierte er die Schauspieler des Internacia Arta Teatro („Internationales Kunsttheater“) Jana Ravšelj, Marc Darnault und Srdjan Flego. Er drehte mit ihnen eine Kriminalgeschichte, die im Pariser Taschendiebe- und Betrügermilieu spielt. Weitere Schauspieler waren Raymond Schwartz als Kommissar, Gaston Waringhien als Erzähler und Michel Duc-Goninaz als Assistent des Kommissars. Der Film wurde nur wenig gezeigt, unter anderem auf der Ungarischen Filmschau 1966 in Budapest. Mahé, der durch diesen Flop sehr viel Geld verlor, beschuldigte den Esperanto-Weltbund des Boykotts. Er zerstörte daraufhin fast alle Kopien, nur zwei blieben erhalten, eine davon bei der Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj im Château de Grésillon, die andere bei der British Esperanto Association. Das Original besitzt die Kooperativo de Literatura Foiro, sie hat 1991 ein Videoband herausgegeben mit einer 61 Minuten langen Version des Filmes. https://de.wikipedia.org/wiki/Angoroj


08.03.2018:   Libroprezentado „Fahrtrichtung Esperanto – Einsatz für eine Vision“ de Klaus Friese
Per la germanlingva libro „Fahrtrichtung Esperanto“ la inicianto Klaus Friese pruvas, ke Esperanto estas vizio por la estonteco. El la aro de tekstoj de diversaj aŭtoroj ni elektas kelkajn kaj diskutas.
Mit „Fahrtrichtung Esperanto“ präsentiert Klaus Friese eine Sammlung Texten unterschiedlicher Autoren, die zeigen, dass Esperanto eine Vision mit Zukunft ist. An diesem Abend schauen wir uns einige dieser Texte an und nehmen sie als Grundlage für eine Diskussion.

group-835427_640
15.03.2018:   Jarĉefkunveno / Jahreshauptversammlung

Einladung / Invito
Hiermit werden alle Mitglieder von Esperanto Hamburg e.V. eingeladen zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, dem 15. März 2018 um 19.30 Uhr im Kulturladen St. Georg, Raum 1/2, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg.

Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

 1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
 2. Bericht der Rechnungsprüfer
 3. Beratung und Beschlussfassung darüber
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
 6. Wahl des Vorstands
 7. Wahl der Rechnungsprüfer
 8. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
 9. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands: Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender

books-1015594_640
22.03.2018:   GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net.


28.03.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro. Ni kutime renkontiĝas en la tiel nomata „buroo 3“.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr. Gewöhnlich treffen wir uns im sogenannten „Büro 3“.


29.03.2018:   
La historio de Esperanto Hamburg: D-ro Werner Bormann prelegis pri la Universala Kongreso 1974 en Hamburgo
En tiu-ĉi filmita prelego de la 25a de marto 2004 la honora membro de Esperanto Hamburg, d-ro Werner Bormann, prelegis pri la ideo, pri la preparado kaj pri klaĉo kaj anekdotoj ĉirkaŭ la Universala Kongreso de Esperanto 1974 en Hamburgo. Filmo 60 minutoj.
In diesem Vortrag vom 25. März 2004 sprach das Ehrenmitglied von Esperanto Hamburg, Dr. Werner Bormann, darüber, wie die Idee entstand, den Welt-Esperanto-Kongress 1974 nach Hamburg zu holen, wie die Vorbereitungen verliefen und verrät dabei auch noch amüsante Anekdoten. Film 60 Minuten. 

Februar / Februaro 2018


01.02.2018:   
Fabjo Montejro: Kongresoj de Esperanto 2011 en Fortaleza
Ni prezentos 44 minutan filmon de ĵurnalisto Fabjo Montejro de la 8a Tutamerika Kongreso de Esperanto, la 46a Brazila Kongreso de Esperanto kaj la 31a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, kiuj okazis samtempe.
Wir zeigen einen 44-minütigen Film des Journalisten Fabjo Montejro von drei gleichzeitig stattfindenden Kongressen in Brasilien.


08.02.2018:   
Teksto de Aleksander Korĵenkov el „La Ondo de Esperanto“: Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile…
Okaze de la centa mortodato de Ludoviko Zamenhof, forpasinta la 14an de aprilo 1917, la revuo „La Ondo de Esperanto“ aperigis fragmentojn el la 16a ĉapitro de la dua eldono de „Homarano“ (2011) de Aleksander Korĵenkov, en kiu temas pri la tri lastaj vivojaroj de la aŭtoro de Esperanto.
Anlässlich des 100. Todestages von Ludwig Zamenhof im Jahr 2017 veröffentlichte die Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“ einen Auszug aus dem Buch „Homarano“ von Aleksander Korĵenkov. Wir lesen diesen Text über die drei letzten Lebensjahre des Autors der Weltsprache Esperanto.


15.02.2018:  
 Prof-ro D-ro Martin Haase: Lingva diverseco kaj la projekto Zamenhof
Okaze de la Zamenhof-festo 2016 en Torino Martin Haase festprelegis. Filmo 45 minutoj.
Im Rahmen des Zamenhof-Festes 2016 in Turin hielt Martin Haase die Festrede. Film 45 Minuten.


Programŝango pro malsaniĝo de la preleganto
22.02.2018:   Sonlibro de tekstoj de Raymond Schwartz: La stranga butiko
La Stranga Butiko estas 124-paĝa kolekto de poemoj originale verkitaj de Raymond Schwartz, kaj eldonitaj en 1931. La sonlibra-versio de la libro estis voĉlegita de Stano Marček.
Das Hörbuch mit Texten von Raymond Schwartz wird gelesen von Stano Marček.


Verschoben auf den 7. März 2018
28.02.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

Januar / Januaro 2018

04.01.2018:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend


11.01.2018:   
Jan Christof Hienerwadel: La ĵus finita JES
La 9-a Junulara E-Semajno okazos de la 26-a de decembro 2017 ĝis la 2-a de januaro 2018 en Pollando en la urbo Ŝĉecino ĉe la Balta Maro, tuj apud la germana landlimo. Jan Christof raportos pri siaj spertoj. http://jes.pej.pl/jes2017/
Die 9. Esperanto Jugendwoche JES findet zum Jahreswechsel in der polnischen Stadt Stettin statt. Jan Christof berichtet über seine Erlebnisse. http://jes.pej.pl/jes2017/


18.01.2018:
   Sonlibro de tekstoj de Raymond Schwartz: La stranga butiko
La Stranga Butiko estas 124-paĝa kolekto de poemoj originale verkitaj de Raymond Schwartz, kaj eldonitaj en 1931. La sonlibra-versio de la libro estis voĉlegita de Stano Marček.
Das Hörbuch mit Texten von Raymond Schwartz wird gelesen von Stano Marček.


24.01.2018:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder von Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


25.01.2018:   
Ulrich Brandenburg: Germana Esperanto-Kongreso 2019 en Neumünster
La GEK 2019 okazos de la 7a ĝis la 10a de junio en Neumünster. La GEA-prezidanto Ulrich Brandenburg kaj la iama GEA-trezoristo Andreas Diemel venos al Hamburg por diskuti kun membroj de Esperanto Hamburg, kiamaniere ni povus helpi kaj kunorganizi la kongreson. Venu kaj kundecidu.
2019 wird der Deutsche Esperanto-Kongress vom 7. bis 10. Juni in Neumünster stattfinden. Der Vorsitzende des Deutschen Esperanto-Bundes, Ulrich Brandenburg, und Andreas Diemel, der lange Zeit im Vorstand des D.E.B. war, kommen zu uns nach Hamburg, um mit den Mitgliedern von Esperanto Hamburg zu diskutieren, wie wir bei der Organisation des Kongresses behilflich sein könnten. 

Dezember / Decembro 2017


07.12.2017:   
Hannelore Brunow: Poemoj kaj rakontetoj kristnaskaj kaj ne-kristnaskaj
Hannelore elektis kelkajn spritajn poemojn kaj humurajn rakontojn kaj prezentos ilin ĉe membakita kuko – por la trinkaĵo vi mem zorgu.
Hannelore hat einige spritzige Gedichte und humorige Geschichten ausgewählt – ob nun weihnachtlich oder nicht – und präsentiert diese bei selbstgebackenem Kuchen. Für das passende Getränk muss allerdings jeder selbst sorgen.

14.12.2017:   Ne okazos renkontiĝo pro sabata Zamenhoffesto
Kein Klubabend wegen des kommenden Zamenhof-Festes am Samstag


16.12.2017:   Sabato 18.30 h: Zamenhof-Festo
La ĉi-jara Zamenhof-festo denove allogos vin per interesa programo kaj bongusta manĝaĵo. Sed atentu: Antaŭa aliĝo necesas ĝis la 7a de decembro rekte ĉe Gerald Roemer aŭ per retmesaĝo al info(ĉe)esperanto-hamburg.de aŭ dum klubaj renkontiĝoj. La kostoj por argentina manĝaĵo estos 12 Eŭroj po persono.
Das Zamenhof-Fest findet am Samstag, 16.12. um 18.30 Uhr statt. Wie jedes Jahr wird ein rundum interessantes Programm geboten. Aber bitte beachten: Eine Anmeldung ist erforderlich bis 7. Dezember direkt bei Gerald Roemer, per Mail an info(ät)esperanto-hamburg.de oder während des Klubabends. Kosten für Essen (u.a. argentinisch): 12 € pro Person.

21.12.2017:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

28.12.2017:   Ne okazos renkontiĝo – Kein Klubabend

November / Novembro 2017


02.11.2017:
   Klaus Diekmann:   Interfacoj por video kaj ekstera aparatoj
Kiamaniere oni konektas la televidilon al la komputoro aŭ alia aparatoj?
Wie verbindet man den Fernseher mit dem Computer oder anderen Geräten?


09.11.2017:   
La plej acxa filmo: Danny Johnson savas la mondon
Scienc-fikcia filmo laŭ la stilo de la 1950aj jaroj. Verkis, reĝisoris kaj redaktis Christopher R. Mihm. 63 minutoj.
Der schlechteste Film „Danny Johnson rettet die Welt“ von Christopher R. Mihm, ein Science-Fiction-Film im Stile de fünfziger Jahre, unterhält uns am Besten. 63 Minuten.


16.11.2017:   Charlotte Scherping Larsson: Charlotte en Togolando
La plej unuan fojon la IJK (Internacia Junulara Kongreso) de TEJO (Tutmonda Esperanto Junularo) okazis en Afriko, nome en Togolando. Charlotte raportos pri la kongreso.
Der Internationale Esperanto Jugend-Kongress fand zum ersten Mal in Afrika statt. Charlotte berichtet über ihre Erlebnisse in Togo.


22.11.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


23.11.2017:   
Filmoj de Roman Dobrzynski: Muroj de miljaroj kaj Ie en Ĉinio
Filmraporto pri la 89a Universala Kongreso de Esperanto en Pekino 2004 kaj filmrakonto pri la ĉina urbo Hefejo kaj la ĉiutaga vivo de tieaj esperantistoj. Entute 56 minutoj.
Filmbericht über den 89. Esperanto Weltkongress 2004 in Peking und abseits davon eine Dokumentation des täglichen Lebens von Esperanto-Sprechern in der chinesischen Stadt Hefei. 56 Minuten.


30.11.2017:  
 Klaus Diekmann:   Fenomenoj
Fenomenoj kaj alia interesaj faktoj, kiujn neniu antaŭe vidis aŭ aŭdis…
Phänomene, die niemals ein Mensch zuvor gesehen oder gehört hat…

Oktober / Oktobro 2017


05.10.2017:   
Mariko Aoshima, Gerald Roemer, Pia Haasis, Jürgen Wulff, Ralph Glomp: documenta el diversaj vidpunktoj
La „documenta 14“ en Kassel ankaŭ ĉijare montris multe da artaĵoj kaj multe da artaĉoj. Partoprenintoj raportos el diversaj vidpunktoj.
Ist das Kunst oder kann das weg? Dies war beim Betrachten der ausgestellten Werke auf der „documenta 14“ in Kassel nicht immer sofort ersichtlich. Teilnehmer berichten über ihre Erfahrungen und Ansichten.


12.10.2017:   
Prelego de Detlev Blanke: Interlingvistiko – ĉu nur intelekta ludaĵo? (Filmo 47 minutoj)
Detlev Blanke (naskiĝis la 30-an de majo 1941 en Neumünster, mortis la 20-an de aŭgusto 2016) estis germana lingvisto, interlingvisto kaj esperantologo (post universitataj studoj instruisto de la germana kaj geografio). Kun sia edzino Wera Blanke li laboris interalie en la kampo de terminologio kun speciala atento al la verkaro de Eugen Wüster. Li estis honora prezidanto de Gesellschaft für Interlinguistik. En 2011 li estis elektita honora membro de UEA. (Laŭ Wikipedio.)
Detlev Blanke, geboren am 30. Mai 1941 in Neumünster, gestorben am 20. August 2016 in Berlin, war ein deutscher Linguist. In diesem Vortrag im Rahmen des Tags der offenen Tür im Hause der Welt-Esperanto-Organisation in Rotterdam 2014 stellt er die Frage, ob Interlinguistik nur ein „intellektuelles Spiel“ ist. Der Film dauert 47 Minuten.


19.10.2017:   Diana Sauerwein: La granda marŝado
Diana partoprenis la Hamburgan Supermarŝadon – marŝado de 100 km ene de 24 horoj. Bedaŭrinde Diana ne sukcesis marŝi la tutan vojon, sed tamen tio estis elstara afero por ŝi kun granda entuziasmigo. Aŭtuno estas bona tempo por marŝi, do, ĝuu la marŝadon!
Diana nahm am Hamburger Megamarsch teil – das bedeutet eine Wanderung von 100 km in 24 Stunden. Zwar hat sie die 100 km nicht geschafft, aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis für sie, aus dem sie neue Motivation gezogen hat. Der Herbst ist die beste Zeit des Jahres zum Wandern – also: wandert mit!  


25.10.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido NE OKAZOS

La estrarkunsido ne okazos. / Die Vorstandssitzung fällt aus.


26.10.2017:
   Mariko Aoshima: Salubra manĝo
La „Germana societo por manĝaĵo“ aktualigis la „10 regulojn“ por salubra manĝado. Grava estas, ke oni manĝu diversajn materialojn ĉiutage kaj tutgrajnaj ol sengrajnajn grenojn. Manĝu atenteme kaj ĝuu la manĝadon.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat ihre „10 Regeln“ aktualisiert, in denen sie Empfehlungen gibt, wie Verbraucher sich gesund ernähren sollen. „10 Regeln“ der DGE: Vielfalt, Vollkorn, Achtsamkeit (spiegel online 01.09.2017).

September / Septembro 2017


07.09.2017:
  Charlotte Scherping Larsson: Raporto pri Poliglota Renkontiĝo en Bratislavo
Charlotte prelegis ĉe la renkontiĝo de lingvo-interesitaj partoprenantoj kiel lerni la rusan aŭ la francan lingvon pere de Esperanto. Esperantaj vortoj ja ofte havas rusajn aŭ francajn radikojn, tio plifacilas la lernandon de la lingvoj. Cetere la Esperanta gramatiko faciligas lerni la rusan. Charlotte raportos pri ŝiaj spertoj.
Charlotte hielt einen Vortrag vor Freunden der Mehrsprachigkeit in Bratislava, wie man die russische oder französische Sprache leichter mittels Esperanto erlernen kann. Dies liegt u. a. daran, dass Esperanto-Worte zum Teil russische oder französische Wurzeln haben, allerdings erleichtert die Esperanto-Grammatik auch das leichte Erlernen der russischen Grammatik. Charlotte berichtet über ihre Erfahrungen.


14.09.2017:   Diana Sauerwein: Vojaĝprelego pri Kamboĝo
Diana rakontos pri ŝia vojaĝo al Kamboĝo, kie ŝi renkontis Esperantiston pere de Pasporta Servo. Post la disvastigo de Amikumu ŝi nun preskaŭ konas „ĉiujn“ Esperantitojn de Tajlando. Per biciklo ŝi esploris la templojn kaj la sudon de Kamboĝo.
Diana war zweieinhalb Wochen in Kambodscha und hat dort sogar einen Esperantisten treffen können, den sie über Pasporta Servo gefunden hatte. Zum Ende der Reise wurde Amikumu gelauncht und Diana kennt jetzt „jeden“ Esperantisten in Thailand. Mit dem Fahrrad hat sie die Tempel erkundet und eine Mini-Rundreise im Süden Kambodschas gemacht. 


21.09.2017:
  Peggy Ley: La verkaro de Anna Löwenstein
La aŭtorino kaj instruistino Anna Löwenstein verkis multajn tekstojn, esejojn kaj rakontojn kaj almenaŭ du gravaj romanoj historiaj en la lingvo internacia: „Morto de Artisto“ kaj „La Ŝtona Urbo“. „Morto de Artisto“ estas historia romano pri la amikeco inter juna sklavo kaj la onta romia imperiestro Nerono (619 paĝoj). „La Ŝtona Urbo“: Juna keltino konatiĝas kun Romo kaj frua kristanismo (348 paĝoj). Peggy raportos pri la verkaro de Anna Löwenstein, edzino de iama UEA-prezidanto Renato Corsetti, kiu instruos je la 1a de oktobro okaze de la Hamburga Aŭtuno.
Die Autorin und Esperanto-Lehrerin Anna Löwenstein verfasste viele Texte, Essays und Geschichten sowie zwei bedeutende historische Romane original in der Internationalen Sprache verfasst: „Tod des Künstlers“ und „Die steinerne Stadt“.  „Tod des Künstlers“ beschreibt die Freundschaft eines jungen Sklaven und dem kommenden römischen Kaisers Nero (619 Seiten). „Die steinerne Stadt“: Eine junge Keltin wird mit Rom und dem frühen Christentum konfrontiert (348 Seiten). Peggy berichtet über die Werke von Anna Löwenstein, Ehefrau des früheren Welt-Esperanto-Bund-Vorsitzenden Renato Corsetti, die uns am 1. Oktober unterrichten wird.


27.09.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas parto-preni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


Hamburga aŭtuno

Estas bona tradicio en Hamburgo inviti gastojn por amuziĝi, ĝui kulturon kaj lerni. Ĉi-jare ni invitas al la Hamburga Aŭtuno. Eblas partopreni la tutan programon aŭ nur unuopajn erojn. Tamen ni rekomendas aliĝi antaŭe por ke ni reservu lokojn. La kulturaj programeroj okazos en kulturbutiko – Kulturladen St. Georg (Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg, www.kulturladen.com). Se vi volas partopreni ĉiujn pagendajn erojn ni ofertas al vi specialan prezon de 20 € (anstataŭ 29 €). Tiu prezo validas nur se vi pagas la sumon al nia konto antaŭ la 25a de septembro 2017. Gastoj bovolu mem pagu la manĝojn kaj zorgu pri tranoktado (hotelo, gastejo, per pasporta servo, amikumu ktp.). 
In Hamburg ist es eine schöne Tradition sich Gäste einzuladen, um gemeinsam Freude an der Kultur oder am Lernen zu haben. Dieses Jahr laden wir zum Hamburger Herbst ein. Es ist möglich, am kompletten Programm teilzunehmen oder sich einzelne Höhepunkte herauszupicken. Auf jeden Fall empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung, um sich die besten Plätze zu sichern. Die Kulturprogramme finden im Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg statt (www.kulturladen.com).

La detala programo:


Ĵaudo, 28.09.2017   
19:00 h   Interkona Vespero

Ni renkontiĝas por la interkona vespero en kulturbutiko kaj priparolos la venontajn tagojn. Jürgen Wulff prezentos fotojn kaj faktojn.


Vendredo, 29.09.2017
Pasigu la antaŭtagmezon kiel vi volas sen aŭ kun la aliaj partoprenantoj.

14:45 h  Renkontiĝo sur la placo de la germana unueco (Platz der Deutschen Einheit) kaj vizito de la publike atingebla platformo de la nova kaj jam fama Elbfilharmonio en la 8a etaĝo. (Partopreno: 2 €, ni antaŭe mendos la biletojn – do nepre aliĝu antaŭ se vi volas kunveni).
17:45 h  Komuna manĝado en la turka restoracio “Lades” (adreso: Steindamm 70, www.lades.biz) kune kun Thorsten Sueße.
19:00 h  Renkontiĝo en kulturbutiko


19:30 h  Publike prelegos la aŭtoro Thorsten Sueße en germana lingvo el lia libro “Schöne Frau – tote Frau” kiu havas Esperanto-rilatojn. (Partopreno: 5 €, EHH-membroj 3 €)

Publika legado de la aŭtoro en germana lingvo.
An diesem Freitag liest der Hannoveraner Autor und Kriminalpsychologe Thorsten Sueße öffentlich im Kulturladen St. Georg aus seinem dritten Kriminalroman: Die Frauen sind jung, schön – und tot. Offensichtlich sucht sich der Täter seine Opfer gezielt aus, bevor er sie überwältigt, fesselt und anschließend erdrosselt. Neben jeder Toten lässt er ein Grablicht und eine Spielkarte zurück…
Poste ni iros por komuna babilado kaj trinkado al hotelo „Motel One“ (Steindamm 102, https://www.motel-one.com/de/hotels/hamburg/hotel-hamburg-alster/)


Sabato, 30.09.2017
11:00 h  Renkontiĝo antaŭ la kulturbutiko. Komuna veturado de metrostacio „Berliner Tor“ al metrostacio „Hafencity Universität”.

12:00 h Spekatado de la lumkoncerto en la metrostacio „Hafencity Universität“. Poste mallonga migrado tra Hafencity kaj Lohsepark al restoracio „Oberhafenkantine“ (la klinita domo estas tre fama kaj vidinda)
12:45 h Tagmanĝo en „Oberhafenkantine“.
Poste ni marŝos al la muzeo por arto kaj metio (Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, www.mkg-hamburg.de) kaj vizitos la ekspozicion „food revolution 5.0“ (manĝo revolucio 5.0).

16:00 h
  Koncerto de Guillermo, Kaŝi kaj Ralph Glomp (Partopreno: 7 €, EHH-membroj 3,50 €)

By Aleks Aɴᴅʀᴇ - Propra verko, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48498140

By Aleks Aɴᴅʀᴇ – Propra verko, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48498140

Dimanĉo, 01.10.2017   10:00 – 17:00 h    Instruado de Anna Löwenstein
Anna Löwenstein verkas, tradukas kaj redaktas en Esperanto de kvardek jaroj. Krome, ŝi interesiĝas pri instruado, mem kreas instrumaterialojn, kaj ankaŭ verkis la rakonton La teorio Nakamura sur kiu baziĝas la nova kurso de lernu.net. Ŝi estas sekretario de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo, kaj membro de la Akademio de Esperanto. Ŝi loĝis en Italujo de 1981 ĝis 2015, sed nun revenis al Britujo, kune kun sia edzo Renato Corsetti. Ŝi prezentos mallongajn verkojn de pluraj aŭtoroj por legado kaj diskutado, kombine kun gramatikaj klarigoj kaj ekzercoj, kaj prezentado de vortprovizo en kelkaj specialaj kampoj. Tagmeze ni havos manĝopauzon. La kulturbutiko disponigas por ni la belan grandan salonon en la unua etaĝo. (Partopreno: 15 €, EHH-membroj 7,50 €) 

August / Aŭgusto 2017


03.08.2017:   LSD Legado kaj Somera Diskutado: Renkontiĝo kun la Jida
Laŭ artikolo de la revuo MONATO. Ekde la starigo de la Nobel-premio pri literaturo, nur du el la laŭreatoj verkis en lingvo, kiu ne estas internacie rekonata kiel ŝtata idiomo. Temas pri Frédéric Mistral, kiu utiligis la provencan (okcitanan), kaj Isaac Bashevis Singer, kies verklingvo estis la jida.
Nach einem Artikel in der Zeitschrift MONATO. Seit Einfühung des Literatur-Nobel-Preises haben nur zwei prämierte Autoren in einer Sprache geschrieben, die nicht Staatssprache ist: Frédéric Mistral schrieb okzitanisch und Isaac Bashevis Singer jiddisch.

barbecue-1305026_1280
10.08.2017:   
19a horo – Komuna rostado
Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 3an de aŭgusto. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
19 Uhr: Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 3. August anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens. 


17.08.2017:   Oscar Hughes    prelegos pri sia universitato, Kembriĝo
Ĉu vere iu neniam aŭdis pri la brita urbo Kembriĝo? Pensante al ĝia universitato, oni kutime imagas la superan arĥitekturon kaj la privilegitan vivon de la anoj. Oscar prelegos pri la tradicioj kaj la strukturoj de la universitato kaj de sia ĉiutaga vivo tie, kaj komentos ankaŭ diversecojn inter la brita kaj la germana universitata kulturo. Oscar estas studento de lingvoj kaj lingvistiko en Kembriĝo kaj ĉi-somere laboras kiel staĝanto en tradukoficejo apud Hamburgo.
Wer hat noch nie etwas von der britischen Stadt Cambridge gehört? Wenn man sich die dortige Universität vor Augen führt, denkt man meist an prächtige Bauten und an den privilegierten Lebensstil ihrer Angehörigen. Oscar wird uns nicht nur den Aufbau der Universität und deren Traditionen näher bringen, sondern auch seinen Alltag dort beschreiben und auf einige Unterschiede zwischen der britischen und der deutschen Universitätskultur eingehen. Oscar studiert Fremdsprachen und Linguistik an der Uni Cambridge und arbeitet diesen Sommer als Praktikant in einem Übersetzungsbüro in der Nähe von Hamburg.


23.08.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas parto-preni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


24.08.2017:   Esperanto – ĉu serioze?
Ni kune legos kaj diskutos la amuzan festparoladon de Reinhard Fössmeier en la 93a Germana Esperanto-Kongreso en Munkeno. Cetere la braziliano Rodrigo Magalhães el São Paulo vizitos nin kaj prelegos pri sia hejma lando.
Wir lesen und diskutieren die amüsante Festrede von Reinhard Fössmeier anlässlich des Deutschen Esperanto-Kongresses 2016 in München. Außerdem besucht uns der Brasilianer Rodrigo Magalhães aus São Paulo und berichtet über sein Land.


31.08.2017:   LSD Legado kaj Somera Diskutado: Klonado de bestoj – ĉu prava deziro aŭ frenezo?
Laŭ artikolo de revuo MONATO ni diskutos la temon. Ĉu klonado de bestoj estas plenuminda aŭ malaprobinda? Vi decidu mem.
Wir lesen einen Artikel aus der Zeitschrift MONATO über das Klonen von Tieren und diskutieren die verschiedenen Sichtweisen.

Juli / Julio 2017


06.07.2017:   LSD L
egado kaj Somera Diskutado: Memstiraj veturiloj fariĝas realo
Laŭ artikolo de la revuo Monato. Oni antaŭvidas, ke en la venontaj jaroj ŝoforos memstiraj/aŭtonomaj veturiloj sur la aŭtoŝoseoj. Kiel vi opinias pi tio?
Nach einem Artikel aus der Zeitschrift MONATO. In einigen Jahren werden fahrerlose Autos durch unsere Straßen rollen. Fortschritt oder Gefahr?


13.07.2017:   
Rikardo Ŝulco: Limerikoj esperantaj
Rikardo Ŝulco (naskiĝis la 12-an de julio 1906 en Hamburgo, mortis la 26-an de oktobro 1997 en Minden) konis Esperanton jam de junaĝo, sed aktiviĝis nur post la emeritiĝo. Ŝulco grave kontribuis al la disvastigo de Esperanto en la germanlingvaj landoj, precipe per sia germanlingva libro „Mia amata Esperanto“. Ni legos limerikojn de Ŝulco kaj eklernos laŭ gvidado de li, kiel memrimi limerikojn.
Der in Hamburg geborene Richard Schulz erlangte in der Esperanto-Welt Berühmtheit mit seinem Buch „Mein geliebtes Esperant“. Heute erfreuen wir uns an Limericks auf Esperanto aus seiner Feder und erlernen die Kunst, selbst Limericks zu verfassen.


20.07.2017:
   Ivo Lapenna – la konstruinto de la moderna UEA
Ivo Lapenna estis elstara Esperantisto kaj altkvalita parolanto, kiu perdis sian prezidantecon de UEA dum la Universala Kongreso 1974 en Hamburgo. Laŭ artikolo de la revuo „La Ondo de Esperanto“ kaj kun prelega filmo de Ivo Lapenna.
Ivo Lapenna war ein herausragender Esperantist und brillanter Redner. Er wurde 1974 während des Esperanto Weltkongres-ses in Hamburg als Präsident von UEA gestürzt. Nach einem Artikel aus der Zeitschrift „La Ondo de Esperanto“ und mit einem Film, der ihn als brillanten Redner zeigt.


26.07.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas parto-preni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


27.07.2017:   Bitlibra revolucio
Kion vi preferas? Legi libron aŭ eĉ pere de elektronika legilo? Ni testos e-legilojn diversajn dum la vespero.
Die Meinungen sind verschieden. Die einen lesen lieber ein Buch aus Papier, die anderen schwören auf elektronische Lesegeräte. Wir probieren verschiedene Geräte aus.

Juni / Junio 2017


01.06.2017:
   Peggy Ley: Iriza trezoro – Eroj multfacetaj de la kalajdoskopa Esperanto-poemaro
La trezoro de la poeziaj verkoj originale verkita en Esperanto estas granda kaj multfaceta. Ni risku rigardon al ritmaj rimoj.
Irisierender Schatz – Facettenreiche Fragmente aus dem Kaleidoskop der Gedichtsammlungen. Der Gedichtschatz von original in Esperanto geschaffenen Werken ist groß und faszinierend. Wir riskieren einen Blick auf die rhythmischen Reime.


08.06.2017:   
Prelego de Jorge Elizondo: Kostariko
Jorge Elizondo naskiĝis en Kostariko kaj nun loĝas en Hamburgo. Kostariko (hispane: Costa Rica) estas lando en Centra Ameriko. Ĝi havas landlimojn norde kun Nikaragvo, sudoriente kun Panamo, oriente ĝia teritorio estas banata de Karibio kaj okcidente de la Pacifiko. La ĉefurbo, kultura kaj politika centro, estas San-Joseo. La oficiala lingvo estas la hispana.
Jorge Elizondo wurde in dem Zentralamerikanischen Land Costa Rica geboren und lebt nun in Hamburg. Er berichtet über Land, Leute und Leben an der „reichen Küste“.


15.06.2017:   
Filmo: 102a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo — Korea Respubliko
Ni spektos la anoncon de la venontaj UKoj en Nitro kun prezentado de la planoj pri la ĉi-jara UK en Seulo. (43 minutoj)
Wir erleben die Präsentation der kommenden Esperanto-Weltkongresse, vorgestellt in Nitra, mit den Planungen des diesjährigen UK in Seoul. (43 Minuten)


18.06.2017:   Dimanĉo: 35a naskiĝdatreveno de Kulturladen St. Georg

Ili festos per stratfesto, ni varbos por Esperanto per informstando, kursetoj „Esperanto eksprese“ kaj muzikprogramo sur scenejo. Venu kaj helpi kaj ĝoju la etoson kaj la eksterlandajn bongustaĵojn.
Der Kulturladen St. Georg feiert seinen 35. Geburtstag an diesem Sonntag mit einem Straßenfest, wir beteiligen uns mit einem Informationsstand, mit zehnminütigen Schnupperkursen sowie musikalisch beim Bühnenprogramm. Dabei sein ist alles – ob als Helfer am Stand oder beim Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten.


22.06.2017:   https://kern.punkto.info: Elektraj bicikloj
Johannes Mueller kaj Eva Fitzelová unufoje semajne disvastigas podkaston. Jen interparolo kun fizikisto Hendjo, kiu profesie okupiĝas pri elektraj bicikloj. Elektraj bicikloj estas esperplena trafikilo por la estonteco. Hendjo ekipas kutimajn biciklojn per elektraj subtenaj sistemoj. Diskutado pri la specoj de elektraj bicikloj, iliaj variaĵoj kaj kiel ili funkcias. (60 minutoj)
Wöchentlich veröffentlichen Johannes Mueller und Eva Fitzelová Tonaufnahmen über aktuelle Themen. Dieses Mal sprechen sie mit Hendjo über e-Bikes (elektrische Fahrräder). (60 Minuten)


28.06.2017:
   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


29.06.2017:   GraVe – Gramatika Vespero: Ekzerci, ekzerci, ekzerci…

„Vi havas belan akĉenton – aldonu la akuzativon kie tio necesas.“
An praktischen Beispielen üben wir die Esperanto-Grammatik.

Mai / Majo 2017


04.05.2017   Karl Albert Bielenberg: Vojaĝo al Aŭstralio
Karl Albert partoprenis antaŭkongreson en Aŭstralio kaj Universalan Kongreson de UEA 1997 en Adejajdo. Per bildoj li rakontos pri siaj aventuroj sur alia flanko de la mondo.
Karl Albert nahm 1997 am Vorkongress und am Esperanto Weltkongress in Adelaide in Australien teil und berichtet anhand seiner schönsten Bilder von der Schönheit des Landes am anderen Ende der Welt.


Dimanĉo 07.05.2017:
  Eŭropa festo en Norderstedt / Europafest in Norderstedt
En la Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt, ni varbos por nia agado de la 11a ĝis la 14a horo. Nia kara membro Charlotte Scherping Larsson prelegos sur scenejo. Ĉu ankaŭ vi volas subteni nian informadon pri Esperanto? Helpantoj bezonataj.
Esperanto Hamburg wirbt auch in diesem Jahr im Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt, am Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr für seine Arbeit für die Internationale Sprache. Unser Mitglied Charlotte Scherping Larsson hält einen öffentlichen Vortrag auf der Europafest-Bühne. Für den Informationsstand werden Unterstützer benötigt, bei Interesse bitte beim Vorstand melden.


11.05.2017:  
Parto 1: Mefisto
Mefisto („Mefistofelo“) estas kina adaptado de 1981 de la romano de Klaus Mann, reĝisorita de István Szabó kaj la ĉefa aktoro estas Klaus Maria Brandauer kiel Hendrik Höfgen. La filmo estis kunproduktado de la landoj Okcidenta Germanio, Hungario kaj Aŭstrio. La filmo rakontas la historion de Mefistofelo kaj Faŭsto, rakontante la historion de Hendrik Höfgen, kiu abandonas sian konsciencon kaj daŭrigas aktorante kaj alproksimiĝante al la nazia partio, restante kun sia laboro kaj kreskante socie. (Laŭ Vikipedio.) 90 minutoj.
Mephisto ist ein deutsch-ungarisches Filmdrama von István Szabó aus dem Jahr 1981. Sein Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman, den Klaus Mann 1936 im Exil geschrieben und veröffentlicht hatte. Der Roman zeichnet schwach verhüllt den beruflichen Aufstieg des Theaterschauspielers, -regisseurs und -intendanten Gustaf Gründgens in der Zeit des Nationalsozialismus nach. Eine frühere Ausgabe des Romans wurde 1966 in der Bundesrepublik Deutschland gerichtlich verboten. Im Frühjahr 1981, als der Film in Cannes aufgeführt wurde und den Preis für das beste Drehbuch und den FIPRESCI-Preis erhielt, erschien der Roman in der Bundesrepublik erneut. (Wikipedia.) 90 Minuten.


18.05.2017:  
Parto 2: Mefisto
La filmo kaj la libro de Mann de 1936 montras la karieron de la bofrato de Mann, Gustaf Gründgens, kiu estas konsiderata de multaj homoj kiel simpatiinto de la nazia partio kaj ke li abandonis siajn politikajn principojn favore al la profesiaj kaj materiaj avantaĝoj. En 1982, Mephisto gajnis Oskar-premion kiel la plej bona fremdlingva filmo. Ĝi estas la plej internacie fama filmo dublita al Esperanto (1987). (Laŭ Vikipedio.) 90 minutoj.
Der Film reduziert die Bezüge zu Gründgens und verdichtet die fiktionalisierte Hauptfigur Hendrik Höfgen zur Beispielhaftigkeit, zum Typus des anpasserischen Charakters und korrumpierbaren Künstlers, der seine Überzeugungen dem beruflichen Erfolg opfert. Gedreht wurde die Koproduktion mit dem Fernsehen in den DEFA-Studios, in Budapest und in Paris. Neben Szabós Inszenierung erregte vor allem Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle Aufsehen und wurde von der Kritik gelobt. (Wikipedia.) 90 Minuten.


24.05.2017:  
 Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


25.05.2017:
  Ĉielen-ir-tago: Ĉu vi konas Jenfeld?
Erika Geldmacher montros al ni ŝian kvartalon. Je la 14.30a horo ni renkontiĝos ĉe bushaltejo de la granda vendocentro JEN (atingebla per la busoj 10, 263 aŭ 35 de Wandsbek Markt). En Jenfeld estas multaj altaj domoj de la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj, sed ankaŭ ekzistas la malnova Jenfeld kun domoj por familioj, preĝejo kaj verdaj lokoj kiel la Jenfelda marĉo. La ekskurso finiĝos per komuna manĝado de glaciaĵo en la Eiscafé, Rodigallee.
Erika Geldmacher zeigt uns ihr Jenfeld. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Bushaltestelle Jenfeld-Zentrum (bequem erreichbar ab Wandsbek Markt mit den Bussen 10, 263 oder 35). In Jenfeld gibt es nicht nur Hochhäuser aus den sechziger und siebziger Jahren, sondern Ein-Familien-Häuser, eine Kirche oder das Jenfelder Moor. Der Ausflug endet bei einem leckeren Eis im Eiscafé Rodigallee.

April / Aprilo 2017


06.04.2017:   Alvaro Cortés: Vojaĝo al Kolumbio
Alvaro ja naskiĝis en Kolumbio kaj montros lian rigardon al la beleco de la lando kaj la aktuala situacio per rakontoj, bildoj kaj filmetoj.
Alvaro Cortés, gebürtiger Kolumbianer, zeigt uns seinen Blick auf die Schönheit des Landes und die aktuelle Situation in Berichten,  Bildern und kurzen Filmen.


13.04.2017:   Esperanto Hamburg: Honora Membro Gerald Roemer
Esperanto Hamburg nur malofte deklaras membrojn kiel „Honora Membro“. Laste niaj karaj Elsbeth Wielgus kaj Werner Bormann ricevis tiun titolon. Nun sekvos Gerald Roemer. Venu al la honoriga ceremonio.
Esperanto Hamburg vergibt nur sehr selten den Titel „Ehrenmitglied“. Zuletzt erhielten unsere hochgeschätzten Mitglieder Elsbeth Wielgus und Werner Bormann diesen Titel. Dieses Mal wird Gerald Roemer diese Ehre zuteil, in einer feierlichen Stunde wird ihm die Ehrenurkunde überreicht.

Benno
20.04.2017:   Honore al Benno Klehr

Ĉi-jare estus la 60a naskiĝdatreveno de nia kara membro Benno Klehr, kiu bedaŭrinde tro frue forpasis antaŭ du jaroj. Ni volonte rememoras lin.
Dieses Jahr wäre der 60. Geburtstag unseres geschätzten Mitglieds Benno Klehr gewesen, der vor zwei Jahren verstarb. Wir erinnern uns gerne an ihn.


26.04.2017:  
 NE OKAZOS ESTRARKUNSIDO


27.04.2017:   La plej aĉa filmo: La monstro de la fantoma lago
Ni ja jam ofte spektis la filmojn de Christopher R. Mihm, sed tiu filmo verŝajne estas la plej timiga! Venu ĝustatempe por ke vi poste povos rajdi sur balailstango kune kun sorĉistinoj al montaro Brocken. 97 minutoj.
Wir hatten schon häufiger die Filme von Christopher R. Mihm im Programm, aber dieser ist wahrscheinlich der furchteinflößendste! Rechtzeitiges Kommen sichert die besten Plätze. Die beste Vorbereitung für den Ritt mit den Hexen zur Walpurgisnacht auf dem Brocken. 97 Minuten.

März / Marto 2017


02.03.2017:   Germanlingva televidfilmo: „La pereo de la lingvoj“ (72 minutoj)
En la mondo ekzistas ĉirkaŭ 6500 lingvoj, sed pli kaj pli ili forpereas. La duono de la popoloj nur parolas 19 diversajn lingvojn. La germana lingvo kun ĉirkaŭ 78 milionoj da gepatraj parolantoj troviĝas je la 12a pozicio.
Ein 72-minütiger Film dokumentiert das Ausmaß des weltweiten Sprachensterbens, zeigt aber auch an Beispielen Hoffnung für bereits verloren gegangene Sprachen auf.


09.03.2017:   Jürgen Wulff: Bonvenon en Esperantujo
Ĉiuj ŝtatoj troviĝas ĉe vikipedio kun informoj pri geografia situo, grandeco de la areo, ĉefurbo aŭ nombro de loĝantaro. Kompreneble ankaŭ pri Esperantujo. Tie troviĝas ankaŭ informoj pri la politika sistemo, eksterlandaj rilatoj, sporto kaj monunuo. Interesaj detaloj pri kiu vi verŝajne ĝis nun ne sciis, ke ili eĉ ekzistas.
Jeder Staat hat seine eigene Seite bei Wikipedia mit Informationen wie z. B. der geografischen Lage, Größe, Hauptstadt oder Anzahl der Einwohner. Selbstverständlich gibt es diese Seite auch für „Esperantujo“. Dort findet man Informationen über das politische System, internationale Beziehungen, Sport oder die Währung. Interessante Details, die den meisten von uns bislang verborgen blieben.


16.03.2017:  
 DISKUTIGA RONDO: Kiel plej bone eklerni lingvon?
Ĉu eblas facile eklerni lingvon post la sepa jaraĝo? Ĉu plenkreskuloj aŭtomate aplikas gramatikon? Ĉu lernolibro aŭ ĉu interreta kurso? Ĉu memlernado aŭ ĉu lerni kune kun aliaj homoj? Ĉu lerni pere de poemoj kaj prozo aŭ pere de krimrakontoj? Aŭ ĉu lerni laŭ psikologia metodo? Ni diskutas. Kiel vi opinias?
Ist es möglich, nach dem siebten Lebensjahr leicht eine Sprache zu erlernen? Wenden Erwachsene Grammatik „automatisch“ an? Lernen nach Lehrbuch oder im Internet? Im Selbststudium oder in Lerngruppen? Mit Gedichten oder schöngeistiger Literatur beginnen oder doch mit einem spannenden Krimi? Oder sich gar psychologisch annähern nach der Methode? Lasst uns gemeinsam diskutieren.


22.03.2017:  
 Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


23.03.2017:  
 Filmetoj en Esperanto kaj pri Esperanto el la interreto
Serĉi kaj trovi filmetojn en Esperanto aŭ pri Esperanto ekzemple ĉe Youtube povas esti interesa afero, sed tamen ĝi ankaŭ estas temporaba afero. Hodiaŭ ni prezentos impresojn de la interreto pri la internacia lingvo, muziko, artaĵoj ktp.
Filmschnipsel in Esperanto oder über Esperanto aus dem Internet, Berichte über die internationale Sprache, Musik, Kunst usw.


30.03.2017:   Jahreshauptversammlung 2017 / Jarĉefkunveno 2017 de Esperanto Hamburg
La Jarĉefkunveno de Esperanto Hamburg okazos je la kutima tempo je 19.30 h en la salono 1/2 de Kulturladen St. Georg.
Die Jahreshauptversammlung findet zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr im Rahmen des Klubabends im Raum 1/2 des Kulturladen St. Georg statt.

Februar / Februaro 2017


02.02.2017:  
Roman Dobrzynski: Kiel savi Galapagon?
Roman Dobrzynski, fama pola reĝisoro de Esperanto-filmoj, vizitos nian klubvesperon por prezenti lian plej aktualan filmon. Bona etoso kaj la ebleco por senĝenaj demandoj estos garantiota.
Roman Dobrzynski ist als Regisseur von Filmen in der internationalen Sprache in der Esperanto-Welt berühmt und geschätzt. An diesem Donnerstag stellt der aus Polen kommende Filmemacher sein neuestes Werk über die Galapagos-Inseln persönlich vor und steht selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

mazi2
09.02.2017:
  Filmo: MAZI revenas al Gondolando (56 minutoj)
La dua aventuro de MAZI – ankaŭ SEN EKZERCOJ, nur la pura rakonto. Ĉu vi vere rememoras la tutan intrigon pri la aĉa sorĉisto Korvaks kaj la princido Aminda?
Das Abenteuer im Gondoland geht weiter – wieder ohne störende Übung, sondern die reine Geschichte. Erinnerst Du Dich wirklich an den Plot, wie der böse Hofzauberer Korvaks den Prinzen-Nachwuchs Aminda entführt? 56 Minuten.

books-1015594_640
16.02.2017:   GraVe: Gramatika Vespero – ekzerci, ekzerci, ekzerci…
Ĉiam gravas koni la gramatikajn regulojn, sed eĉ pli gravas, uzi ilin. Tial hodiaŭ ni ekzercas laŭ instru-materialo de Edukado.net.
Es ist immer wichtig, die Grammatik-Regeln des Esperanto zu kennen, noch wichtiger ist aber, sie auch richtig anzuwenden. Aus diesem Grund üben wir die richtige Anwendung mit Unterrichtsmaterial von Edukado.net.

esperanto-151905_640
22.02.2017:  
 Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


23.02.2017:
  Mariko Aoshima: Eroŝenko – blinda rus-ukraina esperantisto de la 20ª jarcento
Eroŝenko naskiĝis en Ukrainio 1890. Li blindiĝis pro la morbilo kiam li estis 4 jaraĝa. 1911 li konatiĝis Esperanton. Kvankam li estis blinda, li vojaĝis al Britio, Japanio, Ĉinio, Tajlando, Hindio kaj Turkmenio ofte kun la helpo de esperantistoj. Surloke li sindone laboris por disvastigi Esperanton kaj plibonigi la staton de blinduloj.
Jeroschenko wurde 1890 in der Ukraine geboren und erblindete im Alter von 4 Jahren durch eine Maserninfektion. 1911 erlernte er Esperanto und reiste trotz seiner Blindheit durch die Welt, oftmals mithilfe von Esperanto-Freunden. U. a. unterrichtete er andere Blinde in Esperanto und verfasste Esperanto-Werke, die in Braille-Schrift veröffentlicht wurden.

Januar / Januaro 2017

05.01.2017:   Kulturladen St. Georg fermita pro renovigo / geschlossen wegen Renovierung

12.01.2017:   Komuna parolado pri aktualaj temoj


19.01.2017:  
Peggy Ley: Ekzamenoj – Ĉu superfluaj malmodernaĵoj?
Ĉu ekzamenoj en Esperantujo necesas? Kialoj por aŭ kontraŭ partopreno. Ni malkovru kiuj ekzamenoj ekzistas, kiu trapasis kial kiun ekzamenon, kion celas ekzamenoj kaj kiel oni povos sin prepari al ekzameno.
Peggy beleuchtet mit und für uns, ob Prüfungen altertümlich und heute überflüssig sind. Benötigen wir Prüfungen in der Esperanto-Welt und wenn ja, welche gibt es und wie können wir uns am besten vorbereiten und damit unsere Prüfungsangst überwinden?


25.01.2017:
  Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


26.01.2017:
  Charlotte Scherping Larsson: Stack Exchange – aŭ: Ĉu estas ĝuste diri „Kio la fek!“ en Esperanto?
La populara retejo Stack Exchange, kie eblas starigi demandojn pri plej diversaj temoj kaj ricevi respondojn de spertuloj, nun ankaŭ havas sekcion pri Esperanto. Lernantoj demandas interalie pri la diferenco inter la vortoj „per“, „por“, „pri“ kaj „pro“, sed ankaŭ pri pli fiodoraj temoj. Unu el la aktualaj demandoj estas ĉu estas ĝuste diri „Kio la fek!“ en Esperanto. Se oni scivolemas pri io, serĉi en la reto ja estas solvo. Sed oni ne ĉiam facile trovas la ĝustan respondon. Por solvi tiujn problemojn, Stack Exchange estis kreita. Ĝi estas tre populara retejo por demandi kaj poste ricevi respon­dojn de la komunumo, kiu per voĉdonado elektas la plej taŭgajn respondojn. Nun finfine ankaŭ Esperanton. (Vidu ankaŭ la artikolon de Charlotte ĉe Libera Folio: http://www.liberafolio.org/2016/esperanto-ekvideblas-en-granda-usona-retejo)
Charlotte zeigt uns, wie man Fragen auf und über Esperanto gelöst bekommt, die einem schon immer unter den Nägeln brannten, aber die man sich nie zu stellen wagte. Dank „Stack Exchange“ ist diese unsichere Zeit nun vorbei.

Dezember / Decembro 2016


Ŝanĝo de Programo: 

01.12.2016: Gerald Roemer: Divenu – urboj kaj lokoj nokte
Gerald montros fotojn de diversaj urboj, prenitaj dumnokte. Divenu, pri kiuj urboj kaj lokoj temas.
(Pri la projekto KILIBA en Demokrata Respubliko Kongo bedaŭrinde ĝis nun ni ne ricevis novajn informojn – tial la ŝanĝo de la programo.)
„Bilderraten – Städte bei Nacht“. Gerald zeigt Bilder verschiedener Städte, aufgenommen bei Nacht, und wir erraten, um welche Stadt es sich jeweils handelt.
(Zum Projekt KILIBA in der Demokratischen Republik Kongo haben uns leider keine aktuellen Informationen erreicht, aus diesem Grund haben wir das heutige Programm geändert.) 

mazi1
08.12.2016:   Filmo: MAZI en Gondolando (58 minutoj)
La unua aventuro de MAZI pri la amo de princino Silvia kaj Karlo – la pura rakonto SEN EKZERCOJ. Kun speziala apero de Fraŭlino Barlaston kaj ŝia propra rakonto pri MAZI.
Die Abenteuer von MAZI im Gondoland OHNE Übungen, sondern die reine Liebesgeschichte von Prinzessin Silvia und Karlo mit einem speziellen Auftritt von Fräulein Barlaston mit ihrer ganz eigenen Geschichte über MAZI. 58 Minuten.

zamenhof-1105202_1280
17.12.2016:   Sabato 18.00 h: Zamenhof-Festo
Dum la ĉi-jara Zamenhof-festo i.a. prelegos kaj kantos Geomar Martínez Pérez el La Habano/Kubo por ni. Li parolos pri „Kubo kaj Usono – kolonia epoko, novkolonio kaj revolucio: estinteco, estanteco kaj estonteco“. La festprelegon ĉi-jare volonte preparos Peggy Ley, Hannelore Bruno piano-ludos kaj ankaŭ Tanja kaj Kaŝi muzikos. Do, partopreno indas. Sed atentu: Antaŭa aliĝo necesas ĝis la 8a de decembro rekte ĉe Gerald Roemer aŭ per retmesaĝo al info(ĉe)esperanto-hamburg.de aŭ dum klubaj renkontiĝoj. La kostoj por argentina manĝaĵo kaj por la programo estos 12 Eŭroj po persono.
Das Zamenhof-Fest findet am Samstag, 17.12. um 18.00 Uhr statt. U.a. wird Geomar Martínez Pérez aus Havanna/Kuba einen Vortrag zum Thema „Kuba und die USA – koloniale Epoche, Neukolonisierung und die Revolution: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ halten und für uns singen. Peggy Ley hält die Festrede, Hannelore Brunow spielt auf dem Klavier und auch Tanja und Kaŝi werden musizieren. Ein rundum interessantes Programm. Aber bitte beachten: Eine Anmeldung ist erforderlich bis 8. Dezember direkt bei Gerald Roemer, per Mail an info(ät)esperanto-hamburg.de oder während des Klubabends. Kosten für Essen (u.a. argentinisch) und für das Programm: 12 € pro Person.


28.12.2016 – 04.01.2017:   JES – Junulara Esperanto Semajno en Langwedel apud Bordesholm
La JES okazos en Langwedel apud Bordesholm en la Waldheim am Brahmsee en norda Germanio. Ĝi atingeblas per aŭto laŭ la aŭtoŝoseo A7 (daŭro 1:20 h). Vi ankaŭ povas alveni per trajno el Hamburgo al Nortorf kaj tie preni buson n-ro 4610 al Waldheim am Brahmsee. Por la esperantistaj parto­prenantoj de la Chaos Computer Congress (Hamburg, 27. – 30.12.16) kaj aliaj Espernatistoj okazos la 31an de decembro kara­vano de Hamburg al la JES-ejo. Por pliaj informoj kontaktu chris.kerr@mykolab.ch.
Jam estas fiksaj partoj por la vespera programo: 28.12.2016: Interkona vespero kun „Kimo“29.12.2016: Koncerto de „inicialoj dc“2.1.2017: Koncerto de „Jonny M“. Pli da informoj kaj aliĝebleco ĉe http://jes.pej.pl/2016/.
Zum Jahreswechsel findet in Langwedel in der Nähe von Bordesholm, 80 Autominuten von Hamburg entfernt, die Jugendlichen-Esperanto-Woche statt. Für Unterhaltung ist gesorgt mit Konzerten von Kimo aus Kopenhagen, inicialoj dc aus Frankfurt am Main und Jonny M aus Köln. Information und Anmeldung unter http://jes.pej.pl/2016/.

November / Novembro 2016


03.11.2016:   Klaus Friese: „Vitaminojn optimume apliki (Konsiloj – Fonoj -Kompreno)“ de Helmut Lasarcyk
Klaus Friese tradukis la libron de Helmut Lasarcyk el la ger-mana kaj nun prezentas ĝin al ni. Ĝi nun haveblas kiel laŭ-peta libro sur paĝaro http://www.epubli.de//shop/buch/Vitaminojn-optimume-apliki-Helmut-Lasarcyk-9783741845628/55599. Vitaminojn optimume apliki estas libro por la praktiko. Ĝi celas precipe al homoj interesitaj, kiuj ankoraŭ ne tute certas, ĉu ili fakte bezonas kromajn vitaminojn – ĉu artefaritaj aŭ naturaj – kaj kiuj dan-ĝeroj eble estas. La libro ofertas bazan enkondukon en la temo sen varbinteresoj. Ĝi volas subteni personan decidon por aktive konservi la propran sanon. Krom la detalaj informoj ĝi esploras ankaŭ la pli grandan kuntekston kaj donas impulsojn por pli detale okupiĝi pri la temo.
Klaus Friese präsentiert uns das Buch „Vitamine optimal einsetzen (Tipps – Hintergründe – Einsichten)“ von Helmut Lasarcyk, das Klaus ins Esperanto übersetzt hat. Die Esperanto-Version ist als Book-on-demand erhältlich, d. h. das Buch wird nach der Bestellung als Einzelstück produziert und an den Besteller versendet.


10.11.2016:
  Jürgen Wulff trarigardas kun ni la novan statuton de UEA
UEA-prezidanto Mark Fettes sendis al ĉiuj membroj de Universala Esperanto Asocio proponitan statut-version por aprobo en ĝenerala voĉdonado. La lasta ĝenerala voĉdonado okazis en 1979. La limdato por resendi la balotilon estas la 15a de decembro 2016.
Jedes Mitglied der Welt-Esperanto-Organisation erhielt Abstimmungsunterlagen über neue Statuten von UEA-Präsident Mark Fettes. Jürgen Wulff geht mit uns diese Unterlagen durch, um Unverständliches und Unverstandenes zu klären.


17.11.2016:
  Filmoj de Roman Dobrzynski: „Esperanto-Urbo kaj…“ „Im Land der Hexen“
Ni prezentas la du plej novajn filmojn (daŭro entute 60 minutoj) de Roman Dobrzynski el la jaro 2016, plejparte en Esperanto kaj parte en la germana lingvo kun la voĉo de nia kara membro Erika Dobrzynski. La germana urbo Herzberg am Harz, situanta en la belega regiono de la Harca Montaro, oficiale akceptis en 2006 la kromnomon Esperanto-Urbo. Kio rezultas el tiu ĉi fakto por la urbo mem kaj por la Esperanto-movado? La filmo “Esperanto-Urbo kaj…” provas respondi tiun ĉi demandon “kaj” malkovras kelkajn mirindaĵojn de la Harc-regiono.
Zwei Filme von Roman Dorbrzynski (Gesamtdauer 60 Minuten) zeigen die Bräuche im Harz und die Esperanto-Stadt Herzberg in deutsch und Esperanto. Die deutschen Kommentare sprach unser geschätztes Mitglied Erika Dobrzynski.

articulated-male-818202_640
23.11.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


24.11.2016:   Novaj libroj – malnovaj libroj
Post unu monato estos kristnaska festo. Urĝas tempo por aĉeti donacojn – aŭ por la plej ŝatataj homoj aŭ por si mem. Ni ofertas librojn (plejparte novaj/ne-uzitaj) je favora prezo. Jen la listo (ŝanĝoj eblas):

Plena Ilustrita Vortaro (1970)Bildvortaro kaj aliaj diversaj vortaroj je favora prezo / Mil unuaj vortoj / Till Dahlenburg: Esperanto – eine neue Brücke zur Welt / Ziko van Dijk: Vikipedio por vi / Bento de Jesus Caraca: Galileo Galilei / Guido Gezelle: Se aŭskultas la animo / Peter Altenberg: Skizoj / Adriaan Roland Holst: Dirdri kaj la filoj de Usnaĥ / John Francis: Tri rakontoj pri la Miljara Paco / INA-jarlibro: Naturkuracado 2000 / Hirthara Petro / LA SANKTA BIBLIO / Bertram Potts: Nokto da timo / Boris Kolker: Vojaĝo en Esperanto-Lando (2002) / Claude Piron: Gerda malaperis! / Claude Piron: Gerda malaperis! VORTLISTO / J. F. Cooper: La Sentimulo / Ulrich Matthias: Esperanto – La nova latino de la eklezio / Ulrich Lins: Die Gefährliche Sprache / Arthur Baur: La fenomeno Svislando / Kazimjeĵ Ŝĉurek: Homoj – verkoj – ideoj / Andrzej kaj Remigiusz Pettyn: Humuro laŭ la skota maniero / Deck Dorval: Kazinski venas tro malfrue / Higinio Garcia: Kapturnoj / Paul Gubbins: Konto de l‘ vivo / Detlev Blanke: Interlinguistik und Esperantologie – Wege zur Fachliteratur / Deutsches Esperanto-Institut: Beiträge zur Geschichte der deutschen Esperanto-Bewegung / Timothy Brian Carr: Sur parnaso / Johan Hammond Rosbach: Nomoj / Antologio Poemoj kaj Eseoj: Sub la signo de socia Muzo / Seiiĉi KATO: Lernolibro pri oftalmologio / Leopold Vermeiren: La egipta dancistino / Lorjak: Kromosomoj / Ernest Claes: Kobo / Esperanto Lehrbuch: Tesi, la testudo / Vortaro: Tesi, la testudo / Spomenka Ŝtimec kaj Nikola Raŝiĉ: Esperanto ne estas nur lingvo / Johan Valano kaj Vjekoslav Iveziĉ: Kiu estas Jozefo? / Deck Dorval kaj Christian Declerck: Nigra magio / Esperanto Schritt für Schritt: Heft 1 (Neuauflage), Heft 2 (Original), Heft 3 (Neuauflage)

In einem Monat ist Weihnachten. Jetzt noch schnell ein Geschenk kaufen – für die Lieben oder sich selbst. Oben steht die Liste der (überwiegend) neuen Bücher (Änderungen vorbehalten).

Oktober / Oktobro 2016


Revuo “La Ondo de Esperanto”
Nia membrino Charlotte Scherping Larsson ornamigas la kovropaĝon de la oktobra kajero de kaliningrada revuo. Gratulon!
„La revuo ankaŭ enhavas la kalendaron de jubileoj, festoj kaj memordatoj por oktobro, nekrologan rubrikon, multajn unufrazajn movaderojn en la rubriko “Koncize” kaj plurajn fotojn, el kiuj kvar estas faritaj de Ivo Miesen, inkluzive de la kovropaĝa foto el la Vroclava IJK, de kiu al ni rigardas la juna sveda aktivulino Charlotte Scherping Larsson.“ http://sezonoj.ru/2016/10/ondo-14/
Unser Mitglied Charlotte Scherping Larsson das Cover der monatlich erscheinenden Zeitschrift „Die Esperanto-Welle“. Herzlichen Glückwunsch! http://sezonoj.ru/2016/10/ondo-14/


06.10.2016:  
Hannelore Brunow: Til Strispegulo – kun mezepoka muziko
Kvincent jarojn Til Strigspegulo: Til Strigspegulo estas la plej konata germana popola gajulo, enkorpiĝinta figuro por mokanto. Liaj gajaj, foje malicaj burleskaĵoj estas monde konataj. Antaŭ kvincent jaroj oni publikis liajn historiojn en la plej fama germana popollibro: Amuza legado pri „Dil Ulenspiegel“.
Fünfhundert Jahre Till Eulenspiegel. Hannelore präsentiert uns Geschichten mit mittelalterlicher Musik.


13.10.2016:  
Chuck Smith: La revolucia ap-projekto, Amikumu (amikumu.com)
Chuck Smith – Esperantisto de la jaro kaj grava persono ĉe Esperanta-Duolingo – prezentas plej novan projekton.
Der US-Amerikaner Chuck Smith – Esperantist des Jahres und Mit-Organisator der Esperanto-Version von Duolingo – stellt sein neuestes Projekt vor.


20.10.2016:  
Gerd Tigges: Kiel baki mafinojn?
Gerd klarigas al ni kiel facile baki mafinojn – usona dolĉajo, kiu atingis Germanion antaŭ kelkdek jaroj. Kun gustumado.
Gerd erklärt uns einfache Rezepte zum Backen von Muffins – selbstverständlich gibt es auch eine Verkostung dieser leckeren amerikanischen Küchlein, die die deutschen Süßspeisen seit einigen Jahren revolutionieren.

pmeg-kovrilo
21. – 23.10.2016:   Vendredo ĝis dimanĉo: Kleriga semajnfino
en la seminariejo „Feriendorf Muess“ apud Schwerin  www.feriendorf-muess.de  kun Bertil Wennergren, aŭtoro de la „Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko“  http://bertilow.com/pmeg/index.html

La seminarian programon Esperanto Hamburg antaŭe preparos per la kolekto de gramatikaj demandoj. Schwerin-Muess estas bela loko apud la ŝverina lago, agrabla por promenadoj inter la lecionoj, vid-al-vide de agrikultura muzeo.

Ni organizos grupan vojaĝon per regiona trajno, Mecklenburg-Ticket, de/al Hamburgo
Vendrede: Hamburg Hauptbahnhof 16:11, alveno en Muess  18:19 h
Sabate: Hamburg Hauptbahnhof 10:17, alveno en Muess 12:35 h
Dimanĉe:  Muess 14:45, alveno en Hamburgo 17:49 h
Trajnhoroj povas ŝanĝi, informiĝu antaŭ la ekveturo!

Partopreno vendredo ĝis dimanĉo (2 tagoj): 95 € – Senlaboruloj, studentoj: 75 €
Partopreno sabato ĝis dimanĉo (1 tago): 55 € – Senlaboruloj, studentoj: 45 €
Partopreno por nemembro de Esperanto Hamburg e.V.:  + 15 € po tago
(Prezoj por tranoktado en dulita ĉambro, manĝoj, programo. – Unulita ĉambro: + 8 € po nokto)

Dumtaga partopreno (sen tranoktado): Programo + unu manĝo, kafo: 20 €
Malaliĝo ĝis unu monato antaŭ la komenco de la seminario: Ni repagos 4/5 de la kotizo.

Aliĝu ĝis plej malfrue la 30.09.2016 – petu aliĝilon ĉe Esperanto-Hamburg.

Esperanto-Grammatik-Wochenende in Schwerin-Muess mit Bertil Wennergren, dem Autor des „Vollständigen Handbuchs der Esperanto-Grammatik“. Anmeldung bei Esperanto Hamburg bis spätestens 30.09.2016.


25.10.2016:   Buxtehude, Mardo 20.00 h: Das Märchen vom Hasen und Igel auf Esperanto

Frank Merla prezentas la fabelon pri „Leporo kaj erinaco“ en la Lingvo Internacia en Kulturforum am Hafen e.V., Hafenbrücke 1, 21614 Buxtehude. Bonvenon!
Frank Merla präsentiert am Dienstag um 20.00 Uhr das Märchen vom „Hasen und Igel“ in der internationalen Sprache im Kulturforum am Hafen e.V., Hafenbrücke 1, 21614 Buxtehude. Herzlich Willkommen!


26.10.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

TLNDF
27.10.2016:   La plej aĉegaj filmoj de la mondo: „X: La demono de trans la spaco“ kaj „La muraj homoj“ (90 minutoj/2014)
Die schlechtesten Filme der Welt: „X: The Fiend from beyond Space“ und „The Wall People“ (90 Minuten/2014)

September / Septembro 2016


01.09.2016:  
Kleriga semajnfino en oktobro: Kion ni deziras lerni de Bertil Wennergren?
Kolektado de temoj gramatikaj kaj lingvaj por plibonigi niajn lingvokapablojn en Ŝverino.
Welche Themen wollen wir Ende Oktober in Schwerin von Bertil erlernen?


08.09.2016:  
Jürgen Wulff: Lingvomanio
Proverboj kaj idiomoj de 28 lingvoj en Eŭropo.
Sprichwörter und Redewendungen aus 28 Sprachen Europas.


15.09.2016:   
Filmo: Debato pri lingvo kaj movado
Debato kadre de la 70a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en Sankta Laŭrenco Eskoriala (Madrido, 2011). Debatis Renato Corsetti kaj Jorge Camacho sub la gvido de Antonio del Barrio. 77 minutoj.
Aufgezeichnete Debatte im Rahmen des 70. Spanischen Esperanto-Kongresses von Renato Corsetti und Jorge Camacho unter Leitung von Antonio del Barrio. Dauer 77 Minuten.

big-bang-466312_1280
22.09.2016:  
Chris Kerr: Materisciencaj esploroj – sinkrotronoj
Kio estas sinkrotrono? Kial kaj kiel ili produktas iks-radiojn? Interago de iks-radioj kaj materio. Ekzemploj de pristudeblaj sciencaj demandoj.
Chris Kerr erklärt uns den Teilchenbeschleuniger (Synchrotron) und wie man mit ihm radioaktive Strahlung herstellt sowie den Zusammenhang zwischen Roentgenstrahlen und Materie.


28.09.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.


29.09.2016:  
DISKUTIGA VESPERO: Ĉu indas profesiigi kaj plirapidigi la disvastigon de Esperanto?
Multaj esperantistoj opinias, ke pligrandigo de Esperantujo povus damaĝi nian etoson. Ili preferas, ke Esperanto estu daŭre lingvo de malmultaj. Kion vi opinias pri tia sinteno? Kion ni povas fari por ĝisfunde renovigi la fakan E-agadon sur la kampo de scienco, kulturo kaj edukado? Kion vi proponus, se la esperantistaro komisius al vi trovi novajn vojojn por la E-movado?
Manche Esperanto-Freunde sind der Meinung, dass Esperanto eine Geheimsprache ist und die Erweiterung dieses Personenkreises diesen Logen-Geist beschädigt. Was können wir tun, um die Esperanto-Bewegung von Grund auf zu erneuern und zu revolutionieren?

August / Aŭgusto 2016

barbecue-1305026_1280
04.08.2016:  
DISKUTIGA SOMERO: Komuna rostado
Oskar Höflich rostos por ni viandon, kolbasojn ktp. en la ĝardeno por nur kelkaj Eŭro. Bonvolu anonci vian partoprenon kaj kion vi deziras manĝi kaj la kvanton antaŭe ĝis la 28an de julio. Inter du kolbasoj ni diskutos, ĉu rostitaj manĝaĵoj estas pli bongustaj kaj salubraj ol aliaj manieroj de manĝaĵ-preparado? Ĉu nur viando aŭ ĉu ankaŭ verdaĵoj taŭgas? Kio estas via opinio?
Oskar grillt für uns im Garten des Kulturladens gegen kleines Entgelt. Bitte die Teilnahme, die Wünsche und Mengen bis zum 28. Juli anmelden. Zwischen zwei Würsten diskutieren wir die Vorzüge des Grillens.

reklamajxo-uk-200-200
11.08.2016:   Universala Kongreso okazis en Nitro
Partoprenintoj raportas kaj kunportas fotojn kaj filmojn el Slovakio.
Teilnehmer des Esperanto Weltkongresses in Nitra in der Slowakei berichten anhand ihrer mitgebrachten Bilder und Filme.

Guillermo
18.08.2016:  
Guillermo Sanchez Cordero: Kuba kulturo kaj muziko kaj spertoj kiel vojaĝanto tra Eŭropo
Guillermo berichtet über die kubanische Kultur und Musik und seine Erfahrungen als Reisender durch Europa.

star-715930_640
24.08.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de EHH povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

group-835427_640
25.08.2016:  
DISKUTIGA SOMERO: Ĉu labori por transformi la mondon anstataŭ konvinki la mondon aliĝi al Esperanto?
En mondo kie regas malsato, milito, koruptado, diskriminacio, imperiismo kaj malriĉeco, Esperantujo similas al klubo de hobiuloj ĉirkaŭ lingva ludo kun kelkaj interesaj premioj. Ĉu ne estas la horo labori por transformi la mondon anstataŭ konvinki la mondon aliĝi al nia lingva ludo? Alivorte, ĉu ne estas la horo transformi Esperanton en laborlingvon por alfronti la plej gravajn problemojn de la homaro?
Ist Platz für Esperanto in einer Welt voller Kriege, Hunger und Armut? Wie kann man die Esperanto-Bewegung verändern, um die drängenden Problem der Menschheit zu lösen?

bicycles-6895_1280
28.08.2016:   Dimanĉo 14:00 h Komuna bicikla ekskurso
Ni renkontiĝas ĉe stacidomo Ohlsdorf kaj bicikladas laŭ la migradpado ĉe rivero Alster al Poppenbütteler Schleuse, tra Henneberg Park kaj Hohenbuchenpark; ĉe la restaŭracio Alte Mühle en Bergstedt ni paŭzos kun kafo kaj kuko. Poste la vojo gvidos nin tra naturprotektaj areoj Hainesch/Iland kaj Volksdorfer Teichwiesen. La ekskurso finiĝas ĉe stacidomo Volksdorf. Entute ĝi havas 17 kilometrojn kaj daŭras 3,5 horojn.
Wir fahren am Sonntag um 14 Uhr vom S-Bahnhof Ohlsdorf ab und den schönen Alsterwanderweg entlang. An der Poppenbütteler Schleuse. Danach geht es weiter „alsteraufwärts“ durch den Hennebergpark und den Hohenbuchenpark. An der Alten Mühle in Bergstedt können wir bei Kaffee & hausgebackenem Kuchen ausgiebig verweilen. Der kürzere zweite Teil unserer Tour führt durch die Naturschutzgebiete Hainesch/Iland und Volksdorfer Teichwiesen. Kurz dahinter befindet sich dann das Ziel unserer Radtour, der U-Bahnhof Volksdorf. Die Strecke ist 17 Kilometer lang und dauert 3,5 Stunden.

Juli / Julio 2016

checklist-41335_1280
07.07.2016:
   Charlotte Scherping Larsson: Komparo de la plej facilaj lingvoj – la indonezia, la sveda kaj Esperanto

La indonezia lingvo kaj la sveda lingvo havas regulajn gramatikojn kaj konas nur kelkaj esceptojn. Kiel la lingvoj kompariĝas al Esperanto?
Charlotte vergleicht die drei am leichtesten zu lernenden Sprachen miteinander: das indonesische, die schwedische Sprache und Esperanto. Zu erwarten sind interessante Erkenntnisse.

MK2016web
14.07.2016:   3a Muzika Konkurso de revuo KONTAKTO
La revuo KONTAKTO jam la trian jaron vokis la kantistojn/komponistojn esperantajn por partopreni muzikan konkurson. Ĉi-jare 14 artistoj sekvis tiun inviton kaj prezentis iliajn kantojn. Premioj estis: kanto de la ĵurio, premio de la publiko kaj nova talento. Nun NI balotas. Ĉu tute alia rezulto?
Zum dritten Mal in Folge hat die Zeitschrift KONTAKTO einen musikalischen Wettbewerb ausgerufen. 13 Künstler haben ihre Lieder eingereicht und sich der Jury gestellt. Zu gewinnen gab es den Preis der Jury, den Preis des Publikums und den Preis für ein neues Talent. Jetzt wählen wir nach unserem Geschmack. Erzielen wir das gleiche Ergebnis, wie die Jury?

poetry-688368_640
21.07.2016:   
DISKUTIGA SOMERO: La plej belaj vortoj en Esperanto
Ni konsilas poemajn librojn kaj enciklopediojn por eltrovi la plej belajn vortojn en Esperanto kaj formulas elegantajn pravigojn por niaj elektitaj vortoj.
Eine schier unerschöpfliche Auswahl schöner Wörter hat der internationale Wettbewerb des Deutschen Sprachrats und des Goethe-Instituts „Das schönste deutsche Wort“ hervorgezaubert. Die heimlichen Gewinner des Wettbewerbs sind zusammengesetzte Hauptwörter, wie z. B. angenehm klingende „Schlaraffenland“, „Augenstern“ oder „Himmelszelt“, aber auch außergewöhnliche wie „Doppelhaushälfte“ (ein Wort, das sich mathematisch gesehen quasi wegkürzt) und „Kaffeesurrogatextrakt“. Selbst die grauen Mäuse der deutschen Sprache wie „nichtsdestotrotz“, „also“ und „nochmal“ erscheinen in einem neuen Licht, liest man die geistreichen und witzigen Begründungen ihrer Einsender. Loriot machte sich für die „Auslegeware“ stark und der Schriftsteller Wladimir Kaminer für „Staatsangehörigkeitsangelegenheiten“. Wir greifen uns Gedichtbände und Lexika, um die schönsten und klangvollsten Esperanto-Wörter zu finden und formulieren geschwungene Begründungen für die besten Wort-Kreationen.

comments-151907_640
28.07.2016:  
DISKUTIGA SOMERO: Je utilo de la scienco
En oktobro 2015 la internacia gazetaro aperigis en sciencaj rubrikoj diskutigan novaĵon: post multjara serĉado, sciencisto finfine trovis maloftegan specon de birdo kaj poste mortigis ĝin, laŭdire je utilo de la scienco.
Im Oktober 2015 ging ein Aufschrei durch die Zeitungslandschaft, weil ein Wissenschaftler einen extrem seltenen Vogel gefunden hatte, den er sogleich tötete und zu Forschungszwecken sezierte.

Juni / Junio 2016

alternative-energy-1042411_1280
02.06.2016:  
Chris Kerr: Baterioj
Kiel funkcias baterio? Eblecoj kaj limoj de baterioj (kompare kun aliaj energifontoj/energistokiloj) nun kaj estontece. Celoj kaj progreso de la nunaj esploroj pri bateriteknologio.
Wie funktioniert eine Batterie? Möglichkeiten und Grenzen von Batterien (verglichen mit anderen Energiequellen und -speichern) heute und in Zukunft. Ziele und Fortschritt des heutigen Entwicklungsstands der Batterietechnologie.

reklamajxo-uk-200-200
09.06.2016:   Filmetoj pri Nitro
De la 23a ĝis la 30a de julio 2016 okazos la 101a Universala Kongreso de Esperanto en Slovakio. La urbo Nitro prezentas sin pere de filmetoj (entute 52 minutoj).
Vom 23. bis zum 30. Juli 2016 findet der Esperanto Weltkongress in der Slowakei statt. Die Gastgeberstadt Nitra präsentiert sich in kurzen Filmen (insgesamt 52 Minuten).

fuji-655928_640
16.06.2016
:  Mariko Aoshima: Vojaĝo tra Japanio kaj vizito de katastrofa regiono
Mariko berichtet von ihrer Reise durch Japan und beschreibt die augenblickliche Situation in der Katastrophenregion im Nordosten Japans.

esperanto-151905_640
22.06.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

mona-lisa-690203_1280
23.06.2016:   Jürgen Wulff: Lernado kun Leonardo
Ni aŭskultas sonmaterialon kaj kompletigas frazojn per la ĝustaj ciferoj, datoj, tempoj. Tiamaniere ni ankaŭ lernas multe pri Leonarda da Vinci.
Wir hören uns eine Tonaufnahme an und befüllen einen Text mit den richtigen Ziffern, Daten und Zeiten und lernen gleichzeitig eine Menge über Leonardo da Vinci.

Duolingo
30.06.2016:   Duolingo: Renkontiĝo de lernantoj
Esperanto Hamburg ofertas kadron por persone ekkoni aliajn lernantojn de Duolingo. Tio estas bona ŝanco por prezenti la lingvajn spertojn, praktiki kaj plibonigi la prononcadon.
Esperanto Hamburg bietet einen Rahmen, um Lernenden von Esperanto auf der Plattform Duolingo die Gelegenheit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen und ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern.

Mai / Majo 2016

coffee-1197760_1280
05.05.2016:   Ĉielen-ir-tago: Horst Schickschneidt: Vojaĝo al Poppenbüttel
Ni renkontiĝos je 14:00 h ĉe S1 Hauptbahnhof kaj ekveturos je 14:04 h al Poppenbüttel, kaj kunvenos tie en Kafejo ĉe Hospitalo de la Sankta Spirito. Bonvolu anonci vian partoprenon ĉe Ralph Glomp.
Wir besuchen unser Mitglied Horst Schickschneit in Poppenbüttel, treffen uns um 14:00 Uhr an der S1 am Hauptbahnhof, Abfahrt 14:04 Uhr und sitzen dann bei Horst in einem Café beim Hospital zum Heiligen Geist in netter Runde zusammen. Anmeldung bitte bei Ralph Glomp.

Nordersted
08.05.2016:  Dimanĉo: Europafest am 08.05.2016 im Kulturwerk am See, 11 – 14 Uhr
Informado kaj kantado en Norderstedt. Volontuloj bezonataj, bonvolu anonci vin ĉe Ralph Glomp.
Sonntag: Information und Gesang in Norderstedt, freiwillige Helfer für Standdienst melden sich bitte bei Ralph Glomp.

Cloud
12.05.2016:   Volker Kraeft kaj Dominik Grauert: Own-Cloud
Kiel uzi la nubo-teknikon por stori informojn? Kunportu vian komputilon aŭ kompufonon!
Wie nutzt man die „Wolke“, um seine Daten zu speichern? Bringt euer Notebook oder Smartphone mit!

Evildea_AvatarEvildea
19.05.2016:   Evildea
Filmoj de Jutubo de la Aŭstrala Esperantisto kaj organizanto de „Eperanto vivas!“, Richard Delamore.
Filme des australischen YouTube-Stars Evildea und Organisators der Aktion „Esperanto lebt!“, Richard Delamore.

comments-151907_640
25.05.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

GEK2016
26.05.2016:   Partoprenintoj raportas: Germana Esperanto-Kongreso je Pentekosto en Munkeno
Bonvolu kunporti viajn rakontojn, fotojn kaj filmojn.
Zu Pfingsten fand der Deutsche Esperanto-Kongress in München statt. Teilnehmer bringen bitte ihre Geschichten, Fotos und Filme mit und berichten über ihre Erfahrungen.

April / Aprilo 2016

Freitag, 01.04.2016 um 19:30 Uhr:    Vortrag über eine Weltreise   „Familie Sans – in 1001 Tagen um die Welt

Die Schweizer Familie Sans reiste mit ihren drei Kindern drei Jahre um die Welt. Die Kinder wurden in dieser Zeit von den Eltern unterrichtet. Jacques Sans berichtet mit Bildern über diese Tour, mit einem Wohnmobil durch Osteuropa, über die Seidenstraße bis Ostasien und durch Südamerika. Während der Reise war die internationale Sprache Esperanto ein Schlüssel für viele Erlebnisse und Kontakte zu Gastgebern.  + Vorstellung eines Hilfsprojekts im Ost-Kongo.

Eintritt:  Eintritt frei, Spende für Kiliba (DR Kongo) -Projekt erbeten

Im großen Saal des Kulturladens St. Georg, Alexanderstr. 16, 20099 Hamburg.

hamburg-852886_640
07.04.2016:   Benno Klehr: Vizitindaj lokoj en Hamburgo
Memore al Benno Klehr ni aŭskultas lian prelegon de la 3an de Julio 2014. Benno bedaŭrinde forpasis lastjare je la 26a de Marto.
In Gedenken an Benno Klehr hören wir uns noch einmal seinen Vortrag vom 3. Juli 2014 über Hamburger Sehenswürdigkeiten an. Benno ist im letzten Jahr am 26. März für immer von uns gegangen.

poetry-688368_640
14.04.2016:   
Vesna Stanicic-Burchards: 100 jaroj UK – cent jaroj esperanta poezio
100 Jahre Ersperanto-Weltkongress – einhundert Jahre Esperanto-Poesie.

mistake-968334_1280
21.04.2016:   Volker Kraeft laŭ la tradicio de Benno Klehr: La terura enigmo  Ni kune solvos krucvortenigmon.
In der Tradition von Benno Klehr: Das schreckliche Rätsel. Gemeinsam mit Volker Kraeft lösen wir ein Kreuzworträtsel.

star-715930_640
27.04.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

EoLaden_Licht
28.04.2016:   Sibylle Bauer: Raporto el Berlino
Sibylle Bauer rakontas pri siaj spertoj en la BERO en Berlino – plejparte en la germana lingvo.
Bericht aus Berlin: Als Teilzeitkraft ohne Esperanto-Bezug wurde Sibylle Bauer für das Hauptstadtbüro des Deutschen Esperanto-Bundes eingestellt, heute ist sie als gute Seele als telefonische Ansprechpartnerin oder direkt vor Ort nicht mehr wegzudenken. Sie berichtet über ihre persönliche Situation und ihre Ideen für Esperanto, über das elektronische Erfassen des Archivs sowie ihre Fortschritte beim Erlernen der Internationalen Sprache.

März / Marto 2016

Duolingo
03.03.2016:   
Chuck Smith: Duolingo
Per Duolingo, jam pli ol 250.000 homoj eklernis Esperanton en 2015. Smith, Esperantisto de la Jaro, prezentos la historion de la kursejo, kiel ĝi funkcias de interne kaj kion ĝi signifas por la estonteco de la esperantistaro.
Der Esperantist des Jahres, der in Berlin lebende US-Amerikaner Chuck Smith, stellt das Sprachenportal Duolingo vor, mit dem bereits über 250.000 Menschen die internationale Sprache erlernt haben.

bremen-995714_640
05.03.2016:   
Sabato: Printempa Revido 2016 de EMAS en Bremeno
La „kongresejo“ estos la Transmara Muzeo apud la ĉefstacidomo. La muzeo konvenas al Esperanto pro sia multkultureco. La muzeo temas pri etnografio, religio, biologio, geologio kaj… Ne eblos rigardi ĉion dum unu tago. Kompreneble geamikoj el aliaj landaj ligoj kaj aliaj landoj estos bonvenaj. Antaŭ kelkaj semajnoj ni spertis ege instigan komunan renkontiĝon kun la geamikoj de Hamburgo en Celle. En la Transmara Muzeo estos unu aŭ du gvidadoj kaj iu muzikaĵo. Kompreneble eblos malkovri la muzeon laŭplaĉe kaj babili. Estas multaj seĝoj kaj benkoj en la muzeo. En la teretaĝo troviĝas la kafejo/manĝejo Übersee. Tie ni povos tagmanĝi kune. Krome la jarĉefkunveno de EMAS okazos tie. Pliaj detaloj pri la programo sekvos.
Das Frühlingstreffen der Esperanto-Gruppe EMAS findet am Samstag im Übersee-Museum nahe dem Bremer Hauptbahnhof statt. Weitere Informationen folgen.

books-1015594_640
10.03.2016:  
Jürgen Wulff: „Akuzativ-vojaĝo“ kaj filmeto „Akuzativo – la esenco de la vivo“ (Liven Dek, 10 minutoj)
Jürgen Wulff instruas nin korekte uzi la N-finaĝon. La filmeto montras la gravecon ĝuste uzi ĝin.
Jürgen Wulff nimmt uns mit auf eine Akusativ-Reise und lehrt uns die korrekte Nutzung des Endungs-N. Der Kurzfilm „Akusativ – der Sinn des Lebens“ zeigt die Wichtigkeit der richtigen Anwendung.

music-223032_640
17.03.2016:   Konga espero – muziko el Afriko kaj aktualaj fotoj el D. R. Kongo pri la helpprojekto Kiliba
Ni kune aŭskultas Esperanto-muzikon de la nigra kontinento. Gerald Roemer prezentos fotojn.
Gemeinsam lauschen wir Esperanto-Musik vom schwarzen Kontinent. Gerald Roemer zeigt aktuelle Fotos vom Kiliba-Projekt in D. R. Kongo.

esperanto-151905_640
23.03.2016:   Merkredo 18.00 h Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

group-835427_640
24.03.2016:   Jarĉefkunveno / Jahreshauptversammlung
En granda teretaĝa salono. / Im großen Saal im Erdgeschoss.

Einladung / Invito
Hiermit werden alle Mitglieder des Esperanto-Vereins Hamburg e.V. eingeladen zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, dem 24. März 2016 um 19.30 Uhr im Kulturladen St. Georg, unterer Saal Alexanderstr. 16 • 20099 Hamburg.
Folgende Tagesordnungspunkte sind laut Satzung vorgesehen:

 1. Erstattung des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes
 2. Bericht der Rechnungsprüfer
 3. Beratung und Beschlussfassung darüber
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Aufstellung eines Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
 6. Wahl des Vorstands
 7. Wahl der Rechnungsprüfer
 8. Beratung und Beschlussfassung über Anträge
 9. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands Jürgen Wulff, 1. Vorsitzender

democratic-republic-of-the-congo-162277_640
31.03.2016:  
18:00 – 19:30 h:   Diskuto pri la kunlaboro inter La Stelo Ĝenevo kaj Esperanto Hamburgo rilate al la helpprojekto en Kiliba / D.R. Kongo, kun Jacques Sans (Ĝenevo) – por tiuj, kiuj ŝatus kunlabori en la projekto, kun estraranoj.
Die Esperanto-Gruppe La Stelo aus Genf betreibt das Hilfprojekt Kiliba in der Demokratischen Republik Kongo. Jacques Sans war bereits vor Ort. Diskussionsrunde für den Vorstand und Mitglieder von Esperanto Hamburg, die ihre aktive Mithilfe anbieten möchten.

31.03.2016 je 19:30 h:    Jacques Sans (Ĝenevo): Projekto Kiliba en DR Kongo
Novaĵoj kaj planoj, dialoge kun la partoprenantoj.
Jacques Sans aus Genf berichtet auf Esperanto über Neuigkeiten und Pläne des Projekts Kiliba in der DR Kongo.

Februar / Februaro 2016

transmission-tower-1017149_640
04.02.2016:  
Chris Kerr: Freifunk (libera urbana/civitana sendrata reto)
Politika kaj teknika fono. Informoj pri la reto en Hamburgo kaj Germanujo ĝenerale, kaj similaj projektoj en aliaj mondopartoj. Kiel starigi novan nodon, kromaj servoj de la Freifunk-reto.
Chris informiert uns über den politischen und technischen Hintergrund von Freifunk in Hamburg und in Deutschland allgemein, außerdem spricht er darüber, wie ähnliche Projekte weltweit funktionieren bzw. wie man einen neuen Netzknoten errichtet und weitere Dienste des Freifunk-Netzes.

heart-462873_640
11.02.2016:  
Julio Baghi: Esperanta poezio je Valentena tago
Julio Baghi (1891 – 1967) estis verkisto kaj aktoro. Naskita en Hungario, li lernis Esperanton en 1911 kaj komencis sian laboron por la Esperanto-movado dum sesjara milita kaptiteco en Siberio. Elstara movadano kaj Esperanto-instruisto. Iama vicprezidanto de la Akademio de Esperanto.
Esperanto-Poesie zum Valentinstag von Julio Baghi in kleinen Filmen zum Lauschen und Träumen.

cat-859016_640
18.02.2016:  
Raymond Schwartz: Verdkata Testamento (1)
Verdkata Testamento estas originala poemaro de R. Schwartz, 1926, 126 p. „Kia lerteco en la versfarado, kia ĵonglado kun la vortoj, kiaj neatenditaj vortludoj! Ĉu mokataj estas abstinenco, ĉu virino, ĉu aliaj aktualaĵoj, ĉiam en perfektaj versoj senmanke ritmitaj kaj rimitaj, la aŭtoro ĉizis senĝene siajn juveletojn.“ (Vikipedio) Prezentado de sonlibro, voĉlegita de Stano Marček.
Das „Testament der Grünen Katze“ ist eine Sammlung von Original-Gedichten von Raymond Schwartz aus dem Jahr 1926, als Hörbuch vorgetragen von Stano Marček.

articulated-male-818202_640
25.02.2016:   Estrarkunsido
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Vorstandssitzung des Esperanto Hamburg e. V. – für Mitglieder offen.

Januaro 2016

 kamasutra-712373_640
14.01.2016:    
Dominik Grauert: Mirindaĵoj kaj perversaĵoj el nia biblioteko
Bemerkenswertes und Perverses aus unserer Bibliothek

letters-5986_640
21.01.2016:  
Pia Haasis: Rare uzitaj vortoj
Kiel rerigardo al nia Esperanto Kanto-Konkurso ni enriĉigas nian vorttrezoron pri la temo „kanto-konkurso“. Pia preparas interesan literan salaton: akoos – kaoso. Ĝuu la lernadon kaj bonan apetiton.
Pias „Buchstabensalat“. Wortschatzerweiterung.

comments-151907_640
27.01.2016:   Merkredo 19.00 h Estrarkunsido (atentu, pli malfrua komenco ol kutime)
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.
Die für Mitglieder des Esperanto Hamburg e. V. offene Vorstandssitzung beginnt am Mittwoch um 18.00 Uhr.

november-14470_640
28.01.2016:  
Hannelore Brunow kaj Volker Kraeft: Florence Foster Jenkins
La Usona kantistino (1868-1944) estis fi-fama por ne trovi la ĝustajn sonojn kaj ĉiam perdis la ritmon de la kantoj.
Die US-amerikanische Sängerin war gefürchtet für ihre Gesangskünste, weil sie nie die richtigen Töne traf und stets neben dem Takt sang.

Decembro 2015

3a de Decembro 2015                   Piero Nissim: MAYN LIDELE – Miaj jidaj kantoj kaj aliaj kantoj
Ni aŭskultos la kantojn ambaŭ jida- kaj Esperanta-lingve.

10a de Decembro 2015                 Sebastian Kirf: Novaĵoj de la Germana Esperanto Asocio
La prezidanto de GEA, Sebastian Kirf, raportos pri la agado kaj la planoj.

19a de Decembro 2015                  SABATO 18:00a horo: Zamenhoffesto
Bonvolu aliĝi ĝustatempe ĉe Gerald Roemer:   geroemer(at)t-online.de

Novembro 2015

5a de Novembro 2015                   Dominik Grauert: ODAKI
Tiu-ĉi ludo kun bambusaj bastonoj estas la inverso de MIKADO (inversa nomo sen „M“).

12a de Novembro 2015                 Petro Chrdle: Eko-turismo
Prelego (39 minutoj) filmita dum la 83a Germana Esperanto-Kongreso 2006 en Brunsviko.

19a de Novembro 2015                 Mélanie Maradan * Esperanto-grupo La Stelo
Kiliba Esperanto Asocio en Kongo, Afriko – Prezento kaj diskuto de evoluprojekto

Ni havos gaston el Ĝenevo, la prezidantinon de la Esperanto-Klubo „La Stelo“, Mélanie Maradan.
Ŝi prezentos evoluprojekton kun Kiliba Esperanto Asocio en Afriko, en la Demokrata Respubliko Kongo, per filmo kaj fotoj. Gerald Roemer aldonos siajn informojn. Ni volas diskuti kun la ĉeestantoj, ĉu HES oficiale kunlaboru tiurilate kun KEA kaj La Stelo (por poste dicidi en la estraro), kaj / aŭ kion unuopaj membroj povos fari.

25a de Novembro 2015                 Merkredo 18.00 h Estrarkunveno
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

26a de Novembro 2015                 Astrid Lindgren:  Emilo de Smolando
Ni kune laŭtlegas „Kiam Emilo enigis la kapon en la supujon“

Oktobro 2015

1a de Oktobro 2015                     ne okazos renkontiĝo pro Esperanto Kant-Konk-Urso je vendredo.

2a de Oktobro 2015                     Vendredo – publika – en supra granda salono ekde 19:30 h:
Esperanto Kant-Konk-Urso

          111 Jahre Esperanto in Hamburg
          1. Hamburger Esperanto Kanto-Konkurso
          6 Bands und Einzelkünstler im musikalischen Wettstreit.
          Die Jury bist Du! Die Sieger gewinnen 111 € / 222 € / 333 €.
          Eintritt 9 € / 7 € (Membroj de Esperanto Hamburg senkoste)

8a de Oktobro 2015                     Rerigardo al 1a Hamburga Esperanto Kanto-Konkurso

15a de Oktobro 2015                    Novelo: „La piano“
Komuna legado de novelo el MONATO de Julian Modest. Kunhavu viajn okulvitrojn.

22a de Oktobro 2015                   GraVe (Gramatika Vespero): Ĉu „igi“ aŭ ne „iĝi“ – jen la demando!

28a de Oktobro 2015                   Merkredo 18.00 h Estrarkunveno
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

29a de Oktobro 2015                    La plej aĉa filmo: „La giganta araneo“
70-minuta filmo de Christopher R. Mihm en Esperanto.

Septembro 2015

3a de Septembro 2015                Gerald Roemer:  Vojaĝimpresoj:  Ha Ha — Ha — Hi — Ha!
Hamburg-Harburg – Hameln – Hildesheim – Hamburg – kaj la Luneburga Erikejo

10a de Septembro 2015             Astrid Lindgren:  Emilo de Smolando
Ni kune laŭtlegas „Kiam Emilo enigis la kapon en la supujon“

12a de Septembro 2015              Sabato: “110 jaroj Esperanto en Ŝverino”

(Tiu-ĉi nur estas informcele, ĝi ne estas oficiala ekskurso de Esperanto Hamburg)

Renkontiĝo apud la preĝejo de St. Paŭlo, Paulskirche Schwerin, Gemeinderaum, Am Packhof 8
– 10:30 h Malfermo – Franz-Peter Kurtz
– 10:45 h filmo “Perloj de la historio de Esperanto kaj en Ŝverino kaj en la regiono” – Ralf Kuse
– 11:15 h 98a Universala Kongreso de Esperanto en Islando 2013 – André Weber
– Tagmeza paŭzo kun gulaŝo
– 12:45 h Salutvortoj kaj raporto pri la aktuala evoluo de GEA – GEA-prezidanto Sebastian Kirf
– 13:30 h Rigardado de la preĝejo St. Paŭlo (Paulskirche) – Franz-Peter Kurtz
– 14:30 h kafoklaĉo

La kontribuo por la manĝado kaj rigardado estas planata kun 10 €. Inter la kontribuoj estas sufiĉe da tempo por babilado. Bonvolu anoncu vian partoprenon retpoŝte ĉe rok.ovo@kabelmail.de ĝis la 31-a de aŭgusto por mendi ĝustanombre la tagmanĝon.

17a de Septembro 2015             Ralph Glomp: Legomoj
Materialo kreita de Anna Löwenstein.

19a de Septembro 2015              Sabato: Komuna ekskurso de HES kaj EMAS al Celle

Aktualigita programo:
8:30 Renkontiĝo en Hauptbahnhof, DB-Reisezentrum
Ekveturo 8:54 per Metronom – alveno en Celle 10:46
– 11:30 – 13:00 Urbogvidado (en la germana) tra la malnova urbo
– 13 – 14:30 Tagmeza paŭzo (itala kaj greka restoracio)
– 14:30 – 16:00/16:30 Vizito de la Franca Ĝardeno kaj de la malnova urbo
– aŭ vizito de la Bomann-muzeo – aŭ de Residenz-muzeo en la kastelo
– 16:00 – 17:00  Komuna kaftrinkado en kafejo Müller apud la parko
– Libervola plua babilado en la kafejo Müller.
Reveturado  17:06 (Hamburgo 19:02) aŭ 18:06 (20:01) aŭ 19:06 (21:01) – laŭ interkonsento, en grupoj

EHH pagos la trajnbiletojn, urbogvidadon, muzeo-enirbileton
Aliĝo eblas ĉe Gerald Roemer:   geroemer(at)t-online.de  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celle – Fotita de Gerald Roemer

23a de Septembro 2015             Merkredo 18.00 h Estrarkunveno
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

24a de Septembro 2015             Pia Haasis: Rare uzitaj vortoj
Kiel preparado por nia venontsemajna Esperanto Kanto-Konkurso ni enriĉigas nian vorttrezoron pri la temo „kanto-konkurso“. Ni ja ĉiuj esperas, ke ĝi funkcios bone preparita kaj ne estos kaoso. Kaj jen la ekzemplo por la vespero de Pia Haasis. Ŝi preparas literan salaton: akoos – kaoso. Ĝuu la lernadon kaj bonan apetiton.

Aŭgusto 2015

6 de Aŭgusto 2015             Post la kongreso: Partoprenintoj raportas kaj montras iliajn fotojn kaj filmojn.

13 de Aŭgusto 2015           Ni kune legas artikolon el la gazeto „Le monde diplomatique“: Roza Luksemburgo kaj alian artikolon el „La Gazeto“ pri la Esperantiston Fernando de Diego

20a de Aŭgusto 2015         Antaŭ la Esperanto Kant-Konk-Urso – La ĵurio de Esperanto Hamburg decidos pri la kantoj kaj kiu kantisto ricevos inviton por partopreni je nia konkurso.

26a de Aŭgusto 2015         Merkredo 18.00 h Estrarkunveno
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

27a de Aŭgusto 2015         Alvaro Cortes: Du rilataj prelegoj je unu vespero: „Cloud“ – nubo, nova revolucio interrete? kaj „Reta fotoalbumo“ – vendu viajn fotojn profesie!

Julio 2015

2a de Julio 2015              Donaco-ekonomio: alia mondo eblas
Ni legas kaj diskutas tekston de Lode van de Velde el gazeto MONATO

5a de Julio 2015               Dimanĉo: Komuna ekskurso al Delia Pick kun kaftrinkado kaj kuko en la kafejo proksime de ŝia ejo
Renkontiĝo: Kajo 3 ĉe ĉefstacidomo je la 14:00 h. Ni prenos la S1 al Barmbek je 14:14 h. Tie ni ŝanĝos al buso 277.
Bonvolu anonciĝi vian partoprenon ĝis la 26a de Junio!

9a de Julio 2015              Zhang Fude el Ĉinujo: “La centjara historio de miaj geavoj (1886-1988)”
Prelego pri iliaj travivaĵoj kaj suferoj sub la japana militarismo kaj same de la Mao-epoko. Zhang Fude (familia nomo: ĵan, persona nomo: fude, esperanto-nomo: virto) naskiĝis en 1950 en kristana familio, diplomiĝis pri ĵurnalistiko en la universitato de Lanzhou, nun estas emerita profesoro pri multmedia instruado kaj informotekniko, memlernis Esperanton ekde 1980. Inter septembro 1983 kaj julio 1984 li progrese studis Esperanton en Pekina Fremdlingva Instituto ĉe la “Tria Tutlanda altlerneja Esperant-instruista kurso”, fondita kune de Ĉina Eduka Ministrejo kaj ĈEL (Ĉina Esperanto-Ligo). Li estas delegito de UEA ekde 1997, eksa konsiliano de ĈEL, vicprezidanto de Gansu-provinca Esperanto-Asocio kaj vicprezidanto de Lanzhou E-Asocio.

16a de Julio 2015             Geomar Martínez Pérez el Havano: Kubo – la plej granda el la Antiloj
Kubo estas arkipelago en la Kariba maro kies geografia pozicio estis enviata dum multaj jaroj de aliaj potencaj landoj. Ankaŭ nomita „La Ŝlosilo de la Golfo“, ĝi estis kontrolita de hispanoj, angloj, usonanoj kaj ekde la 1a de januaro 1959 triumfis la kuba revolucio komandita de Fidel Castro. Per tiu ĉi prelego vi transiros la tutan kuban historion ekde 1492 ĝis la nuntempo. Ankaŭ vi ekscios kiel funkcias la lando, krom geografio, politika sistemo, ekonomio, edukado, sanservo, turismo, sporto, muziko kaj vivo tie.

22a de Julio 2015             Merkredo Estrarkunveno NE OKAZAS pro la kongreso en Lillo

23a de Julio 2015              Ludwig Zamenhof: La unua kongreso de Esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro 1905 – Ni komune legas sian paroladon.

25 de Julio — 1 de Aŭgusto 2015             La 100-a Universala Kongreso en Lillo, Francio

30a de Julio 2015             GraVe (Gramatika Vespero): La sportisto
Gramatika testo mezgrada el la lerniloteko de edukado.net, aŭtoro Katalin Kováts.

Junio 2015

4a de Junio 2015               Kerstin Baasch: Nia biblioteko – nova katalogo
Jen bona novaĵo: la katalogo de nia biblioteko estas preta. Ni presentas la novan katalogon kaj kiel la biblioteko funkcias. Ni bonvenigas viajn demandojn kaj ideojn. Poste estos la ebleco piediri al la malnova klubdomo kaj viziti la bibliotekon.

6a de Junio 2015               Sabato: La Esperanto-Grupo Subvisurgo festas sian 20-jaran ekzistadon kun ekskurso al Oldenburg:

– ekde 9.50: kafejo “Café im Schloss“
– 10.20: renkontiĝo en la kastela placo
– 10.30: komenco de la ĉiĉeronado
– 12.15: tagmanĝo restoracio “Ratskeller“
– 13.30-15.00: ĉiĉeronado tra la ŝtata teatro – poste: kafejo “Café im Lambertihof“

La ĉiĉeronadoj estas senkostaj. Manĝaĵojn kaj trinkaĵojn ĉiu bonvole mem pagu (menu-elekto ankoraŭ antaŭe estos diskonigita). Aliĝo: http://doodle.com/tqi2mk62sdhsaw3b#table aŭ ĉe Anne Höpken: Tel. 04731-4837

11a de Junio 2015               Mariko Aoshima: Pluvas ranoj el ĉielo

18a de Junio 2015              Jürgen Wulff: GraVe (Gramatika Vespero)
Leksikaj ekskursoj: La malvero

24a de Junio 2015             Merkredo 18.00 h Estrarkunveno
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

25a de Junio 2015             Klaus Friese: William Thomas Stead
Raporto pri IF-prelego de Ian Fantom. W. T. Stead ne nur estis fama jurnalisto kaj kunfondinto de la Londona Esperanto-Klubo en 1903, li ankau aktive kunlaboris en politikaj aferoj.

Majo 2015

7a de Majo 2015                 Ralph Glomp: Tiranosaŭro. Ni laŭtlegas informojn pri tiu interesa speco.

10a de Majo 2015              Dimanĉo: Eŭropa-tago en Norderstedt. Ni informas pri Esperanto.

14a de Majo 2015              Ĉielen-ir-tago: Komuna ekskurso al Buxtehude
9:58 h per S-trajno de Hamburga centra stacidomo al Buxtehude. Tie okazos urba rondirado gvidota de oficiala ĉiĉerono kaj komuna tagmanĝo en restoracio. Esperanto Hamburg e. V. pagos por siaj membroj la vojaĝon al Buxtehude kaj la ĉiĉironadon. Bonvolu anonci vian partoprenon per retmesaĝo aŭ telefone.

21a de Majo 2015               La Ratkaptisto el Hameleno
Laŭ malnova legendo, la Ratkaptisto estis stranga viro, kiu vivis en la urbo Hameln kaj allogis en la jaro 1284 per sia ŝalmo unue ratojn kaj musojn. Sed fine li forkondukis de la urbo 130 infanojn. Oni rakontas, ke la infanoj sekvis lin en kavernon kaj fine eliris en Transsilvanio.

22a ĝis 25a de Majo 2015  91a Germana Esperanto-Kongreso. En ratkaptista urbo Hameln

27a de Majo 2015              En Majo ne okazos Estrarkunveno

28a de Majo 2015              Post la kongreso: Partoprenintoj raportas. Bonvolu kunporti memoraĵojn kaj fotojn/filmojn.

Aprilo 2015

2a de Aprilo 2015              Memore al Benno Klehr: Pasko kun d-ro Faŭsto en Leipzig

9a de Aprilo 2015              Ralph Glomp: Insektoj. Ĉu vi povas nomi la insektojn kaj aliajn plurkrurulojn?

16a de Aprilo 2015            Vesna Stanicic-Burchards: 10a Europa Esperanto-Kongreso de Europa Esperanto-Unio (EEU) en Rijeka, Kroatio. Pluraj interesaj informoj.

22a de Aprilo 2015           Merkredo 18.00 h Estrarkunveno
Ekde kelkaj jaroj estas bona tradicio, ke ĉiu membro de HES povas partopreni kaj informi sin pri la agado de la estraro.

23a de Aprilo 2015           Ne-seka prelego de Gerald Roemer: Ĉu vi EMA*s trinki mozelan vinon? Pri la Esperanto Migrado Aŭtuna 2014.

30a de Aprilo 2015          Filmo (60 min.): Insulo de la rozoj
La Insulo de la Rozoj, oficiale Respubliko de la Insulo de la Rozoj (itale Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose), estis dum mallonga tempo mikronacio sur arte-farita platformo en la Adriatiko, 11 km for de la marbordo de la provinco de Forlì, Italujo.

 

laste aktualigita 2019-03-01/jw

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed